"Geometrická koncepce v islámském umění" El-Sait I., Parman A. (Argo, Půdorys, 2008)
Tato publikace se soustřeďuje na aspekt islámského umění, který je poněkud méně známý a do jisté míry opomíjený, přesto však základní. Pravdou je, že využití geometrických schémat jako základu kompozice není jen jeho výlučnou metodou; ve větším či menším rozsahu je obsaženo v každém tradičním umění na Západě i Východě. Tento princip se objevuje jak v gotických katedrálách, tak i v mandalách, jež jsou základem indické posvátné architektury.
Nicméně právě v islámském umění byla tato posvátná geometrie rozvinuta v obrovském rozsahu a s hlubokou vnitřní logikou.Kniha tedy není jen materiálem pro badatele v oblasti islámského světa a historiky umění, může se stát vzácnou inspirací umělcům, architektům, designérům a jistě ji uvítají všichni ti, pro které se společné kulturní dědictví lidstva ještě nestalo prázdným pojmem.

O autorovi: Issam as-Said


**********************************************
Název: Geometrická koncepce v islámském umění
Originální název: Geometric Concepts in Islamic Art
Autoři: Issam as-Said, Ayse Parman
Překlad: Radovan Lukášek
Vydavatelství: Argo, Půdorys
Rok vydání: 2008 *
Počet stran: 166 s.
Rozměry: 22 × 31,5 cm 

**********************************************

* První vydání World of Islam Festival Publishing Company Ltd., 1976
..Obsah..


Úvod
Ediční poznámky


Kapitola I.

Člověk a míra

1. Historické pozadí

2. Měření a dělení rozměrů

3. Uspořádání prostoru

4. Proporce


Kapitola II.

Geometrické vzory v islámském designu

1. Pojem opakované jednotky

2. Čtverec a proporční systém založený na druhé odmocnině

3. Šestiúhelník a proporční systém založený na třetí odmocnině

4. Pětiúhelník a zlatý poměr

5. Vzory založené na dvojitém šestiúhelníku

6. Umělecká tvořivost a geometrická metoda designu


Kapitola III.

Architektura

1. Pátrání po možném původu islámských metod

2. Analýzy monumentů starověkého Egypta

3. Stavitelství podle „božského řádu univerza“

4. Islámské pojmy v architektuře

5. Projektování


Kapitola IV.

Arabská kaligrafie


Kapitola V.

Kruhy ´ARÚD v arabské poezii


Kapitola VI.

Hudba v muslimském světě


Kapitola VII.

Analýzy vzorů v užitém umění


Závěr

Literatura 

Seznam ilustrací

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)