"Ze světa islámu" Alois Musil (Akropolis, 2014)
Alois Musil (1868–1944) byl jedním z nejvýznamnějších českých orientalistů, který právem získal světový ohlas. Jako katolický kněz a „exponent rakousko–uherského dvora i buržoazního Československa“ byl komunistickým režimem systematicky vytěsňován z čítanek i z paměti národa. Částečné nápravy tohoto stavu se daří dosáhnout až od devadesátých let dvacátého století. Musilovy práce zůstávají dodnes pro badatele nenahraditelným zdrojem informací. Jeho vědecký záběr byl obrovský a stejně rozsáhlé je i zanechané dílo. Stal se spolunáčelníkem dvou beduínských kmenů a přátelství domorodců mu umožnilo shromáždit poznatky využívané biblisty, etnografy, religionisty, kartografy či archeology. Dosud nepublikovanou monografii o historii, věrouce a různorodých proudech nejmladšího monoteistického náboženství s názvem Ze světa islámu autor dokončil v roce 1941, v protektorátní době ale nemohla být vydána. Musilův pohled na vývoj islámu vychází z důvěrné znalosti životní praxe i postojů muslimů a v mozaice poznání má stále svou hodnotu. Z pera katolického kněze je navíc důležitým příspěvkem k mezináboženskému dialogu. – Úvodní studie Luboš Kropáček, Jaroslav Franc a Pavel Žďárský. K vydání připravil a poznámkami opatřil Pavel Žďárský. – Vychází ve spolupráci s Husitskou teologickou fakultou UK. – Více informací o Aloisi Musilovi najdete na www.aloismusil.cz.

recenze: Události v kultuře (10. 2. 2015) 
              Lidové noviny 7. 2. 2015, s. 3

.......................
Autor: Alois Musil
Název: Ze světa islámu
Předmluva: Luboš Kropáček, Jaroslav Franc, Pavel Žďárský
Editor: Pavel Žďárský
Vydavatel: Akropolis
Grafická úprava Studio Lacerta
Počet stran 444
Rok vydání 2014
.........................obsah..

Alois Musil a jeho svět islámu: nový zájem a poznatky (Luboš Kropáček)

Teologické obrysy myšlení a díla Aloise Musila (Jaroslav Franc)

Musilova kniha o islámu v kontextu jeho tvorby po roce 1918 (Pavel Žďárský)Alois Musil - Ze světa islámu

Úvod

Prostředí

Země a lidé
Náboženské představy

Muhammad

V Mekce
V Medíně
Jaký byl a co vykonal

Korán

Sunna

Jak se islám šířil

Chalífa

Čím byl chalífa

Stát

Ší´a

Neviditelný imám
Nositel božskosti

Rostoucí obec

Vnitřní spor
Chráněnci
Novověrci

Bohověda

Kořeny
Mu´tazila
Al-Ghazzálí
Pravověrné školy
Obecný souhlas a novoty

Súfijové, mystikové

Bratrstva neboli řády

Povinnosti

Člověk a Bůh
Bohoslužby a půst
Pouť do Mekky a jiné povinnosti

Křesťané

Za Osmanské vlády

Muslimové a křesťanství

Šíitské větve

Zajdíja
Ismá´ílíja
Fátimovci
Drúzové
Haššášíni
Ismá´ílíja v Indii
Ithná ´ašaríja
Náboženský život
´Alí iláhí (Ahl-e haqq)
Šejchismus
Bábismus
Bahá´ismus
Hurúfíja
Qizilbášové
´Alawité (Nusajríja)

Sunnitské větve 

Ibádíja
Wahhábovci
Imám ´Abdul´azíz ibn Muhammad ibn Sa´ud
Mekka a Medína znovu obsazeny
Proti ichwánům
Vyznání ustupuje politice
Ahmadíja

Úpadek a probuzení

Evropský tlak
Muslimský protitlak
Nynější vývoj

Národnost místo náboženství

Opravy a novoty

V Egyptě

Džamáluddín aů-Afghání
Muhammad ´Abduh
Obroda
Muslimská univerzita al-Azhar

V Turecku

V Indii

Wahhábovci
Skupina alígarhská
Všemuslimská indická liga
Vykladači zákona
Domovina

V Indonésii

Sarekat islám
Islám a pohané

V Číně

V Rusku

Sanúsíja v Libyi

V severozápadní Africe

Bratrstva
Alžírští věřící a učitelé zákona
Tuniští reformátoři
Z řadového života v Maroku

Islám se šíří

Kolik je muslimů?

Užil jsem spisů

Obrazová přílohaVybrané práce v českém jazyce doporučené k tématuEdiční poznámkaPřepis arabských slovJmenný rejstřík


Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritický duch F. X. Šaldy" (audio)

Před 20 lety byl newyorskou policií zastřelen Amadou Diallo

Interview: Ali Větrovec a jeho web "e-Islám" (5. května 2010)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Josef Čapek "Psáno do mraků"