"Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu" Jana Malecká (Masarykova univerzita, 2014)
Publikace se zabývá tradicemi sunnitských muslimů spjatými s narozením, svatbou a pohřbem. Regionálně se práce zaměřuje na území Sýrie, Jordánska, Izraele, Palestiny a České republiky. Zaměřuje se na tradice sunnitských muslimů žijících ve zmiňovaných zemích, na tradice Syřanů, Jordánců a Palestinců, kteří žijí v České republice, a dále i na české konvertity. Vybrané tradice těchto dvou odlišných kultur (arabských muslimů a českých muslimů) jsou komparovány, čímž lze postihnout rozdíly a podobnosti mezi jejich nositeli, kteří žijí v kulturně a nábožensky odlišných prostředích.


O autorce:

Mgr. Jana Malecká, Ph.D. (dříve Virágová), odborná asistentka v Ústavu evropské etnologie - Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

.......................
Název: Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu
Autor: Jana Malecká
Vydavatel: Masarykova univerzita
Edice: Etnologické studie; sv. 17
Rok: 2014
Počet stran: 227
....................... 


Obsah

Předmluva

Poznámka k transkripci arabských slov 

Úvod

1. Teoretická východiska 
Islám a jeho charakteristika 
Normativní versus lidový islám

2. Metodologická východiska 
Charakteristika informátorů
Seznam informátorů

3. Islámské právo 
Principy islámského práva 
Nábožensko-právní autority a fatwy 

4. Narození dítěte 
Působení zlých sil a ochranné prostředky proti nim 
Zvyky vážící se k narození dítěte
Šeptání adhánu a iqámy – svolávání k modlitbě 
Vkládání datle do úst dítěte – tahník 
Zavinování dítěte – kúfalíja 
Dávání jména 
Obětování zvířete – aqíqa 
Střihání a vážení dětských vlasů 
Obřízka – tahúr
Aplikování kuhlu a henny 
Oslavy narození a šestinedělí 
Narozeniny

5. Zásnuby, uzavření manželství a svatební oslava
Výběr ženicha a nevěsty a jejich seznámení 
Zásnuby
Povolený a zakázaný styk mezi snoubenci 
Uzavření manželství – svatební smlouva 
Svatební oslava 

6. Smrt a pohřební obřady 
Představy o posmrtném životě 
Smrt a rituální očista
Pohřební modlitba a pohřeb
Podoba hrobů a hřbitovů 
Kondolence a návštěvy hrobů 

Závěr 

Seznam citované literatury a použitých zdrojů

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

Summary

Populární příspěvky z tohoto blogu

Donald Bogle "Bright Boulevards", příběh černého Hollywoodu (audio přednáška) 7.3.2006

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

2 x Langston Hughes

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"