"Duchovní ráz naší doby" Antonín Mokrejš (Triton, 2007)Doba, ve které žijeme, prochází hlubokou a dlouhodobou duchovní krizí. Tradiční vzory a jistoty se vytrácejí, dříve samozřejmé hodnoty přestávají platit a nové jen obtížně a tápavě hledáme. Život i svět ztratily jednotu a postrádají vnitřní souvislost, rozpadají se do pouhých fragmentů a spolu nespojených enkláv. Podstatně zeslábl smysl pro základní podmínky a kvality dobrého života, smysl pro "vkus", "takt" a "styl". 

"Vkus" však představuje mnohem víc než pouhou úroveň estetické vnímavosti, znamená především schopnost i sílu důvodně a věrohodně říkat "ano" a "ne". 


"Takt" pak reprezentuje nezbytnou vnitřní jemnost a noblesu jako určující předpoklad vskutku lidského vztahu k sobě i ostatním. 


A o "stylu" smíme hovořit pouze tam, kde zřetelně rozumíme svému závazku volit a určovat vlastní totožnost a rozhodovat o ní na vlastní odpovědnost.Bio autora


ukázka
...........................

Název: Duchovní ráz naší doby
Autor: Antonín Mokrejš (*1932)
Nakladatelství: Triton
Rok vydání: 2007
Počet stran: 170
...........................


:: OBSAH ::


I. kapitola: Současný duchovní horizont


1. Moderna a postmoderna 

2. Problém pravdy
3. Problém identity 
4. Problém závaznosti
5. Problém odpovědnosti

II. kapitola: Úkoly a možnosti myšlení


1. Fascinace účinností

2. Fenomén úspěchu
3. Mravní tvorba nebo moralizování
4. Problém dějin
5. Rozpoznávání konečnosti 

III. kapitola: Liberální společnost


1. Ztroskotání velkých vizí

2. Problém totalitarismu
3. Problém násilí
4. Svoboda a odpovědnost 
5. Možnosti a meze liberální společnosti

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Josef Čapek "Psáno do mraků"

Třikrát milenialismus z vydavatelství Dingir

Antonín Dvořák feat. Harry T. Burleigh „Z Nového světa“

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"ARABSKÝ ROMÁN: Vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930)" František Ondráš (FFUK, 2017)