"Duchovní ráz naší doby" Antonín Mokrejš (Triton, 2007)Doba, ve které žijeme, prochází hlubokou a dlouhodobou duchovní krizí. Tradiční vzory a jistoty se vytrácejí, dříve samozřejmé hodnoty přestávají platit a nové jen obtížně a tápavě hledáme. Život i svět ztratily jednotu a postrádají vnitřní souvislost, rozpadají se do pouhých fragmentů a spolu nespojených enkláv. Podstatně zeslábl smysl pro základní podmínky a kvality dobrého života, smysl pro "vkus", "takt" a "styl". 

"Vkus" však představuje mnohem víc než pouhou úroveň estetické vnímavosti, znamená především schopnost i sílu důvodně a věrohodně říkat "ano" a "ne". 


"Takt" pak reprezentuje nezbytnou vnitřní jemnost a noblesu jako určující předpoklad vskutku lidského vztahu k sobě i ostatním. 


A o "stylu" smíme hovořit pouze tam, kde zřetelně rozumíme svému závazku volit a určovat vlastní totožnost a rozhodovat o ní na vlastní odpovědnost.Bio autora


ukázka
...........................

Název: Duchovní ráz naší doby
Autor: Antonín Mokrejš (*1932)
Nakladatelství: Triton
Rok vydání: 2007
Počet stran: 170
...........................


:: OBSAH ::


I. kapitola: Současný duchovní horizont


1. Moderna a postmoderna 

2. Problém pravdy
3. Problém identity 
4. Problém závaznosti
5. Problém odpovědnosti

II. kapitola: Úkoly a možnosti myšlení


1. Fascinace účinností

2. Fenomén úspěchu
3. Mravní tvorba nebo moralizování
4. Problém dějin
5. Rozpoznávání konečnosti 

III. kapitola: Liberální společnost


1. Ztroskotání velkých vizí

2. Problém totalitarismu
3. Problém násilí
4. Svoboda a odpovědnost 
5. Možnosti a meze liberální společnosti

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934