"Umění, skutečnost, poznání" Antonín Mokrejš (Československý spisovatel, 1966)

Studie podává filosofický výklad otázky umění a jeho vztahu ke skutečnosti a poznání. Ukazuje, že umění je proměnlivá a dynamická struktura, jejíž podstata a smysl musí být vždy znovu objevovány.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Umění, skutečnost, poznání
Autor: Antonín Mokrejš (*1932)
Nakladatelství: Československý spisovatel
Rok vydání: 1966
Počet stran: 195
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


:: OBSAH ::

I. Poznání, vědění, zkušenost

Vázanost světa a člověka
Zprostředkovanost lidského přístupu ke skutečnosti
Hledání jednotné základní půdy lidské orientace
Dvojí význam termínu poznání
Počátky a předpoklady orientace
Charakteristika každodenní orientace a zkušenosti
Vědecké poznání
Nezbytnost dalších forem zkušenosti
Význam filosofie a umění

II. Problém skutečnosti

Předběžné vymezení pojmu skutečnost
Skutečnost jako danost a skutečnost jako proces
Skutečnost tvoří otevřenou strukturu

a)    Možnost volby
b)    Problém motivace
c)    K problému svobody a odpovědnosti
d)    Budoucnost autentická nebo odcizená

Skutečnost znamená vytváření skutečnosti
Problém odcizení
Nezbytnost kritiky a destrukce

III. Umění a skutečnost

Základní podoby vztahu umění ke skutečnosti
Životní souvislosti a funkce umění
a)   Umění proti skutečnosti – umění rezignací, zábavou či iluzí
b)   Umění tvoří součást skutečnosti
c)   V čem tkví autonomie umění
d)   Umění jako oblast předmětností
e)   Nezbytnost antropologické interpretace
f)    Umění jako objektivizace
g)   Umělecká integrace a syntéza
h)   Umění formou lidské seberealizace
i)    Umění proti odcizení
j)    Původní artikulace skutečnosti
k)   Ozvláštnění a aktualizace
l)    Možnosti další interpretace
Srozumitelnost umění, problém realismu

IV. Umění a poznání

Jednostrannost tradiční interpretace
Umění a věda
Umění a filosofie
Zpřítomnění skutečnosti
Proces tvorby
Setkání s uměleckým dílem
Pravdivost umění

Závěr
Literatura

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)