"Výběr z korespondence" Maimonides (Academia, 2010)
Z židovské arabštiny a hebrejštiny přeložili, k vydání připravili a úvodní studie napsali Daniel Boušek a Dita Rukriglová. Publikace je reprezentativním výběrem jedenácti dopisů židovského rabína, lékaře a filozofa Mošeho ben Majmuna – Maimonida (1138 Córdoba – 1204 Fustat). 

Nejvíce jsou zastoupeny texty s nábožensko-právní tematikou (dopis o pronásledování, dopis do Jemenu, dopisy soudcům Jefetovi a Pinhasovi), dále kratší filozofické traktáty (pojednání o zmrtvýchvstání, dopis o rozhodnutí hvězd) a také osobní korespondence (z dopisů Josefovi ben Jehudovi a Šmu’elu ibn Tibonovi). Česky vycházejí Maimonidovy dopisy poprvé.

(text vydavatel)Další knihy na téma „Muslimsko-židovské vztahy

"Maimonides – život a dílo" Joel L. Kraemer (Bergman, 2010)

Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu" J.Šedinová (Academia, 2011)

"Polemika islámu s judaismem a hebrejskou biblí ve středověku"

D. Boušek, Ibn Hazm, S. al al-Magribí (Academia, 2013) 
***************************
Název: Výběr z korespondence / Maimonides 
Autor: Maimonides (1135-1204) 
Přeložili a úvodními studiemi opatřili: Daniel Boušek a Dita Rukriglová
Vydavatelství: Academia
Edice: Judaica ; sv. 1
Rok vydání: 2010
Počet stran: 387
***************************

:: OBSAH ::

Předmluva

Ediční poznámka
Seznam zkratek

Dopis o pronásledováni neboli Dopis o posvěcení Božího jména

Dopis do Jemenu

Odpovědi na dopis rabiho ´Ovadji, konvertity

Dopis rabimu Jefetovi, soudci

Dopis rabimu Pinkasovi, soudci

Odpověď do Aleppa ve věci muslimské hudby a vína

Z dopisů rabímu Josefovi ben Jehudovi ve věci sporu s představeným bagdádské akademie

Pojednání o zmrtvýchvstání

Dotaz rabínů z Montpellier a Dopis učencům do Montpellier o rozhodnutí hvězd

Dotaz rabínů z Lunel a Dopis obci do Lunel


Dopis rabímu Šmu'elovi ibn Tibonovi ve věci překladu Průvodce tápajících


Populární příspěvky z tohoto blogu

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)