"Muž z lidu" Chinua Achebe (Práce, 1979)Nigerijský spisovatel Chinua Achebe (nar. 1930) je u nás znám celkem třemi romány včetně tohoto "Už nikdy klid" (Odeon, 1964) a "Svět se rozpadá" (BB Art, 2003). Mezi africkými prozaiky se vyznačuje neobyčejnou cílevědomostí a úspěšnou snahou zachytit skryté příčiny krizových jevů ve společenském životě. Dosud uveřejněné romány tvoří vlastně sérii obrazů z nových dějin Nigérie od konce 19. století, kdy byl dovršen britský koloniální zábor, až do druhé poloviny 60. let 20. století.

Právě "Muž z lidu (A Man of the People)" je současnosti nejblíže a je přesvědčivá tím, jak zachycuje proces narůstání krize, která vyvrcholila vojenskými převraty a občanskou válkou mezi federálními jednotkami a biaferskými odštěpenci. Achebe se ovšem soustřeďuje na osudy jednotlivců - na konflikt mezi demagogickým politikem a náčelníkem Nangou a o generaci mladším učitelem Odilim Samalu, dvěma muži, kteří se stali soky v lásce i v politické aréně. Román, který již ocenili čtenáři v řadě evropských zemí, je přitažlivý i díky tomu, že je jakoby provanut neopakovatelným ovzduším tropické Afriky, jejím temperamentem i moudrostí. Achebe neváhá využívat lidových rčení i hovorových konverzačních prvků při charakterizování svých dokonalých literárních typů. Podařilo se mu vytvořit břitkou satiru, která čtenáře pobaví a dá mu i nahlédnout do neznámého světa. Malý rozsahem, ale bohatý myšlenkami je tento román, naplněný napětím, humorem i kritickým pohledem.

(anotace je převzata z knihy, autor Vladimír Klíma)

....................................
Název: Muž z lidu
Název angl. orig.: "A Man of the People"
(Heinemann, London, 1966)
Autor: Chinua Achebe
Překlad: Vladimír Klíma
Vydavatelství: Práce
Edice: Příliv
Rok: 1979
Počet stran: 152
....................................


O autorovi

Chinua Achebe se narodil 16. Listopadu 1930 v Ogidi ve východní oblasti dnešní Nigerijské republiky. Vystudoval v Africe na jedné z prvních moderních univerzit v západonigerijském Ibádánu. Po absolvování univerzity pracuje jako novinář a kulturní pracovník a jeho životní náplní se pak na řadu let stává rozhlas a televize. Nakonec se stává ředitelem nigerijské rozhlasové služby Hlas Nigérie; a tak je po řadu let ztotožněn s hlasem země. Ve dvouletém sledu za sebou vycházejí na sklonku 50. let jeho dva stěžejní a doposud nepřekonané romány: roku 1958 Svět se rozpadá (Things fall apart) a roku 1960 Už nikdy klid (No Longer at Ease). Mezi další patří Boží šíp (Arrow of God, 1964), Muž z lidu (A Man of the People, 1966).
První polovina šedesátých let přináší Achebemu slávu literární i osobní kariéru. Získává Mergaret Wrong Memorial Prize v roce 1959, Nigerian National Trophy for Literature v roce 1960
Achebe byl jeden z prvních, kdo jasně viděli hluboký protiklad mezi celky starými s jejich staletými tradicemi a celkem novým, trvajícím jen několik desítek let a přinášejícím zvyky, techniku i společenské instituce národů dalekého evropského kontinentu. Viděl všechny slabiny nejen na období kolonialismu, ale i na období rané nezávislosti. A proto se stal reprezentantem oné složky nigerijské inteligence, která viděla v evropské kultuře nejen špatné stránky a ve starých afrických zvycích jejich aspekty dobré.

Další překlady a související články:

Populární příspěvky z tohoto blogu

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)