"Pravicový extremismus a radikalismus v ČR" Miroslav Mareš (Barrister & Principal, 2003)

Kniha důkladně rozebírá závažnou společenskou a politickou problematiku. Autor v publikaci nejprve vymezuje pojem pravicový extremismus a zasazuje jej do kontextu soudobého politologického výzkumu. Následně charakterizuje vývoj české ultrapravice do roku 1989. Hlavní část je věnována popisu a analýze pravicového extremismu a radikalismu v ČR v polistopadovém období. Čtenář se seznámí s vývojem a požadavky ultrapravicových politických stran (např. SPR-RSČ a Republikánů Miroslava Sládka či se složitou genezí od Radikální republikánské strany až po post-skinheadskou Pravou alternativu), zájmových skupin (Vlastenecké fronty, Národního frontu castistů, Národní aliance apod.), médií (Týdeníku Politika, vydavatelství Nové obzory apod.), subkultur (skinheadů, fotbalových chuligánů, nazi-punkerů či nacionálně socialistických black metalistů) i militantních a teroristických skupin (Bohemia Hammerskins, Blood & Honour, Národního odporu apod.). Vysvětleny budou soudobé diskuse o protiextremistické politice v ČR a představeny její nejdůležitější výstupy nejenom v domácí, ale i v evropské a globální politice. V závěru je obsažena krátká úvaha o perspektivách ultrapravice v ČR. Jedná se o doposud nejrozsáhlejší zpracování tématu. Autor shromáždil značné množství původních pramenů a významných titulů soudobé odborné literatury. Kniha je vhodná pro širší i odbornou veřejnost, lze ji využít rovněž k pedagogickým účelům.


(Anotace vydavatel)



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR
Autor: Miroslav Mareš (*1974)
Vydavatelství: Barrister & Principal
Rok vydání: 2003
Počet stran: 655 s.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



:: OBSAH ::

Teoretické a metodologické aspekty politologického výzkumu pravicového extremismu a radikalismu

1.    Aktuální stav a problémy politologického výzkumu pravicového extremismu a radikalismu
2.    Politologického vymezení politického extremismu a radikalismu a některých souvisejících pojmů
3.    Předmět politologického výzkumu pravicového extremismu a radikalismu
4.    Příčiny a „vysvětlující modely“ pravicového extremismu a radikalismu
5.    Politika proti pravicovému extremismu a radikalismu

Stručný nástin vývoje českého pravicového extremismu a radikalismu do roku 1989

6.    Základní charakteristika vývoje a tradice českého pravicového extremismu a radikalismu
7.    Vývoj zárodků pravicového extremismu a radikalismu do roku 1918
8.    Pravicový extremismus a radikalismus v období první republiky (1918-1938)
9.    Pravicový extremismus a radikalismus v období první republiky (1938-1939)
10.    Pravicový extremismus a radikalismus v období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
11.    Pravicový extremismus a radikalismus v období třetí republiky a komunistického režimu (1945-1989)

Ultrapravicové spektrum v České republice po roce 1989

12.    Základní rozčlenění vývoje a struktury pravicového extremismu a radikalismu c České republice po roce 1989

13.    Ultrapravicové politické strany a hnutí
13.1.    Sdružení pro Republiku – Republikánská strana Československa a Republikáni Miroslava Sládka
13.2.    Radikální republikánská strana, Strana republikánské a národně demokratické jednoty, Strana republikánské jednoty, Vlastenecká republikánská strana, Národně sociální blok a Pravá alternativa
13.3.    Republikáni
13.4.    Národně demokratická strana
13.5.    Národní sjednocení
13.6.    Národní strana
13.7.    Nevzniklé a připravované ultrapravicové strany a hnutí
14.    Ultrapravicové zájmové skupiny

15.    Ultrapravicová samostatná média

16.    Ultrapravicové subkultury

17.    Militantní a teroristické ultrapravicové organizace

Politika proti pravicovému extremismu v České republice

18.    Instituce, aktéři a sítě v politice proti pravicovému extremismu a radikalismu
19.    Konflikty a spory v rámci politiky proti pravicovému extremismu a radikalismu v České republice a jejich reflexe ve veřejnosti
20.    Výsledná politika proti pravicovému extremismu a radikalismu v ČR

Závěr
Prameny a literatura
Seznam tabulek a schémat

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

James Baldwin "...děti se rodí bez vědomí toho, jakou mají barvu pleti" (1974)

"Černý jako já" John Howard Griffin (Mladá fronta, 1976)