"Pravicový extremismus a radikalismus v ČR" Miroslav Mareš (Barrister & Principal, 2003)

Kniha důkladně rozebírá závažnou společenskou a politickou problematiku. Autor v publikaci nejprve vymezuje pojem pravicový extremismus a zasazuje jej do kontextu soudobého politologického výzkumu. Následně charakterizuje vývoj české ultrapravice do roku 1989. Hlavní část je věnována popisu a analýze pravicového extremismu a radikalismu v ČR v polistopadovém období. Čtenář se seznámí s vývojem a požadavky ultrapravicových politických stran (např. SPR-RSČ a Republikánů Miroslava Sládka či se složitou genezí od Radikální republikánské strany až po post-skinheadskou Pravou alternativu), zájmových skupin (Vlastenecké fronty, Národního frontu castistů, Národní aliance apod.), médií (Týdeníku Politika, vydavatelství Nové obzory apod.), subkultur (skinheadů, fotbalových chuligánů, nazi-punkerů či nacionálně socialistických black metalistů) i militantních a teroristických skupin (Bohemia Hammerskins, Blood & Honour, Národního odporu apod.). Vysvětleny budou soudobé diskuse o protiextremistické politice v ČR a představeny její nejdůležitější výstupy nejenom v domácí, ale i v evropské a globální politice. V závěru je obsažena krátká úvaha o perspektivách ultrapravice v ČR. Jedná se o doposud nejrozsáhlejší zpracování tématu. Autor shromáždil značné množství původních pramenů a významných titulů soudobé odborné literatury. Kniha je vhodná pro širší i odbornou veřejnost, lze ji využít rovněž k pedagogickým účelům.


(Anotace vydavatel)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR
Autor: Miroslav Mareš (*1974)
Vydavatelství: Barrister & Principal
Rok vydání: 2003
Počet stran: 655 s.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%:: OBSAH ::

Teoretické a metodologické aspekty politologického výzkumu pravicového extremismu a radikalismu

1.    Aktuální stav a problémy politologického výzkumu pravicového extremismu a radikalismu
2.    Politologického vymezení politického extremismu a radikalismu a některých souvisejících pojmů
3.    Předmět politologického výzkumu pravicového extremismu a radikalismu
4.    Příčiny a „vysvětlující modely“ pravicového extremismu a radikalismu
5.    Politika proti pravicovému extremismu a radikalismu

Stručný nástin vývoje českého pravicového extremismu a radikalismu do roku 1989

6.    Základní charakteristika vývoje a tradice českého pravicového extremismu a radikalismu
7.    Vývoj zárodků pravicového extremismu a radikalismu do roku 1918
8.    Pravicový extremismus a radikalismus v období první republiky (1918-1938)
9.    Pravicový extremismus a radikalismus v období první republiky (1938-1939)
10.    Pravicový extremismus a radikalismus v období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
11.    Pravicový extremismus a radikalismus v období třetí republiky a komunistického režimu (1945-1989)

Ultrapravicové spektrum v České republice po roce 1989

12.    Základní rozčlenění vývoje a struktury pravicového extremismu a radikalismu c České republice po roce 1989

13.    Ultrapravicové politické strany a hnutí
13.1.    Sdružení pro Republiku – Republikánská strana Československa a Republikáni Miroslava Sládka
13.2.    Radikální republikánská strana, Strana republikánské a národně demokratické jednoty, Strana republikánské jednoty, Vlastenecká republikánská strana, Národně sociální blok a Pravá alternativa
13.3.    Republikáni
13.4.    Národně demokratická strana
13.5.    Národní sjednocení
13.6.    Národní strana
13.7.    Nevzniklé a připravované ultrapravicové strany a hnutí
14.    Ultrapravicové zájmové skupiny

15.    Ultrapravicová samostatná média

16.    Ultrapravicové subkultury

17.    Militantní a teroristické ultrapravicové organizace

Politika proti pravicovému extremismu v České republice

18.    Instituce, aktéři a sítě v politice proti pravicovému extremismu a radikalismu
19.    Konflikty a spory v rámci politiky proti pravicovému extremismu a radikalismu v České republice a jejich reflexe ve veřejnosti
20.    Výsledná politika proti pravicovému extremismu a radikalismu v ČR

Závěr
Prameny a literatura
Seznam tabulek a schémat

Populární příspěvky z tohoto blogu

Súdánský šejch Nurín Mohammad Sádiq zemřel při autonehodě

Rozhovor s islamologem Bronislavem Ostřanským o knize "Islámská čítanka" mapující muslimské písemnictví (28.10.2020)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

11.11.1985 přiletěly namibijské děti do Československa (ukázka z knihy "Černí sokoli - Pohnuté osudy namibijských dětí vychovaných v Československu" Kateřiny Mildnerové)