Přednáška: "Muhammad ‘Ábid al-Džábirí - Kritika arabského rozumu" Filosofický ústav AV ČR, 20. září 2018Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií
Filosofického ústavu Akademie věd ČR 
Vás zvou na workshop s představením knihy

Muhammad ‘Ábid al-Džábirí:
Kritika arabského rozumu. Úvod

(Praha: nakladatelství Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, 2018)

Své příspěvky přednesou:
Marek Hrubec: Muhammad al-Džábirí v globálním kontextu současné filosofie
Zora Hesová: Muhammad al-Džábirí a boj o racionalitu v arabském myšlení
Bronislav Ostřanský: Muhammad al-Džábirí a (re)interpretace odkazu minulosti
Magdalena Vitásková: Vědecko-překladatelské problémy knihy Kritika arabského rozumu

Čtvrtek 20. září 2018 od 15:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1, 1. patro


 Info o knize

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritický duch F. X. Šaldy" (audio)

Před 20 lety byl newyorskou policií zastřelen Amadou Diallo

Interview: Ali Větrovec a jeho web "e-Islám" (5. května 2010)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Josef Čapek "Psáno do mraků"