Středomoří v dějinách: pocta prof. Eduardu Gombárovi k 60. narozeninám Josef Ženka (FF UK, 2012)Středomoří bylo vždy dynamickým regionem, ve kterém docházelo k setkáváním nebo střetům náboženství, říší, národů či etnik. Přední čeští a slovenští historici, arabisté, islamologové a orientalisté v knize zkoumají, na území vymezeném Irákem a Granadou, dynamiku těchto dějů od středověku až po současnost. I když se jednalo o velmi rozsáhlé teritorium, lze zde vysledovat velké množství společných prvků. Především velký vliv nejvyšších elit a značnou podobnost jejich struktury, jednání a politického zapojení v rámci arabských států. Zdeněk Beránek si tohoto prvku všímá na situaci Alžírska posledních dvaceti let a Jaroslav Bureš na území Palestinské samosprávy. Událostem v národnostně nebo nábožensky různorodých zemích se věnují Karol Sorby ml. v případě dodnes citlivé kurdské otázky v Iráku a Karol R. Sorby v Libanonu po občanské válce v roce 1958. Josef Ženka rozplétá kontury působení a intrik žen v nasrovské Granadě a Václav Drška ukazuje na složitost vztahu křesťanského Burgundska s Normany, Maďary a Saracény. Jan Zouplna kriticky hodnotí židovskou kolonizaci Osmanské a mandátní Palestiny.

Náboženské problematice a vztahu islámu s ostatními náboženstvími v rané epoše mameluckého Egypta se věnuje Daniel Boušek, který svou studii doplnil překladem arabského propagandistického spisku proti židům a muslimům. V části věnované islámu se Bronislav Ostřanský soustředí na otázku moderního apokalyptického písemnictví a Gabriel Pirický přehledně zpracovává vývoj a teze politické teorie klasického islámu. František Ondráš osvětluje, jakým způsobem lze v moderní arabské literatuře psát o Alexandrii, jedné z nejvýznamnějších metropolí Středomoří v minulosti.

Na závěr Petr Zemánek na základě moderních jazykových korpusů klasického i moderního arabského jazyka analyzuje termín nacionalismus a ukazuje, jaké možnosti tento materiál přináší.


..........................
Název: Středomoří v dějinách : pocta prof. Eduardu Gombárovi k 60. narozeninám
Autor: Josef Ženka a kol.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Rok vydání: 2012
Počet stran: 316
..........................


Obsah


Jiří Weigl
K jubileu prof. PhDr. Eduarda Gombára, CSc.

Josef Ženka
Nahba an-nuhba
K 60. narozeninám Eduarda Gombára
Dějiny a kultura

Zdeněk Beránek
Abdelaziz Bouteflika a konsolidace alžírského režimu 

Jaroslav Bureš
Vliv neopatrimoniálních a klanových vazeb na proces
palestinské demokratizace

Václav Drška
Nomen Burgundiae jako místo paměti o druhých
Normané, Maďaři a Saracéni. Od vzpomínky na minulost
k politické kultuře 

Karol Sorby ml.
Strana ba´th a riešenie kurdskej otázky v Iraku (1968-1975)

Karol R. Sorby
Libanon po občianskej vojne 1958

Jan Zouplna
Budování hebrejské společnosti či kolonizace? Základní obrysy
židovského osídlování Palestiny konce 19. a prvních dekád 20. století

Josef Ženka
Ženy a nasrovské princezny jako součást granadské elity
Postavení, sňatky a vytváření klientelistických struktur

Islám

Bronislav Ostřanský
Milenialismus v islámu a společnost na rozcestí
Poznámky k modernímu arabskému apokalyptickému písemnictví

Gabriel Pirický
Allāh, kalif, imām a sultán
Spoločenské myslenie a politická moc v klasickom isláme 
Arabský jazyk a literatura

Daniel Boušek
Propaganda proti „chráněnému obyvatelstvu“ v mamlūckém období
Ġāzī ibn al-Wāsitī a jeho Odpověď chráněnému obyvatelstvu 

František Ondráš
Alexandrie a historická fikce v díle Edwāra al-Ḫarrāta
S Edwārem al-Harrātem za Eduardem Gombárem 

Petr Zemánek
Termín nacionalismus v arabských středověkých
a moderních textech 

Překlad
Daniel Boušek
Odpověď chráněnému obyvatelstvu a jeho následovníkům 

Autoři 
Bibliografie Eduarda Gombára 

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)