"Muslimské bratrstvo v současnosti" J. Bureš, M. Čejka, J. Daniel (Academia, 2017)Autoři se zaměřují na panarabské hnutí Muslimské bratrstvo a s ním spřízněné politické strany a hnutí. Kromě okolností vzniku a historie jeho regionálních odnoží se podrobněji zaměřili na současnost a vyhodnotili dopady vojenského převratu, během něhož byl svržen egyptský prezident Mursí. Zásadní pozornost věnují těm zemím, kde se Muslimským bratrům či jejich sympatizantům podařilo vytvořit politickou stranu nebo hnutí, které se stalo významným segmentem dané národní politické scény (parlamentní, vládní stranou či hlavní opoziční silou).


Byl zkoumán také jejich reformní potenciál. Hnutí a strany byly posuzovány podle jejich postojů k následným otázkám: sekularizace, role islámu a islámského práva ve společnosti, názory na politický pluralismus a parlamentní demokracii, postoj k jinověrcům nebo etnickým menšinám, k nevládním organizacím a občanské společnosti, k terorismu a násilí, preferovaný charakter státoprávního uspořádání a ekonomického modelu, zahraničněpolitická orientace, chápání lidských práv a základních demokratických svobod, řešení sociálních problémů.

Autoři vycházeli z klíčových programových dokumentů jednotlivých stran a hnutí. Zaměřili se na Egypt (Muslimské bratrstvo – Strana svobody a spravedlnosti), Sýrii (Muslimské bratrstvo), Súdán (Národní islámská fronta), Tunisko (an-Nahda), Maroko (Strana spravedlnosti a rozvoje), Palestinská autonomní území (Hamás), Jordánsko (Islámská akční fronta) a Jemen (Isláh). Studie byla zasazena do celkového regionálního i mezinárodněpolitického a bezpečnostního kontextu.


Prolistovat ukázku knihy (PDF)


.........................
Název: Muslimské bratrstvo v současnosti
Kol. autorů: Jaroslav Bureš, Marek Čejka, Jan Daniel
Nakl.: Academia
Edice: XXI. století ; sv. 43
Rok: 2017 
Počet stran: 229
.........................Úvod
1. Muslimské bratrstvo v Egyptě
2. Muslimské bratrstvo v Sýrii
3. Hnutí Hamáš a politický islám v Palestině
4. Kontext vývoje jordánského politického islámu
5. Tuniská an-Nahda
6. Strana spravedlnosti a rozvoje v Maroku
7. Stručné charakteristiky některých arabských odnoží Muslimského bratrstva a spolupráce Turecka s Muslimskými bratry

1. Muslimské bratrstvo v Egyptě
Vznik a počátky hnutí
Období represe a ilegality (1954-1974)
Obnovení činnosti a nástup umírněného křídla Muslimského bratrstva
Nástup mladé generace 70. let a zvýšená politická angažovanost
Role Muslimského bratrstva v egyptské revoluci 2011
Muslimské bratrstvo po převratu
Muslimské bratrstvo a univerzita al-Azhar: komplikované vztahy v nelehké době
Muslimské bratrstvo - FJP a koptská komunita
Represivní opatření režimu proti Muslimskému bratrstvu a FJP
Egyptská revoluce v regionálním i mezinárodním kontextu
Shrnutí

2. Muslimské bratrstvo v Sýrii
Vznik Muslimského bratrstva a zapojení do politického systému země (1940-1963)
Muslimské bratrstvo po nástupu Strany arabské obrody (Baas) v roce 1963
Nástup vojenského křídla strany Baas za Háfize Asada
„Damašské jaro" a dekáda uvolnění
Povstání v roce 2011
Syrský národní kongres
Národní koalice syrských revolučních a opozičních sil
Muslimské bratrstvo a ozbrojený boj
Role kmenů v občanské válce
Organizační a vnitřní vývoj Muslimského bratrstva v letech 2011-2015
Reakce syrského Muslimského bratrstva na převrat v Egyptě
Muslimské bratrstvo a problematika budoucí státnosti po roce 2011
Založení strany Muslimského bratrstva - Wa'ad
Dohoda a charta asociace Muslimské bratrstvo v Sýrii
Příprava na mírová jednání v Ženevě v roce 2015
Shrnutí

3. Hnutí Hamás a politický islám v Palestině
Reakce na arabské jaro
Pozice Hamásu po arabském jaru a důsledky svržení Mursího
Konkurenti Hamásu
Shrnutí

4. Kontext vývoje jordánského politického islámu
Reakce na arabské jaro
Pozice po arabském jaru a reakce na egyptský puč
Role událostí v Sýrii
Shrnutí


5. Tuniská an-Nahda
Politický islám v Tunisku a historický vývoj an-Nahdy
Hnutí islámského směru
Vznik an-Nahdy a střet s režimem
Pozice po arabském jaru a reakce na egyptský puč
An-Nahda vládní stranou
Reakce na domácí a mezinárodní opozici
Současná situace a ideologie an-Nahdy
Koncepce státu a společnosti v myšlení an-Nahdy
Zahraniční politika a vztahy к Muslimskému bratrstvu
Shrnutí

6. Strana rozvoje a spravedlnosti v Maroku
Historický kontext islamistického hnutí v Maroku - vznik islamistických organizací
Otevření politického systému
Maročtí islamisté během arabského jara
PJD vládnoucí stranou
Dopad egyptského puče
Následky egyptského puče, ideologie a politická strategie PJD
Shrnutí

7. Stručné charakteristiky některých arabských odboček Muslimského bratrstva a spolupráce Turecka s Muslimským bratrstvem
Turecká Strana spravedlnosti a rozvoje (AKR) a formy spolupráce s arabskými Muslimskými bratry
Súdánské Muslimské bratrstvo
Isláh - jemenské Muslimské bratrstvo
Závěr

Přílohy:
č. 1 Výsledky voleb ve vybraných muslimských zemích
č. 2 Přehled lídrů egyptského a syrského Muslimského bratrstva
Slovníček arabských termínů
Seznam zkratek

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)