"Islám jako výzva pro křesťany" Pavel Hošek (Návrat domů, 2016)"V současné diskusi o islámu jde o hodně: nejen o dobrý pocit, že mám pravdu, zatímco moji oponenti se mýlí. Jde o budoucnost. Postoje každého z nás totiž mají vliv na okolí a ve společném souzvuku mohou dolehnout až k představitelům naší země a Evropy, a tím spoluurčit politický vývoj. To je velká věc, ale Pavlu Hoškovi jde o mnohem víc: aby tyto postoje - ať jsou třeba vzájemně odlišné - každopádně odrážely víru v Ježíše Krista a aby křesťané právě tímto způsobem přispívali do společné diskuse. Zrovna tohle za ně totiž nikdo jiný neudělá. Proto je tak ohromně dobře, že tato kniha vyšla." 
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek ThD., religionista, Univerzita Karlova, Praha"Hoškova kniha přináší zasvěcený pohled na problematiku vztahů mezi křesťany a muslimy. Každý, kdo chce porozumět tomuto tématu víc než jen povrchně, by si ji měl přečíst."
Doc. PhDr. Karel Floss, filosof a překladatel, dřive Univerzita Palackého, Olomouc


"Aktuální, čtivá a důležitá. Kniha Pavla Hoška vnáší do diskuze o islámu perspektivu křesťanské víry. Poučeně, srozumitelně, ale nikoli triviálně autor uvádní čtenáře na cestu ohledávání vlastních hodnot, osobního přesvědčení i samotných základů vlastní víry. Co je adekvátní křesťanskou reakcí na "islámskou výzvu" současnosti? V rukou držíte jedinečné pozvání k reflexi této otázky."
Doc. PhDr. Jan Hábl, PhD., pedagog, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem


.............................

Název: Islám jako výzva pro křesťany
Autor: Pavel Hošek
Vydavatel: Návrat domů
Rok vydání: 2016
Počet stran: 96
.............................


Obsah


Co by udělal Ježíš

Poučen z dějin
Křesťanství, nebo Evropa, nebo Západ?
Zlaté pravidlo jako metoda
Pravá podstata islámu?
V čem je tedy rozdíl?
Kudy cesta zřejmě nevede
Co s tím budeme dělat?
P.S.: Pozvání k četbě

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor se sociologem Karlem Černým na téma politický islám, integrace evropských muslimů a spiritualita českých konvertitů k islámu (12.12.2016)

Konec pozemského věku? Debata s orientalisty Ondřejem Beránkem a Bronislavem Ostřanským a religionistou Zdeňkem Vojtíškem na téma tzv. Islámský stát. (ČR Vltava 4.2.2017)

"Prostor 106 - Anatomie nenávisti" (2016)

"Islámský stát: Blízký východ na konci časů" O.Beránek, B. Ostřanský (Academia, 2016)

"Black History Month 2017"