"Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik" B. Ostřanský, O. Beránek (Academia, 2016)Během nemnoha let se islám ze vzdáleného a exotického předmětu rozprav odborníků a publicistů stal tématem vskutku celonárodním. Diskuse o muslimech často představují pouhou část širších střetů, bez jejichž mediálních i politických přesahů si současné dění dokážeme jen stěží představit. Pře o toto velké nadosobní téma přitahují dnes svou naléhavostí a nezřídka i vyhroceností pozornost velké části našich spoluobčanů. Kniha Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik editorů Ondřeje Beránka a Bronislava Ostřanského, vědeckých pracovníků Orientálního ústavu AV ČR, chce vydat jisté svědectví doby a zároveň nabídnout čtenářům sérii podnětných zamyšlení nad klíčovými oblastmi zdejšího střetávání i míjení se, pokud jde o islám. Představuje úvahy dvaadvaceti osobností (mj. akademiků, novinářů, politiků, a to muslimů i nemuslimů) o otázkách, jež v praxi vyvolávají nejčastější neshody, a pokouší se tak o inspirativní vhled do této bouřlivé a nejednoznačné problematiky.
......................
Název: Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik
Editoři: Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský 
Vydavatel: Academia
Rok vydání: 2016
Edice: 21. století
Počet stran: 276
......................

Obsah

Předmluva (Ondřej Beránek a Bronislav Ostřanský)

Islám a muslimové českýma očima - dialog, nebo míjení?
(Bronislav Ostřanský)

Zamyšlení a argumenty aneb Jak se dá psát o islámu...

Karel Černý: Muslimové imaginární a muslimové skuteční - pohled sociologa
Jan Čuřík: Blízký východ a teror infotainmentu
Dan Drápal: Mají všechna náboženství stejnou hodnotu?
Hassan Ezzeddine: Muslimové musejí žít v demokracii - potřebují její vliv
Jaroslav Fiala: Teorie islámského spiknutí
Jiří Hanuš: Mediální přestřelky mezi radikály?
Zora Hesová: Náš český "islám" neexistuje
Richard Hlaváček: Muslim mezi Východem a Západem
Pavel Hošek: Ani růžové, ani černé brýle
Roman Joch: Můj pohled na islám a muslimy
Petr Kučera: Islamofobie, islamismus a historická amnézie
Miroslav Libicher: Jak nekritizovat islám
Jaromír Marek: Islám - vnitřní faktor současné Evropy
Hassan Mezian: Islám je o dobrých mravech
Zdeněk Müller: Islám a obavy s ním spojované
Bronislav Ostřanský: Muslim, nebo "šarí´atský kyborg"?
Petr Pelikán: Machometáni, to jsou pohani, kaťata maj roztrhaný, smrkaj do dlaní
Prokop Remeš: Islamismus je islám, samozřejmě
Karíma Sadio: Tajemná "muslimská kultura"
Břetislav Tureček: Co je přehnané, je bezvýznamné

K dalšímu čtení
O autorech
Rejstřík


Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor se sociologem Karlem Černým na téma politický islám, integrace evropských muslimů a spiritualita českých konvertitů k islámu (12.12.2016)

Konec pozemského věku? Debata s orientalisty Ondřejem Beránkem a Bronislavem Ostřanským a religionistou Zdeňkem Vojtíškem na téma tzv. Islámský stát. (ČR Vltava 4.2.2017)

"Prostor 106 - Anatomie nenávisti" (2016)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)