"Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik" B. Ostřanský, O. Beránek (Academia, 2016)Během nemnoha let se islám ze vzdáleného a exotického předmětu rozprav odborníků a publicistů stal tématem vskutku celonárodním. Diskuse o muslimech často představují pouhou část širších střetů, bez jejichž mediálních i politických přesahů si současné dění dokážeme jen stěží představit. Pře o toto velké nadosobní téma přitahují dnes svou naléhavostí a nezřídka i vyhroceností pozornost velké části našich spoluobčanů. Kniha Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik editorů Ondřeje Beránka a Bronislava Ostřanského, vědeckých pracovníků Orientálního ústavu AV ČR, chce vydat jisté svědectví doby a zároveň nabídnout čtenářům sérii podnětných zamyšlení nad klíčovými oblastmi zdejšího střetávání i míjení se, pokud jde o islám. Představuje úvahy dvaadvaceti osobností (mj. akademiků, novinářů, politiků, a to muslimů i nemuslimů) o otázkách, jež v praxi vyvolávají nejčastější neshody, a pokouší se tak o inspirativní vhled do této bouřlivé a nejednoznačné problematiky.
......................
Název: Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik
Editoři: Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský 
Vydavatel: Academia
Rok vydání: 2016
Edice: 21. století
Počet stran: 276
......................

Obsah

Předmluva (Ondřej Beránek a Bronislav Ostřanský)

Islám a muslimové českýma očima - dialog, nebo míjení?
(Bronislav Ostřanský)

Zamyšlení a argumenty aneb Jak se dá psát o islámu...

Karel Černý: Muslimové imaginární a muslimové skuteční - pohled sociologa
Jan Čuřík: Blízký východ a teror infotainmentu
Dan Drápal: Mají všechna náboženství stejnou hodnotu?
Hassan Ezzeddine: Muslimové musejí žít v demokracii - potřebují její vliv
Jaroslav Fiala: Teorie islámského spiknutí
Jiří Hanuš: Mediální přestřelky mezi radikály?
Zora Hesová: Náš český "islám" neexistuje
Richard Hlaváček: Muslim mezi Východem a Západem
Pavel Hošek: Ani růžové, ani černé brýle
Roman Joch: Můj pohled na islám a muslimy
Petr Kučera: Islamofobie, islamismus a historická amnézie
Miroslav Libicher: Jak nekritizovat islám
Jaromír Marek: Islám - vnitřní faktor současné Evropy
Hassan Mezian: Islám je o dobrých mravech
Zdeněk Müller: Islám a obavy s ním spojované
Bronislav Ostřanský: Muslim, nebo "šarí´atský kyborg"?
Petr Pelikán: Machometáni, to jsou pohani, kaťata maj roztrhaný, smrkaj do dlaní
Prokop Remeš: Islamismus je islám, samozřejmě
Karíma Sadio: Tajemná "muslimská kultura"
Břetislav Tureček: Co je přehnané, je bezvýznamné

K dalšímu čtení
O autorech
Rejstřík


Populární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934