"Literatura černé Afriky" V. Klíma, K. F. Růžička, P. Zima (Orbis, 1972)Odrazem velkých přeměn, kterými Afrika prošla, ale i přežívajících tradic a z toho vznikajících rozporů, je především literatura afrických zemí, v Evropě málo známá a snad i předem podceňovaná. Ale je čas, aby se ji Evropané naučili znát. S literaturou národů žijících v oblasti tzv. černé Afriky seznamuje naše čtenáře kniha V. Klímy, K. F.Růžičky a P. Zimy, která je v naší literatuře zatím ojedinělým pokusem o zachycení a kritické zhodnocení vývoje afrických literatur. Přináší cenná historická fakta, která se nenásilně spojují v živý obraz africké kulturní minulosti i přítomnosti.
..................................
Název: Literatura černé Afriky
Autoři: Vladimír Klíma, Karel F. Růžička, Petr Zima
Vydavatelství: Praha, Orbis
Rok vydání: 1972
Počet stran: 495 s.
..................................
Obsah

1. JAZYK, PÍSMO A LITERATURA V ČERNÉ AFRICE

2. IDEOLOGICKÉ KONCEPCE V AFRICKÉ LITERATUŘE

3. VZNIK ČERNOŠSKÉHO LITERÁRNÍHO HNUTÍ

4. STARÉ BANTUSKÉ LITERATURY

Rwanda
Jižní Afrika
Východní Afrika

5. BANTUSKÉ POHÁDKY, BAJKY A POVÍDKY

6. KONSTITUOVÁNÍ SPISOVNÝCH JAZYKŮ - ZÁPADOAFRICKÉ LITERATURY V AFRICKÝCH JAZYCÍCH

Hlavní literatura pobřežního pásu
Jorubská literatura
Eweská literatura
Akanské literatury
Fantská literatura
Akwapimská literatura
Ašantská literatura

Hlavní literatury ovlivněné islámem
Hauská literatura
Fulbská literatura
Literatura ve stadiu vzniku a zániku

7. LITERATURA V AFRICKÝCH FORMÁCH ANGLIČTINY

8. FRANCOUZSKY PSANÁ LITERATURA ZÁPADNÍ AFRIKY

Senegal
Kamerun
Francouzsky psaná literatura v ostatních zemích západní Afriky

9. ČERNOŠSKÁ LITERATURA PORTUGALSKÝCH KOLONIÍ V AFRICE

Kapverdské ostrovy
Portugalská Guinea
Ostrov sv. Tomáše
Angola
Mosambik

10. NIGERIJSKÁ LITERATURA PSANÁ ANGLICKY

Próza C.O.D. Ekwensi
Chinua Achebe
Ostatní prozaici
Poezie, experimentální román a drama

11. OSTATNÍ ZÁPADOAFRICKÁ LITERATURA PSANÁ ANGLICKY

Ghana Literatura v Sieře Leone, Gambii a Libérii

12. KONŽSKÁ LITERATURA

13. DALŠÍ LITERATURY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ AFRIKY

Keňská literatura Literatura Ňaska (Malawi) a Rhodesie (Zambie a Zimbabwe)

14. MALGAŠSKÁ LITERATURA

Stará literatura
Moderní literatura
Ostatní druhy literatura

15. JIHOAFRICKÁ LITERATURA

Počátky a první úspěchy
Zrod a vývoj literatury v domácích jazycích
Basutská literatura
Moderní literatura v domácích jazycích
Zulská literatura
Xhoská literatura
Třicátá až padesátá léta
Protestní literatura
Vývoj v šedesátých letech

16. VZTAH LITERÁRNÍ KRITIKY K MODERNÍ TVORBĚ

POZNÁMKA K VÝKLADU REÁLIÍ
BIBLIOGRAFIE
JMENNÝ REJSTŘÍK

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)