"Dějiny Saudské Arábie" Miloš Mendel (NLN, 2016)Kniha představuje souhrnný vhled do politických, kulturních a náboženských dějin podstatné části Arabského poloostrova, počínaje historií kdysi slavných státních a kmenových útvarů a jejich kulturního prostředí až po dějiny střední Arábie v době vzniku islámu v městských centrech – Mekce a Medíně.

Těžiště výkladu spočívá v historii oblasti od poloviny 18. století, kdy se v srdci Arábie zrodilo reformistické wahhábovské hnutí. Stoupenci jeho učení, jejich ambice a s nimi spjaté kmenové a regionální války jsou zarámovány do kontextu velmocenského boje mezi Velkou Británií, osmanskou říší a dalšími státy.

Saúdská Arábie se pak „nenápadně“ zrodila v průběhu dělení Blízkého východu mezi vítěze první světové války a po druhé světové válce založila svůj geopolitický význam na strategických nalezištích ropy.


..................................
Název: Dějiny Saudské Arábie
Autor: Miloš Mendel
Vydavatelství: NLN - Nakladatelství Lidové noviny
Rok vydání: 2016 (1. vydání)
Počet stran: 402 s.
..................................

Obsah
1. DĚJINY A KULTURA ARÁBIE PŘED PŘÍCHODEM ISLÁMU
Arábie mezi starověkem a raným středověkem (13) Základní rysy beduínské kultury (16) Střední Arábie v politicko-kulturním kontextu Předního východu (20) Duchovní život ve středním Hidžázu před zrodem islámu (27) Nadžd a Jamáma v předislámském období (35)

2. ARÁBIE VE FORMATIVNÍM OBDOBÍ ISLÁMSKÝCH DĚJIN
Muhammad Ibn Abdulláh - zakladatel víry a sociální reformátor (40) Období arabsko-muslimských výbojů (45) Střední Arábie v době "občanských válek" (48) Nadžd a Jamáma od vzniku islámu do poloviny 18. století (54) Hidžáz za "vlády" šerífů (64)

3. VZNIK A VÝVOJ WAHHÁBOVSKÉ REFORMACE (1740-181)
Střední Arábie v polovině 18. století (67) Muhammad Ibn Abd al-wahháb a jeho učení o tawhídu (78) Spojení reformistů se Saúdovci a sjednocení Nadždu (86) Dobytí Ahsá´ a války s Hidžázem (93) Vpád do středního Iráku, dobytí Mekky a Ománu (97) Egyptské expedice do Arábie a úpadek dirijského emiratu (104)

4. PRVNÍ RIJÁDSKÝ EMIRÁT (1843-1887)
Egyptská okupace a pokusy o založení emirátu (113) Návrat Fajsala Ibn Turkího s dobyvačné války (118) První vláda Abdulláha Ibn Fajsala (1865-1870) (127) Kmenová válka ve střední Arábii (1870-1875) (129) Šammarové pricházejí na scénu (134) Druhá vláda Abdulláha Ibn Fajsala a úpadek emirátu (142)

5. DRUHÝ RIJÁDSKÝ EMIRÁT (1902-1932)
Arábie ve velmocenské hře počátkem 20. století (148) Boje mezi Šammary a Sabáhovci, bitva u Hafaru a Sarífu (1899-1901) (151) Boje Saúdovců - dobytí Rijádu a Qasímu (153) Osmanská okupace Qasímu (1904-1907) (156) Dobytí oblasti Ahsá Saúdovci (1913) (160) Ší´ité pod vládou wahhábovské ideologie (166) První světová válka a bitva o protektorát nad Nadždem (173) Bitvy u Churmy a Turáby (178) Sklonek rašídovské slávy a připojení Džabal Šammar k Nadždu (181) Problémy s vytyčováním hranic (183) Dobytí Hidžázu (1924-1925) (185) Wahhábovská reformace a hnutí ichwánů (1912-1930) Ideový odkaz a životní praxe ichwánů (205)

6. ABD AL-AZÍZ IBN SAÚD A BUDOVÁNÍ STÁTU (1932-1953)
Sjednocení Hidžázu (212) Rozvoj státní správy v kontextu hospodářské krize (2016) Počátky průzkumu a těžby ropy (220) Druhá světová válka a její následky (222) Vytyčování hranic a spor o odkaz Burajmí (228) Hášimovské nebezpečí a hry velmocí (232) Elita saúdovské moci (234)

7. VLÁDA KRÁLE SAÚDA (1953-1964)
Ve víru arabských revolucí (238) Fajsalův palácový převrat a bratrovražedná válka (244) Integrace provoncie Ahsá´ (248) Konflikt s prezidentem Násirem (251) Fajsalovy reformy a Saúdovská abdikace (255)

8. VLÁDA KRÁLE FAJSALA (1964-1975)
Prohlubování vnitropolitických reforem (260) Saúdská Arábie a jemenská otázka (263) Následky červnové války roku 1967 (265) Hospodářské a společenské změny (267) Říjnová válka roku 1973 a její důsledky (272)

9. VLÁDA KRÁLE CHÁLIDA (1975-1982)
Ve stínu Camp Davidu (278) Ší´itské nepokoje ve Východní provincii (286) Neoichwánská vzpoura v Mekce (1979) (290) První fáze irácko-íránské války (294) Jemenská otázka na pokračování (298)

10. VLÁDA KRÁLE FAHDA (1982-2005)
Těžká osmdesátá léta (301) Irácká okupace Kuvajtu a operace "Pouštní bouře" (306) Liberalizace vnitřní politiky (311) Nesnadný rozvoj saúdsko-amerických vztahů (316) Význam společnosti ARAMCO (320)

11. VLÁDA KRÁLE ABDULLÁHA (2005-2015)
Abdulláhova cesta k moci (323) Peripetie zahraniční politiky (326) Saúdská Arábie a Arabské jaro (2011-2015) (329) Místo závěru (334)

12. ČESKO-SAÚDSKOARABSKÉ VZTAHY

DODATKY
Základní údaje
Chronologický přehled významných událostí
Genealogie některých rodů a dynastií
Ediční a transkripční poznámka
Seznam map
Výběr z pramenů a literatury
Rejstřík

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)