"Kniha apokalyptických zkoušek" Nu´ajm ibn Hammád al-Marwazí (překl. Zuzana Ostřanská)


Nucajm ibn Hammád al-Marwazí patřil mezi významné náboženské učence své doby. Pocházel, jak jeho jméno napovídá, z města Merv v Chorásánu. Studoval v Hidžázu a Iráku, posléze přesídlil do Egypta. Hlavní důvodem jeho odchodu z Iráku byly pravděpodobně ideologické neshody a jeho nesouhlas s oficiálním teologickým proudem v době vlády cabbásovského chalífy al-Ma´múna. V Egyptě se později etabloval jako přední sběratel hadíthù (záznamů o výrocích, činech nebo postojích proroka Muhammada a jeho druhů). Spory s cabbásovskými teology jej však nakonec dostihly i zde. Byl převezen zpět do Iráku a uvězněn. V roce 843 za chalífátu al-Wáthiqa v iráckém žaláři zemřel.
Jeho sbírka hadíthù Kitáb al-fitan (Kniha apokalyptických zkoušek) byla sestavena zřejmě v letech 831-844. Obsahuje přibližně dva tisíce chronologicky řazených záznamů z období od raného islámu až po třetí století hidžry.

Překlad vychází z tohoto vydání: NUcAJM, Ibn Hammád al-Marwazí (1991): Kitáb al-fitan (Kniha apokalyptických zkoušek). Káhira, Maktabat at-tawhíd. Číslování ukázek koresponduje s číslováním editorů díla (Ahmad ibn Šacbán a Muhammad ibn cAjjádí), tzn. číslo stránky´číslo zprávy. Řetězec tradentů (isnád), nezbytná součást každého hadíthu, byl zcela záměrně (z prostorových důvodů) vypuštěn.


Z arabského originálu přeložila a poznámku napsala Zuzana Ostřanská. 
Celý překlad je převzat z knihy:
"APOKALYPSA, NEBO TRANSFORMACE?Mileniální koncepce v minulosti i současnosti" (DINGIR, 2014).

poznámky: 
Hodina = soudný den (arab. jawm ad-dín)
Obec = muslimská obec, společnost, muslimský svět v nábož.významu (arab. umma)
Dadždžál = antikrist
..........................................


14/10

Posel Boží, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, pravil: "Před Hodinou vskutku nastane hardž." Ptali se ho: "Co je hardž?" "Zabíjení a lež" odpověděl. "Posle Boží, a bude se zabíjet více, než dnes zabíjejí nevěřící?" "To nebudou nevěřící, kdo vás budou vraždit. Člověk sám zabije svého děda, bratra a bratrance."

15/13

Posel Boží, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, pravil: "Před Hodinou nastanou fitny, jako když ustane temná noc. Člověk ulehne jako věřící a probudí se jako nevěřící, pak s ránem promění se zas ve věřícího a s večerem v nevěřícího. Jeden z nich své náboženství prodá za trochu zboží pozemského světa."

40/122

Posel Boží, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, pravil: "Jedním ze znamení strázní a předzvěstí Hodiny bude odcházení rozumu, odliv snů a zmnožení obav, vymizí znamení spravedlnosti a objeví se zvůle."

61/230

Posel Boží, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, pravil: "Vše věru začalo proroctvím a milosrdenstvím Božím, poté přijdou chalífové a milosrdenství Boží a pak krvelační králové, kteří budou pít alkohol, oblékat se do hedvábí, znevažovat ženství, hromadit majetek a zažívat vítězství, dokud je nedostihne Boží moc."

112/498

Posel Boží, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, pravil:"Věru islám začal jako něco zvláštního a opět se stane něčím zvláštním. Onomu zvláštnímu bude požehnáno, nežli nadejde Hodina."

140/634

Posel Boží, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, pravil: "Bude-li zničen syrský lid, nebude již v mé Obci nic dobrého."

147/668

Posel Boží, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, pravil: "Jedním ze znamení Hodiny bude, že vládnout bude ten, komu nepřísluší vládnout, a že bídní budou nahoře a ušlechtilí ti dole."

312/1315

Posel Boží, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, pravil: "Před příchodem Falešného mesiáše budou léta zrady, kdy pravdomluvní budou lhát a lháři mluvit pravdu, bude se věřit podvodníkům, věrohodní budou podvádět a slovo dostane ta nejbídnější nicka."

318/1331

Posel Boží, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, pravil: "Vyleze Dadždžál a po něm přijde Ježíš, syn Mariin, budiž s ním mír."

379/1362

Jeden muž se Posla Božího, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, ptal na Hodinu. A ten odpověděl: "Není zde tázaného, který by o tom věděl více nežli tazatel." "A co ji bude předznamenávat?" Odpověděl: "...že uzříme bosé, nahé a ubohé pasáčky ovcí, jak se předhánějí ve výstavbě vysokých budov."

382/1364

Posel Boží, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, pravil: "Hodina přijde, až bude rok jako měsíc a měsíc jako týden a týden jako den a den jako záblesk plamene."

Nějaký beduín se zeptal: "Posle Boží, kdy nastane Hodina?" A Posel Boží, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, odpověděl: "Není zde tázaného, který by o tom věděl více nežli tazatel. Toto ji však bude předznamenávat: sblížení trhů, déšť bez rostlin, objevení se hříchů a dětí hříchů, oslavování zbohatlíků, hlas hříšnosti, který zesílí v mešitách, a také to, že bude více vidět lidi páchající zlo nežli ty, kdo dobro konají. A ten, kdo se té doby dožije, nechť se drží svého náboženství i domu svého."

Posel Boží, nechť mu Bůh žehná a dá mu mír, pravil: "Hodina nepostihne nikoho, kdo opakuje jméno Boží."
 

Související:

"Ježíš v islámu"
http://meccaaudio.blogspot.cz/2012/12/jezis-v-islamu.html

Rozhovor s arabistkou Zuzanou Kudláčkovou (Ostřanskou)
http://meccaaudio.blogspot.cz/2011/09/rozhovor-s-arabistkou-zuzanou.html

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)