Třikrát milenialismus z vydavatelství Dingir
V rámci grantového projektu GAČR Milenialismus v monoteistických náboženstvích byla včera (4.3.2014) v knihovně Akademie věd představena veřejnosti publikace vydavatelství Dingir s názvem „APOKALYPSA, NEBO TRANSFORMACE?“ a uzavřela tak trilogii monografií na toto téma. První publikace s názvem „Konec tohoto světa: Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu“ vyšla v roce 2012 a velmi podrobně se zabývala eschalotologií v abrahámovských náboženstvích. Pojmu milenialismu se v úvodu věnoval editor trilogie Zdeněk Vojtíšek. Kapitolu o judaismu zpracoval David Biernot, křesťanství Jiří Lukeš a islám Bronislav Ostřanský. Cílem autorů bylo: vnést téma milenialismu do současné české odborné diskuse a získat pro něj místo, odpovídající jeho společenské závažnosti a srovnatelné s jeho postavením ve společenskovědním bádání západních zemí.

Druhá publikace „Millennialism: Expecting the End of the World in the Past and Present“ (Dingir, 2013) je zjednodušeně řečeno anglickou verzí první knihy. Oproti první se ale liší širším kolektivem autorů, kteří se podíleli na jednotlivých kapitolách a umožnuje tak vícero názorů na jednom místě. Závěrečná kniha se zabývá milenialismem nejen v náboženské rovině, ale také ve vztahu k myšlení sekulární společnosti 21. století.

.......................
Název: Konec tohoto světa:
Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu
Autoři: David Biernot, Jiří Lukeš, Bronislav Ostřanský, Zdeněk Vojtíšek
Vydavatelství: Dingir
Vydáno: 2012
Počet stran: 169
.......................


Koncepce milenialismu - Zdeněk Vojtíšek

Pojem "milenialismus"
Typologie milenialismu
Další pojmy a témata studia milenialismu
Základní pojmy milenialismu
Studiem milenialismu
Okruhy studia milenialismu
Concept of Millenialism (Summary)

.......................

Milenialismus v judaismu - David Biernot

Očekávání nového věku v období Druhého chrámu
Hebrejská Bible
Daniel
První kniha Henochova
Kumrán
Vývoj do roku 70 n.l.
Doznívání apokalyptiky doby Druhého chrámu
Eschatologie očekávání v diaspoře
Očekávání nového věku v období formativního judaismu a ve středověku
Mesianistické představy v období formativního judaismu
Sefer Zerubavel
Saadja ben Josef al-Fajjümi
Mesiášská očekávání v německých a francouzských komunitách vrcholného středověku
Mesianismus v židovské náboženské filozofii středověku
Eschatologický význam rozšiřování učení kabaly

Millenialism in Jewish Religious Tradition: From the Second Temple
Period to the End of the Middle Ages (Summary)
 

.......................

Milenialismus a jeho typy - Milénium a možné způsoby jeho interpretace - Jiří Lukeš

Úvod do problematiky - základní obeznámení s tématem milenialismu
Užívání terminologie - přístupy k miléniu a jeho realizaci, lokalizace
"velkého soužení", přístupy k interpretaci knihy Zjevení janova
Typy milenialismu dle lokalizace milénia
Tribulacionistické pohledy - pohledy na "velké soužení"
Přístupy k interpretaci knihy Zjevení
Vnímání milenialismu v jednotlivých epochách křesťanských dějin
Apologeti a církevní otcové
Milenialismu v dalších epochách dějin
Závěr

Millenialism and Christianity (Summary)
 

.......................

Milenialismus v islámu - Bronislav Ostřanský

Poznámky na úvod
Středověký islámský milenialismus a apokalyptické představy
Milenialismu jakožto společenský stimul
Islám milenialistický - šíitská specifika v proměnách věků
Na "okraji" islámu
Společnost na rozcestí, milenialismus na vzestupu
Namísto epilogu
Příloha I: Moderní egyptské apokalyptické písemnictví
Příloha II: Vybrané pasáže z díla Nu´ajma ibn Hammád "Kniha zkoušek"
Islamic millenialism (Summary)
 

Prameny a literatura
Zkratky
O autorech


----------------------------------------------------------------------------------------


.......................
Title: Millennialism: expecting the end of the world in the past and present
Editor: Zdeněk Vojtíšek
Publisher: Prague, Dingir
Year: 2013
No. of pages: 207
.......................


..table of contents..
I. Variety of millennialism
Charisma, volatility and violence: assessing the role of crises of charismatic authority in precipitating incidents of millenarian violence (John Walliss)
The End of the Wave: The Before and After of Carl Calleman's Prophecies
(Zuzana Marie Kostićová)

The Grail Movement. The Never-Ending Story of Millennial Expectations
(Zdeněk Vojtíšek)

The Forms of. Millenarian Movements in Polynesia and their Role in the. Struggle against Colonial Rule
(Martina Bucková)

Millenial Aspects of the Rastafari Movement
(Lenka Philippová)


II. Christian Millennialism
Some Eschatological Moments in the Early Christian Literature Written
in the Bohemian Territory Since the 9th Century
(Jan Blahoslav Lášek)

The Eschatological Hope in the Pre-Hussite and Early Hussite Period of the Bohemian Church History
(Kamila Veverková)

The Millennialism in the Unfinished Work “Clamores Eliae“ by J. A. Comenius
(Petr Melmuk)

Apocalypticism and Millennialism in Thessalonica:
Paul the Apocalypticist and the Patterns of Apocalyptic Movements in Thessalonica
 (František Ábel)

Millennialism in terms of Hermeticism
(Marek Dluhoš)


III. Messianism in Judaism
The Constellation of Messianic Ideas in Jewish Mysticism
(Moshe Idel)

Nothing New Under the Sun? Utopian Elements
In Rabbi Judah Loew´s Netzach Yisrael
(David Biernot)

Messianism in Israeli and Jewish Politics
(Marek Čejka)


IV. Messianism in Islam
Jesus´s return in Islam: Problems and Prophecies
(David Cook)

Millennialism in Sufi Perspective: The Case of Naqshbandiyya Haqqaniyya
(Daniel Křížek)

The Messengers from Hereafter. The End of the World
from the Perspective of Arabic Dream-books
(Bronislav Ostřanský)----------------------------------------------------------------------------------------


.......................
Název: APOKALYPSA, NEBO TRANSFORMACE?
Mileniální koncepce v minulosti i současnosti
Editor: Zdeněk Vojtíšek
Vydavatel: DINGIR
Rok vydání: 2014
Počet stran: 411
.......................

Obsah
I. ROZMANITOST MILENIALISMU 13
Novodobý západní milenialismus (Zdeněk Vojtíšek) 15
Mandejská eschatologie (Jiří Gebelt) 77
Poválečný milenialismus Norberta Fabiána Čapka (Martin Korábečný) 95
Singularita versus Atlantida (Zuzana Marie Kostićová) 101
Apokalyptická tematika ve street artu 21. století (Libuše Martínková) 123

II. MILENIALISMUS V JUDAISMU 139
Mesiášské modely knihy Zohar (Ivan Kohout) 141
Spravedlivý je základem světa (Markéta Holubová) 165
Chasidismus jako Hegelovo „dovršené náboženství“ (David Biernot) 203

III. MILENIALISMUS V KŘESŤANSTVÍ 241
Byl Ježíš Nazaretský prorokem konce času? (Jiří Lukeš) 243
Věštkyně a prorokyně přechodu věků (Eva Vymětalová Hrabáková) 275
Úvod do současné pravoslavné eschatologie (Pavel Milko) 295
Apatheia jako praktický aspekt mileniálního myšlení (Jiří Hempl) 313

IV. MILENIALISMUS V ISLÁMU 335
Ukázky z Knihy apokalyptických zkoušek (Zuzana Ostřanská) 337
Malá znamení Hodiny (Bronislav Ostřanský) 355
Harun Yahya a příchod Mahdího (Attila Kovács) 411

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí