Muhammad Iqbál "tři etapy náboženského života"

"Náboženský život lze zhruba rozdělit na tři období. Ta lze označit jako „víru“, „myšlení“ a „objevování“.V prvním období se náboženský život jeví jako určité učení, jež musí jednotlivec či celý národ přijmout jako bezpodmínečný příkaz, aniž by jakkoliv rozumově chápal jeho základní smysl a účel. Tento postoj může mít veliký dosah pro společenské a politické dějiny národa, ale nepřinese vážné následky pro vnitřní růst a rozvíjení se jedince.

Naprosté podřízení se je následováno rozumovým pochopením tohoto učení a jeho základního zdroje autority. V tomto období hledá náboženský život své opodstatnění v metafyzice – logicky soudržném nahlížení světa, jehož součástí je Bůh.

Ve třetím období je metafyzika nahrazena psychologií a náboženský život začíná usilovat o přímý styk s nejzazší realitou. Právě zde se náboženství stává záležitostí osobního osvojení si života a moci; jedinec získává svobodnou osobnost – nikoliv osvobozením se od okovů zákona, ale objevením prapůvodního zdroje zákona v hlubinách vlastního vědomí.

Slovy muslimského súfího – „porozumění svaté Knize není možné, aniž by se věřícímu zjevila přesně tak, jak se zjevila Prorokovi.“ A právě ve významu tohoto, posledního období vývoje náboženského života používám slovo „náboženství“ v otázce, již nyní hodlám položit. V tomto smyslu je náboženství označováno nešťastným pojmem „mystika“, jež je považována za postoj mysli, popírající život, vyhýbající se faktům a stojící v přímém protikladu k zásadně empirickému postoji naší doby. A přece vyšší náboženství, jež je jen hledáním širšího života, je v podstatě zkušeností; a nezbytnost zkušenosti jako základu uznalo náboženství dávno před tím, než si totéž uvědomila věda. Náboženství je ryzím úsilím o vysvětlení lidského vědomí a jako takové je stejně tak kritické vůči své úrovni zkušenosti, jako je ke své úrovni kritický naturalismus."


zdroj:
Muhammad Iqbál "Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu" (1934)
kapitola "Je náboženství možné?"


Populární příspěvky z tohoto blogu

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)