"Symbolický život" C.G.JungSymbolický život", Jung se v ní snaží objasnit, co chápe symbolickým životem. Říká, že jsme uvízli v racionalismu a že naše racionální pojetí života v sobě zahrnuje naši rozumnost, avšak vylučuje veškerou symboliku. Dále ukazuje, o co bohatší je život lidí, kteří jsou dosud pevně zakořeněni v živé symbolice náboženských tradic. Jung sám odhalil, že lze nalézt cestu k živoucí symbolice – nikoli k dávno ztraceným symbolům, nýbrž k dosud živé funkci, která ji vytváří. Tuto cestu najdeme, když budeme věnovat pozornost svému nevědomí a svým snům. Pokud si bude moderní člověk dlouhodobě všímat svých snů a brát na ně ohled, může se jeho nevědomí stát opět zdrojem symbolického života. To je možné jen tehdy, když své sny interpretujeme čistě intelektuálně, když je opravdu přijmeme do života. Pak se symbolický život neobnoví v rámci kolektivní rituální formy, nýbrž bude zabarven a zformován individuálně. Znamená to, že člověk už nevystačí s pouhou rozumností svého já a jeho rozhodnutími, ale že i se svými já pevně vroste do proudu psychického života, který se vyjadřuje symbolickou formou a vyžaduje symbolické jednání.“

C. G. Jung
(1939, předneseno anglicky, Sebrané spisy 18)


Text je převzat z knihy Psychologický výklad pohádek“ 
Marie-Louise von Franz  (1998), str. 76*Foto: Drips

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)