"Stížnost a odpověď na stížnost" Muhammad Iqbal


Jelikož byl Iqbál básníkem-filosofem, snažil se o propojení dialogu s dialektikou způsobem, jenž nemá obdobu ani v klasickém Řecku, ani v moderní filosofii. V Koránu nalezl model trvalého dialogu Boha s člověkem, probíhajícího v několika rovinách. Na začátku šlo o stížnost člověka vůči Bohu.
Po návratu z Evropy do Indie v roce 1909 přednesl před shromážděním muslimů svou báseň Stížnost. Strohé sdělení v básni neladilo se zpěvnými verši a Iqbálovým příjemným hlasem, vyznělo však jasně: Iqbál želel toho, že neotřesitelná víra muslimů, jež přetrvala po staletí, se v době, kdy žil, ocitla v ohrožení.

My muslimové jsme setřeli špínu ze stránekhistorie, 
my pozvedli jsme lidstvo a řetězů otroctví zbavili je, 
my podlahy Ka´aby tvé umyli rosou svých čel 
a na hrudi nosíme Korán, jejž seslals nám a otevřel.
Ty však teď žehnáš jen domovům bezvěrců,každému z nich,
a hněv Tvůj jak blesk padá na hlavy věřících.

Iqbál nebrojil proti Bohu ani víře, mnozí jeho součastníci to však takto nepochopili. Vyčítali mu nepřístojnost, s jakou se obrací na Boha, a předhazovali mu, že se chová spíše jako opilý súfí, třeba Rumí, než jako vědec se střízlivým pohledem, jako byl Tabarí. Iqbál se zamýšlel nad reakcemi na svou báseň. Představoval si, co by mu asi odpověděl Bůh. O čtyři roky později, v roce 1913, ve svém domovském Láhauru v mešitě přednesl Iqbál odpověď Boha na svou stížnost: 

Popíjíte víno rozkoší těla,
žijete si lehce, snadno, bez námahy.
Vy snad se máte za muslimy ?
Jaké můžete být spříznění duší předků s vámi, povězte.
Ti před vámi co muslimové byli váženi a ctěni,
vy však jste Koránu se zřekli a svět vás nyní odvrhuje.

Vést dialog člověka s Bohem nebylo pro Iqbála snadné. Šel až na dřeň, byl syrový a úporný jako kdysi staří súfijští mistři. Byl ovšem výzvou pro Iqbála a jeho současníky, provokoval je k riskantní duchovní cestě těch, kdož berou i za ostatní na svá bedra nelehký úkol hledat Boží požehnání a pochopit Jeho vůli. Tento pradávný dialog, muslimům tolik známý, i když ne všemi přijatelný, dostal díky Iqbálovi nový obsah.


Ukázka z kapitoly: "Muhammad Iqbál, pákistánský básník inspirovaný motivy Koránu"Autor: Bruce Lawrence "O Koránu", s. 172 – 174

Populární příspěvky z tohoto blogu

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"

"Místa kultury. Postkoloniální myšlení III." Homi K. Bhabha (Tranzit, 2013)

"Současná africká sociální a politická filosofie" Albert Kasanda (Filosofia, 2018)