Langston Hughes reads his poem "The Negro Speaks of Rivers" (1921)Langston Hughes "Černoch mluví o řekách" 

Poznal jsem řeky...
Poznal jsem řeky zaniklého světa, jež proudí déle
než krev v lidských žilách.

Má duše je stejně hluboká jako ty řeky

Za brzkého jitra jsem se omyl v Eufratu.
Svou chatrč jsem postavil poblíž Konga, které mě pomalu ukolébalo.
Podíval jsem se na Nil a postavil u něj pyramidy.
Uslyšel jsem zpěv Mississippi, když Abrahám Lincoln přišel do New Orleans,
a viděl jsem její kalné vody, které se při západu proměnily ve zlato.

Poznal jsem řeky...
Dávné, temné řeky,

A má duše je stejně hluboká jako ty řeky

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)