"Současná africká sociální a politická filosofie" Albert Kasanda (Filosofia, 2018)Kniha se zaměřuje na africkou sociální a politickou filosofii v posledních desetiletích – od pádu kolonialismu do současnosti. Jde o výjimečnou publikaci, která komprehenzivně mapuje vývoj a současný stav této filosofie. V dané oblasti se jedná o průkopnické dílo, které zároveň vychází také v britském nakladatelství Routledge. Práce kriticky zkoumá, co konstituuje současnou africkou sociální a politickou filosofii ve vztahu k jejím problémům, významům, cílům, zdrojům a relevanci pro dnešní Afriku. Ukazuje, že tato filosofie je zakořeněna v každodenním životě. Chápe ji jako inkluzivní reflexi afrických komunit s ohledem na moc a spravedlivé mody sociální a politické organizace. Zapojuje se do diskusí o tématech a proudech, jakými jsou etnofilosofie, négritude, panafrikanismus, africká občanská společnost, africké kultury či postavení Afriky v globálních interakcích.

Autor knihy, Albert Kasanda, je vědeckým pracovníkem Centra globálních studií FLÚ AV ČR. Zaměřuje se především na současnou sociální a politickou filosofii v subsaharské Africe.


....................................
Název: Současná africká sociální a politická filosofie
Autor: Albert Kasanda
Překlad: Miluš Kotišová
Nakladatel: Filosofia (AV ČR)
Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 60
Počet stran: 295
....................................


Obsah
Poděkování
Předmluva


Kapitola I.
K současné africké sociální a politické filosofii


Úvod

1. Idea současné africké sociální a politické filosofie
2. Současná africká sociální a politická filosofie a ontologie
3. Je současná africká sociální a politická filosofie ideologií?
4. Závěr


Kapitola II.

Zdroje současné africké sociální a politické filosofie

Úvod

1. Africká sociální a politická filosofie a literatura
2. Politické chování v Africe a předkoloniální tradice
3. Africká města a urbanizační politiky
4. Náboženství
5. Africké umění a hudba
6. Závěr


Kapitola III.

O předzvěstech a předchůdcích současné africké sociální a politické filosofii
Úvod
1. Odkaz afrických předkoloniálních komunit
1.1. Demokracie: Vůle lidu a politická participace
1.2. Africký humanitární duch
1.3. Konsenzuální rozhodování a dobré vládnutí
2. Moderní předchůdci současné africké sociální a politické filosofie
2.1. Africanus James Beale Horton: Naléhavé volání po založení moderních afrických států
2.2. Edward Wilmot Blyden: Africké obrození
2.3. Joseph Ephraim Casely Hayford: Požadavek domorodé samosprávy a rozvoje Afriky
3. Závěr


Kapitola IV.
K diskursům o africké identitě: Etnofilosofie a négritude


Úvod
1. Idea etnofilosofie
1.1. Slovo a věc
1.2. Rehabilitace konceptu etnofilosofie
1.3. Etnofilosofie: Literatura zápasu
1.4. Etnofilosofie a africké sociální a politické filosofie
2. Négritude, africká identita a politika
2.1. Négritude a svébytnost Afriky
2.2. Négritude a politika
2.2.1. Adotevi: Emancipační négritude a zjednodušený négritude
2.2.2. Fanon: Návrat k pramenům, africká emancipace a násilí
3. Závěr


Kapitola V.
Panafrikanistické hnutí.
Od rasově založené solidarity k politické jednotě a dál


Úvod
1. Idea panafrikanismu
1.1. Edward Wilmot Blyden: Výzva k africkému obrození
1.2. Jedna idea, víceré směry vývoje
2. Teorie otců-zakladatelů
2.1. Booker Taliaferro Washington: Teorie přizpůsobení černochů většinové společnosti
2.2. Anna Julia Cooperová: Obhajoba vyššího vzdělání pro černochy a otázka hodnoty
2.3. Marcus Mosiah Garvey: Teorie "Zpátky do Afriky"
2.4. William Edward Burghardt Du Bois: Teorie pluralitní integrace a panafrikanismu
3. Éra afrických dědiců panafrikanismu
3.1. Panafrikanistický kongres v Manchesteru: Zásadní obrat ve vývoji panafrikanismu
3.2. Vzhůru k politické jednotě Afriky
3.2.1. Maximalistický přístup k jednotě Afriky
3.2.2. Maximalistický přístup k africké jednotě
3.3. Vybraní afričtí dědicové panafrikanismu
3.3.1. Kwame Nkrumah: Uvědomění a africká osobnost
3.3.2. Fanon: Dekonstrukce koloniálního paradigmatu
3.3.3. Kaddáfí: Od arabského nacionalismu k panafrikanismu
4. Panafrikanismus a co dál
4.1. Otázka černošské identity
4.2. Důstojnost lidské bytosti a globální spravedlnost
4.3. Suverenita afrického státu
5. Závěr


Kapitola VI.

Obrat Afriky k demokracii

Úvod
1. Krátké připomenutí původu pojmu demokracie
2. Africké trajektorie směřující k demokracii
2.1. Zkušenost s reprezentativní demokracií
2.2. Tápavé hledání přímé demokracie
2.2.1. Proces vlády jedné strany
2.2.2. Diarchická vláda či politická kohabitace
2.2.3. Nestranický politický systém (non-party system)
3. Návrat k politickému systému více stran
3.1. Univerzalistický přístup k demokracii
3.2. Partikularistický přístup k demokracii
4. Závěr


Kapitola VII.
Na cestě k občanské společnosti v Africe.
Paradigmata a filosofická pozadí


Úvod
1. Ke koncepci africké občanské společnosti
1.1. Kritici ideje africké občanské společnosti
1.2. Zastánci africké občanské společnosti
2. Teoretické pozadí
3. Typologie africké občanské společnosti
3.1. Předkoloniální africká občanská společnost
3.2. Africká občanská společnost za doby kolonialismu
3.2.1. Africká občanská společnost jako způsob odporu proti koloniálnímu panství
3.2.2. Občanská společnost v postkoloniální Africe
4. Vzhůru do budoucnosti
5. Závěr

Kapitola VIII.
Africké kultury a globalizace

Úvod
1. Globalizace a homogenizace afrických kultur
2. Globalizace a africký kulturní diferencialismus
3. Globalizace a heterogenita afrických kultur
4. Závěr

Shrnutí

Epilog
Boj za právo žít: Mandela - obrana plurality a demokracie


1. Sociální a politický kontext Mandelova zápasu
2. Mandelovy rané politické závazky
3. Mandelovo politické jednání a myšlení
3.1. Kolektivní akce a demokracie
3.2. Rivonijský proces: Pluralitní společnost a národní rozměr
3.3. Od násilí k jednání a politice usmíření

Seznam literatury
Jmenný rejstřík


Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)