"ARABSKÝ ROMÁN: Vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930)" František Ondráš (FFUK, 2017)Kniha Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830-1930) se zabývá formativním obdobím moderní arabské prózy v kontextu arabské kulturní a literární obrody - nahdy. Monografie přináší nový pohled na úlohu arabských obrozeneckých autorů při hledání literárních forem a metod směřujících ke vzniku moderního arabského románového žánru. Cesty arabských obrozenců do Evropy dokládají jejich snahu získat vědomosti nejen o vývoji moderní evropské literatury, ale i celé společnosti. Arabští autoři tak nacházeli v Evropě inspiraci pro svou literární tvorbu a také pro rozsáhlé reformy, které chtěli uskutečnit ve své vlasti (Egyptě, Levantě, Tunisku aj.). Kapitoly týkající se typologie arabského románového žánru obsahují odpovědi na řadu zkoumaných otázek a současně přinášejí řadu hypotéz, jimiž se v současné době zabývá arabská i západní literární kritika. Během devatenáctého a první poloviny dvacátého století se arabský román stal respektovaným uměleckým žánrem, který seznamoval své čtenáře s životem Evropanů a zároveň s měnícími se společenskými a kulturními poměry v arabském světě.


Související "Z průpovědí arabských" Zuzana Kudláčková (Litera Proxima, 2011)


.......................
Název: ARABSKÝ ROMÁN: Vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930)
Autor: František Ondráš
Vydavatel: FF UK
Rok vydání: 2017
Ediční řada: Varia
Počet stran: 144
.......................


Obsah

Úvod


1. Nahda: kulturní a sociální předpoklady arabského obrození

1.1. Politicko-ekonomická situace arabského světa
1.2. Sociální a kulturní poměry v arabských zemích
1.3. Vzdělání
1.4. Zahraniční studijní expedice
1.5. Překladatelská a vydavatelská činnost
1.6. Kulturní život v devatenáctém a na začátku dvacátého století
1.7. Představitelé arabského obrození

2. Typologie arabského románu

2.1. Obrozenecký román: metodologické otázky vývoje literárního žánru 
2.2. Maqāma a její role v procesu arabského kulturního a literárního obrození

3. ’Adab ar-rihla, aneb cestopisná tvorba

3.1. Objevování evropských zemí a měst
3.2. Způsob života Evropanů
3.3. Poznávání domova a rodné země
3.4. Srovnání Evropy a arabského světa 

4. Román mezi naučnou a zábavnou prózou

4.1. Naučné dílo Rifā῾a Rāfi῾y ’t-Tahtāwīho
4.2. Historické romány Džurdžīho Zajdāna
4.3. Literární tvorba Zajnab Fawwāz

5. Román jako kritika společnosti 

5.1. as-Sāq ‘alā ’s-sāq fīmā huwa ’l-Farjāq (Noha přes nohu při vyprávění o Fár[isu aš-Šid]jáqovi)
5.2. Hadīth ῾Īsā ibn Hišām, ’aw fatra min az-zaman (Vyprávění ῾Īsy ibn Hišāma, či jedno období dějin)
5.3. Zajnab, manāzir wa ’achlāq rīfīja (Zajnab, aneb venkovské scenérie a mravy)

6. Závěr

Bibliografie
Resumé/Summary

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritický duch F. X. Šaldy" (audio)

Před 20 lety byl newyorskou policií zastřelen Amadou Diallo

Interview: Ali Větrovec a jeho web "e-Islám" (5. května 2010)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Josef Čapek "Psáno do mraků"