"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)
Publikace předkládá soubor arabských přísloví, užívaných ve středověké arabské literatuře. Přísloví jsou nahlížena z variačního pohledu, s možnými alternacemi, a ty nejběžnější alternace jsou uvedeny v seznamu, aby byly naznačeny možné způsoby rozvoje daných přísloví. Celá kolekce je doplněna detailními informacemi, především údaji o frekvenci výskytu, o století, kdy se dané přísloví poprvé v korpusu objevilo, a částečně také o žánru, ve kterém se poprvé objevilo (tato informace je omezena na Korán a tzv. hadísy).


Doprovodná studie se zaměřuje na několik aspektů přísloví a jejich užití ve středověké arabské literatuře. Obsahuje analýzu hlavních zdrojů, ve kterých se podstatné části sbírky poprvé objevily, tedy přísloví užitá v Koránu, v hadísové literatuře a také ve středověké arabské poezii. V dalších částech je použit pohled strukturně variační, a jisté typy přísloví jsou analyzovány z pohledu možných principů jejich dalšího rozvoje.

Případová studie je věnována formování přísloví v průběhu času u různých autorů. Nakonec je zařazena studie ukazující průběh obliby vybraných přísloví v čase.


(text vydavatel)


......................
Autoři: Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš
Název: 
Vydavatel: FF UK
Rok vydání: 2017
Ediční řada: Varia (66. svazek)
Počet stran: 234
......................Obsah
Předmluva 7
Systém přepisu 9

Úvod


1.1. Teoretické rámce 

1.2. Zaměření knihy a použitý korpus
1.3. Sběr dat 
1.4. Naše analýza 

2. Zdroje přísloví 

2.1. Přísloví v Koránu 
2.2. Přísloví a hadísy 
2.3. Poetická tradice přísloví 
2.4. Arabská literatura o příslovích 

3. Sémantické rámce 

3.1. Synonymické řady
3.2. Relační protiklady 3.3. Dvojí protiklady 
3.4. Dvojice a variabilita 
3.5. Shrnutí 

4. Modulační a modulární vlastnosti přísloví 

4.1. Modulace 
4.2. Modularita
4.3. Návěští 
4.4. Dovětek 

5. Vývoj přísloví 


6. Chronologické vrstvy přísloví

6.1. Statistická charakteristika souboru přísloví 
6.2. Distribuce dle chronologické osy u vybraných přísloví a rčení 

Závěr 


Příloha

Seznam přísloví a rčení 
Rejstřík arabských slov 
Rejstřík českých slov 
Použitá literatura 
Resumé / Summary

Populární příspěvky z tohoto blogu

„Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“ 8.11.2019 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Jak Afričané vidí Afroameričany?" Chuck D (1998)

Keita Fodeba „Africké svítání“ (Aube africaine, 1965)

Islámský reformismus