"Theodicea: pojednání o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla" G. W. Leibniz (OIKOYMENH, 2004)Klasické dílo německého filosofa s podtitulem "Studie o dobrotě Boha, svobodě člověka a o původu zla" je obhajobou myšlenky, že náš svět je nejlepší ze všech možných světů, proti mínění P. Bayla a jiných, že existence zla na světě je neslučitelná s pojmem Boží dobroty............................
Název: Theodicea: pojednání o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla
Autor: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
z francouzštiny přeložil: Karel Šprunk
Název originálu: Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal
Vydavatel: OIKOYMENH
Rok: 2004
Počet stran: 413 s.
Edice: Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 41
...........................

e-book (PDF)


..obsah..


Předmluva

Úvodní pojednání o shodě víry s rozumem

Pojednání o spravedlnosti Boha, svobodě člověka a původu zla

První část

Druhá část

Třetí část


Dodatek I.
Krátké shrnutí problému v logické formě

Dodatek II.
Úvahy o díle, vydaném v angličtině panem Hobbesem, 
o svobodě, nutnosti a náhodě

Dodatek III.
Poznámky ke knize Původ zla, vydaného nedávno v Anglii

Dodatek IV.
Věc Boží - její obhajoba, jež je založena na spravedlnosti
Boha smířené s ostatními jeho dokonalostmi a se všemi jeho činy

Ediční poznámkaPopulární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s hudebním publicistou Karlem Veselým o dvou dekádách hudby ohně (6.9.2017)

Osudy Židů za druhé republiky (1. října 1938–14. března 1939)

Vlasta Kálalová - Di Lotti, česká lékařka v Bagdádu