"Theodicea: pojednání o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla" G. W. Leibniz (OIKOYMENH, 2004)Klasické dílo německého filosofa s podtitulem "Studie o dobrotě Boha, svobodě člověka a o původu zla" je obhajobou myšlenky, že náš svět je nejlepší ze všech možných světů, proti mínění P. Bayla a jiných, že existence zla na světě je neslučitelná s pojmem Boží dobroty............................
Název: Theodicea: pojednání o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla
Autor: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
z francouzštiny přeložil: Karel Šprunk
Název originálu: Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal
Vydavatel: OIKOYMENH
Rok: 2004
Počet stran: 413 s.
Edice: Knihovna novověké tradice a současnosti; sv. 41
...........................

e-book (PDF)


..obsah..


Předmluva

Úvodní pojednání o shodě víry s rozumem

Pojednání o spravedlnosti Boha, svobodě člověka a původu zla

První část

Druhá část

Třetí část


Dodatek I.
Krátké shrnutí problému v logické formě

Dodatek II.
Úvahy o díle, vydaném v angličtině panem Hobbesem, 
o svobodě, nutnosti a náhodě

Dodatek III.
Poznámky ke knize Původ zla, vydaného nedávno v Anglii

Dodatek IV.
Věc Boží - její obhajoba, jež je založena na spravedlnosti
Boha smířené s ostatními jeho dokonalostmi a se všemi jeho činy

Ediční poznámkaPopulární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934