"Svoboda" F. X. Šalda (Zápisník II., 1929 - 1930)

"Podivný strom ta Svoboda! Pod tlustými kamennými zdmi a klenbami daří se jí nejlépe: tu vyráží větve tak silné, až, rozpřáhlé jako zbrojná ramena, proráží zdi; a roste strom ten nejlépe. Zaléván-li je slzami. Svoboda je rozhodně pojem romantický. Je celá v usilování po něčem, v dychtění po něčem. Svoboda. Jednou bez úsilí nebo s malým úsilím získaná, rychle ti zevšedňuje: její obsah rychle se ztravuje a větrá, není-li předmluvou k Svobodě vyšší, není-li stupněm k novému, dalšímu usilování a vzpínání se mohutnějšímu dechu a silnější vůle. Jako nejkrásnější básně o přírodě a prózy nejintensivnějšího citu přírodního byly napsány romantiky uvězněnými v dusných velkoměstech, tak nejžhavější hymny na Svobodu byly zbásněny lidmi-samotáři, tedy dvojnásobnými vězni, nejen zaklíněními do lidské společnosti, ale nadto ještě zazděnými do svého já.

Svoboda darovaná není žádná Svoboda; jen Svoboda, jíž jsi si vydobyl úsilím celé své bytosti a s nebezpečím života, je statek trvalý; jen ta je hodnota, která blaží duši, jejíž žár nevychladá. Svoboda, po níž se jen vzdychá a po níž se jen touží, je vždycky směšná.
Je to květ, který kvete na keři co nejostnatějším a nemůže být utržen než rukou nejsmělejší a nejodvážnější, která svou odvahu zaplatí vždycky krví a zraněním."  celý text (PDF)
"Pohřební řeč nad Svobodou" F. X. Šalda (Zápisník II., 1929 - 1930)
http://ulozto.cz/xc15znt7/pohrebni-rec-nad-svobodou-f-x-salda-zapisnik-ii-1929-pdf-pdf

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Josef Čapek "Psáno do mraků"

Třikrát milenialismus z vydavatelství Dingir

Antonín Dvořák feat. Harry T. Burleigh „Z Nového světa“

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"ARABSKÝ ROMÁN: Vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930)" František Ondráš (FFUK, 2017)