"Mezi uměním a výchovou" Jaromír Uždil (1988)Od časů J.Á.Komenského (ale už předtím, v antickém Řecku) se uvažuje o tom, s jakými duševními funkcemi je spjat výtvarný projev dítěte, jaký je jeho přínos pro rozvoj mladé osobnosti a k čemu má, či spíše může cítit jeho výchovné vedení.
Není ale méně zajímavé zjistit, jakou roli skutečně hraje ve výchově výtvarné umění, knižní ilustrace, hračka a vše, co vzniklo lidskou rukou, co tvoří naše okolí a činí si nárok na náš estetický zájem. Z českých autorů to byl Otokar Hostinský, Fr.Čáda, J.V.Klíma, J.Čapek a řada jiných, kteří se otázkám estetické výchovy věnovali a pomáhali tak vytvořit její teorii.Nemalou zásluhu o úroveň školní i mimoškolní praxe výtvarné výchovy, o její popularizaci a obecné pochopení jejich cílů má prof. dr. Jaromír Uždil, Drsc., který čtyři desetiletí působil na pedag.fakultě UK, na Akademii výtv.umění a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Z jeho časopisecké a sborníkové publikační činnosti, z textů uveřejněných porůznu u nás i v cizině, čerpá kniha "Mezi uměním a výchovou". Je koncipována tak, aby čtenář její četbou získal dobrý přehled o hlavní problematice oboru, aby však zároveň pochopil, v čem jsou jeho sporná místa a pocítil trochu toho polemického žáru, jenž kolem nich vzniká.

Nápadnou a cennou složkou knihy je její obrazový materiál, jenž svým způsobem ilustruje text; vpravdě však vytváří, spolu s doprovodnými popiskami, jakýsi druhý význam celého spisu, obracející se ne už tolik k našemu intelektu, jako k našim smyslům a vzrušujícím způsobem se dotýkající našeho citu pro autentický tvar, linii a barvu, pro vnitřní pravdivost výtvarného artefaktu ...
Kniha bude dobře sloužit všem, kdo ve výtvarné a estetické výchově působí jako její učitelé, je však přípustná i širšímu zájmu a souvisí s obecnými snahami v naší kultuře.


Jaromír Uždil
* 22.2.1915 - + 19.8.2006
pedagog, historik umění, básník, malíř

biografie

Další knihy od Jaromíra Uždila

Vnímání a výtvarný projev / Jaromír Uždil
Výtvarný projev a výchova / Jaromír Uždil
Výtvarné umění ve výchově mládeže / Jaromír Uždil
Estetická výchova. / Jaromír Uždil
Mezi Uměním a výchovou / Jaromír Uždil


(text je převzat z přebalu knihy)

.............................................
Název: Mezi uměním a výchovou : sborník textů a statí
Autor: Jaromír Uždil (1915-2006)
uspoř. a doslov napsala Věra Davidová
Graf. úprava Miloš Pozděna
Naklad.: Praha, SNP
Rok vydání: 1988
Počet stran: 463 s.

.............................................:: OBSAH ::

ÚVOD

DĚTSKÝ VÝTVARNÝ PROJEV

Dětská kresba - obraz dítěte i světa
Arnheimův příspěvek k chápání výtvarného projevu dítěte
Dětský výtvarný projev - mezi přírodou a uměním
Estetická hodnota dětské kresby a malby
Jak hodnotit dětskou malbu a kresbu

TVOŘIVOST A DIDAKTIKA

Kritéria tvořivosti
Tvořivost a výchovné systémy
Výtvarný proces jako základ procesu didaktického
Hra - práce - tvorba - výtvarné myšlení

VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝCHOVA

O výchově výtvarným uměním
Učitel ve službách umění - umění ve službách učitele
Příroda učitelka, nebo příroda umělkyně?
Hledání volného času
Dětská ilustrace - mezi uměním a výchovou
Člověk, prostředí a výchova

TRADICE A SVÉBYTNOST ESTETICKÉ VÝCHOVY

J.Á.Komenský a tradice české estetické výchovy
Aktuálnost estetické výchovy
Souvislosti předškolní, školní i mimoškolní výtvarné výchovy

REALITA, IMAGINACE A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Genetický princip, spontaneita a výtvarná výchova
Estetická funkce a výtvarná výchova
Mezi realitou a imaginací
Bod, linie, tvořivost, norimberský trychtýř a leccos jiného
Proces, koncept a výtvarná výchova

Populární příspěvky z tohoto blogu

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"

"Místa kultury. Postkoloniální myšlení III." Homi K. Bhabha (Tranzit, 2013)