"Yo Soy Muslim (Jsem muslim)" text Mark Gonzales / Ilustrace Mehrdokht Amini (Salaam Reads, 2017)


Název knihy je kombinací španělštiny a arabštiny (Yo Soy Muslim = Jsem muslim), jazyků symbolizující multikulturní prostředí jak autora (Mark Gonzales je mexický konvertita), tak i jeho ženy (Soraya Hosni pochází ze severní Afriky) a dcery, pro kterou byla kniha napsána. Podtitul knihy zní: Otcův dopis pro svou dceru; vzhledem k věku čtenářů, kterým je kniha určena, jde ale spíše o rady ve formě aforismů, jimiž se snaží otec reflektovat jak rodinný mikrosvět a jeho kulturně/náboženský obsah, tak i jeho vztah ke světu vnějšímu. Vydavatel uvádí, že kniha je určena dětem ve věku 4-8 let, tedy věku, kdy je díte už schopno rozpoznávat společenské kódy a symboly a jakou roli ve společnosti sehrávají.

Kromě spirituálního imperativu v celém textu, nelze přehlédnout snahu o vytvoření obrazu s širším společensko/kulturním kontextem přesahující svět muslimů. Autor měl očividně záměr ukázat své dceři svět, ve kterém skutečně žije (a v případě USA zřejmě celý život žít bude). Ten vždy představuje víc, než jen to, co se nás osobně týká. Vzhledem k tomu, že Mark Gonzales je básník, snaží se text rozvíjet abstraktní myšlení v dětské mysli svou poetičností.

Poetika ale dnes není samozřejmostí. Člověk by si až skoro myslel, že je považována za archaický vyjadřovací prostředek a mnoho knih/pohádek/anim.filmů staví na instantní zábavě, které přináší funkční a okamžitý prožitek s cílem pobavit. Mnohdy je ale jejich vyprávění postavená na agresivitě a vytváření obrazu společnosti, kde se soupeří a bojuje. Všechny tyto společenské symboly dítě vstřebává a na nich staví svůj přístup ke světu a lidem v něm. 


Poetika nemůže být zastaralá, protože je nejen bytostně lidská, ale hlavně je nadčasová a tedy funkční v každé době. Její účinek je ale podmíněn předmětem, který jí rozvíjí a funkčně ji propojuje s obrazy a symboly reálného světa. Poetika je důležitá, protože rozvíjí EQ, což v dnešním materialismem a racionalitou přesyceném světe není vůbec od věci. Kniha se tedy snaží hovořit vícero směry a postihnout vícero způsobů vnímání, mohla by tedy oslovit jak děti, tak i jejich rodiče."Yo Soy Muslim: A Father's Letter to His Daughter
Autor Mark Gonzales / Ilustrace Mehrdokht Amini
Vydavatel Salaam Reads / Simon & Schuster Books for Young Readers (29.8.2017)

Zdroj: "Yo Soy Muslim: A Father's Letter to His Daughter" 

Web Mehrdokht Amini s ukázkou její práce


Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)