Soubor díla F. X. Šaldy
Na webu Ústavu pro českou literaturu bylo zveřejněno kompletní dílo F.X Šaldy v elektronické podobě. Edice obsahuje jak dvě nejvýznamnější díla (Boje o zítřek a Duše a dílo), tak i komplet 13 dílů sbírky Kritické projevy z let 1892 – 1928.
Šaldovo dílo představuje ve svém celku významný dokumentárně cenný komentář k dějinám moderní české literatury. Šalda hodnotil estetickými požadavky a měřítky, jeho kritika a zamyšlení nad uměním se často slévala do filosofické úvahy a nezůstal vždy jen ve světě literatury.

Šaldův pohled na společnost a její estetické / morální zhodnocení je dle mého názoru velmi osobité a nadčasové, dokáže fungovat nezávisle na místě nebo hodnotách konkrétní společnosti.Filosofická poloha F.X.Šaldy je lidštější, a pestrost a výmluvnost s jakou se vyjadřuje může být v kontrastu s jeho reputací nekompromisního kritika. Mezi působivé vlastnosti (v jakékoliv době) je pevnost jeho postoje a odvaha jít proti davu, i za cenu, že by mohl být osamocen. F.X.Šalda klade „tvorbu nad bolest i rozkoš“ a „cílem není osobní štěstí, nýbrž právě dosažení cíle“.
Boje o zítřek 
Duše a dílo 
Život ironický a jiné povídky 
Loutky i dělníci boží (DOSUD NEREALIZOVÁNO) E-Book
Dramata 
Dřevoryty staré i nové Básně 
Studie z české literatury 
Studie o umění a básnících 
Kritické projevy - 1 (1892-1893) 
Kritické projevy - 2 (1894-1895)
Kritické projevy - 3 (1896-1897)
Kritické projevy - 4 (1898-1900)
Kritické projevy - 5 (1901-1904) 
Kritické projevy - 6 (1905-1907) 
Kritické projevy - 7 (1908-1909)
Kritické projevy - 8 (1910-1911)
Kritické projevy - 9 (1912-1915)
Kritické projevy - 10 (1917-1918) 
Kritické projevy - 11 (1919-1921) 
Kritické projevy - 12 (1922-1924)
Kritické projevy - 13 (1925-1928) 

F.X.Š

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)