Nový orient na téma: muslimové ve světě svém i cizím (články od 50. let do současnosti)
Vybrané články časopisu Nový orient nemapují vývoj české islamologie a orientalistiky, ale poukazují na ty významné od 50. let do současnosti. Kromě témat teologických, politických a historických je možné narazit na recenze tehdy vydaných překladů (Ibn Chaldún, Ibn Tufajl nebo Ibn Sína). Rovněž jsou zde uvedeny dva rozhovory s Ivanem Hrbkem; jeden z doby, kdy překládal Korán (1971) a další, kdy pracoval na dvoudílných Dějinách Afriky (1966). K aktuálnímu dění v Evropě by mohly přispět články v prvním souboru: "Američtí muslimové: Relevantní inspirace pro Evropu?" nebo "Mladí evropští muslimové a jejich pohled na spravedlnost ve školách i společnosti".


01. "Na okraji bosenského dramatu" rozhovor s turkoložkou Zdenkou Veselou (NO, 7/1993)
"Barma nebo Myanmar?" Jan Bečka (NO, 7/1993)
02. "Minaret" Bohumil Procházka (NO, 8/1964)
03. "O africkém a evropském divadle" Vladimír Klíma (NO, 1972) 
04. "Nové umění černé Afriky" Alois Wokoun (NO, 6/1972)
05. RECENZE "Ibn Chaldún: Čas království a říší, Mukaddima" Rudolf Veselý (NO, 10/1972)
06. "Africký spisovatel mezi včerejškem a zítřkem" Vladimír Klíma (NO, 2/1974)
07. ROZHOVOR "O mezinárodním projektu Všeobecných dějin Afriky" rozhovor s Ivanem Hrbkem (NO, 1/1971)
08. "Ochránce islámu al-Ghazzálí" Vladimír Sadek (NO, 1/1971)
09. "Islám moderní doby" Luboš Kropáček (NO, 2/1971)
10. "Předchůdci arabské filosofie" Vladimír Sadek (NO, 5/1965)
11. "Perspektivy africké kultury" Vladimír Klíma (NO, 2/1971)
12. "Dramatik proti apartheidu" Vladimír Klíma (NO, 9/1989)
13. "Pohled na židovskou vědu očima Sá´ída al-Andalusího" Daniel Boušek (NO)
14. "Jordánsko - příklad integrace křesťanské menšiny do muslimské společnosti" Artur Boháč (NO)
15. "Umlčení Židů od Samaw´ala al-Maghribího a středověká islámská polemika s judaismem" Daniel Boušek (NO)
16. "Ibn Sína (Avicenna): Živý, syn bdícího" Magdaléna Vitásková (NO)
17. "Křesťané a muslimové v Belgii - opatrní symbióza" Kateřina Děkanovská (NO) 
18. "Mladí evropští muslimové a jejich pohled na spravedlnost ve školách i společnosti" David Greger, Karel Černý 
19. "Reformní úsilí sultána Mahmuta II." Miroslav Šedivý (NO)
20. "Američtí muslimové: Relevantní inspirace pro Evropu?" Karel Černý (NO)
21. "Reflexe soudobého islámu: Od "papírového tygra" k reálným problémům" Miloš Mendel 
22. Alexandrijská knihovna (Luboš Kropáček)
23. Alexandrijská knihovna a islám (Ivan Hrbek)
24. Arabská věda a filosofie (K. Petráček, 1953)
25. Ibn Rushd a odkaz dnešku (Z. Müller)
26. Ibn Tufajl: filosof a kritik (V. Sádek)
27. Írán očima američanky_Adéla Křikavová
28. Odešel Ivan Hrbek (Luboš Kropáček, 1993)
29. Nad překladem Koránu: rozhovor s Ivanem Hrbkem (Luboš Kropáček, 1971)
30. Stvořil jsem vás z kapky přilnavé (Luboš Kropáček, 1992)
31. Tahá Husajn: Zkouška (prekl.K.Petráček)01. "Solimanovo tažení podél slovenských hranic k Vídni roku 1529" (NO, 50. léta)
02. "Hitlerovy orientální jednotky" Jaroslav Hrbek (NO, 90. léta)
03. "Ohrožuje islám Evropu?" Miloš Mendel (NO, 4/1994)
04. "Muslimové v západní společnosti: občané nebo komunita?" Zdeněk Müller (NO, 90. léta)
05. "Tak jako prorok Muhammad" Miloš Mendel (NO, 10/1993)
06. "Vzteklý čaroděj a černý šíp smrti" Miloš Mendel 
     Rozbor kauzy Chomejní vs. Salman Rushdie, (NO, 90. léta)
07. "Poselství panafrikanismu" Vladimír Klíma (NO, 4/1973)
08. "Komenský a překlad Bible do turečtiny" Jozef Beaun (NO, 8/1971)
09. "Černá Afrika v boji proti apartheidu" Karel Lacina (NO, 6/1973)
10. "Černý Mojžíš aneb Jak Marcus A. Garvey chtěl vyvést americké černochy do Afriky" Vladimír Klíma (NO, 4/1975)
11. "Jak vzniká Prorok" Karel Petráček (NO, 6/1972)
12. "Andaluská poezie" Karel Petráček (NO, 4/1972)
13. "Povstání sekty Hazamitů v 16. století" Karel Petráček (NO, 10/1965)
14. "Islám v Atatürkově Turecku" Zdenka Veselá (NO, 8/1965)
15. "Smutný Bůh" Karel Petráček (NO, 1/1965)
16. "Arabský nacionalismus, socialismus, islám" Karel Petráček (NO, 9/1965)
17. "Rozměry islámského reformismu v arabských zemích" Miloš Mendel (NO)
18. "Reformní snahy islámu" Vladimír Matějček (NO, 5-6/1945)
19. "Znal jsem černého muže" Michaele Picardie (NO, 4/1989)
20. "Orientalismus a historizující beletrie aneb antikvární toulky po Orientu" B. Ostřanský (NO, 2008)
21. "Rasismus v českém prostředí" Vladimír Dudák (NO, začátek 90. let)
22. "Křesťansko-islámské vztahy" Luboš Kropáček (NO, začátek 90. let)
23. "Za egyptským spisovatelem Júsifem Idrísem" Jaroslav Oliverius (NO, 4/1992)
24. "Arabové a kulturní dědictví" Miloš Mendel (NO, začátek 90. let)
25. "Abd ar-Rahmán al-Mahdí muž, který věděl, co chce" Blanka Říchová (NO)
26. "Filosofický román Ibn Tufajla - ŽIVÝ SYN BDÍCÍHO" Karel Petráček (NO, 1957) 
27. "Islamofobie, pozůstatek staletých rozepří? Současná situace vztahu Evropanů k islámu" Klára Popovová (NO, 2012)
28. "Samori Ture - africký hrdina" Ivan Hrbek (NO, 50. léta)
29. "Islámské sekty" Ivan Hrbek (NO, 50. léta)
30. "Napomenutí králům" al-Gházzálí, překl. Věra Kubíčková (NO, 50. léta)
31. "Kdo jsou Berbeři?" Svetozár Pantůček (NO, 90. léta)
32. "Córdoba - Mekka Západu" Jan Marek (NO, 6/1993)
"Almoravidé - fundamentalismus" Ivan Hrbek (NO, 6/1993) 
!!! POSLEDNÍ ČLÁNEK IVANA HRBKA PUBLIKOVANÝ PŘED JEHO UMRTÍM !!!
33. "Vztah křesťanů k islámu" Vít Machálek (NO, 90. léta) 
34. "Problémy arabského myšlení" Zdeněk Müller (NO, 1995)

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí