"Skandál v Káhiře" Nadžíb Mahfúz (Odeon, 1968)

Román současného egyptského spisovatele, pokládaného za jednoho z největších romanopisců dnešního arabského světa. Román z tzv. druhé etapy autorovy tvorby, zaměřený na společenskou problematiku káhirských středních vrstev mezi dvěma válkami. Hrdinou románu je universitní student filosofického směru, který se nedlouho před dokončením studia dostává pro těžké otcovo onemocnění do finanční krize. Když se mu s největším úsilím podaří absolvovat filosofickou fakultu, uvědomuje si svůj materiální stav a za této situace v něm uzrává jeho filosofie cynika a kariéristy, kterému není nic svaté a který se musí dostat nahoru stůj co stůj.


(anotace je převzata z webu NKP.cz)Analýze překladu tohoto románu se věnuje arabistka Zuzana Kudláčková v knize "Z průpovědí arabských".

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Skandál v Káhiře
Z arabského orig.: „Al-Káhira-l-džadída“
Autor: Nadžíb Mahfúz (1911-2006)
Překlad a doslov: Jaroslav Oliverius
Vydavatelství: Praha, Odeon
Rok vydání: 1968
Počet stran: 195
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vlasta Kálalová - Di Lotti, česká lékařka v Bagdádu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

David Graeber: Dluh aneb prvních 5000 let (audio)

Dr. Ahmed Osman, súdánský muslim, který v roce 1962 ukázal Malcolmu X skutečný islám a sunnu Proroka Muhammada