Církve a náboženství černé Ameriky - Mgr. Lenka Philippová (přednášky 28.2.2017 - 16.5.2017 @HTF UK)


Večerní akademie religionistiky a teologie - přednášky pro veřejnost

Více na webu Husitské teologické fakulty 
úterý 28. února 2017, 17:00 
1) Úvod do problematiky; náboženství otroků. Úvod do studia afroamerické historie a kultury. Počátky otrokářství v severoamerických koloniích, vznik legislativy definující otroctví na rasovém základě a charakteristiky amerického otroctví. Náboženství otroků (slave religion): problematika pramenů a rekonstrukce podob náboženského života otroků.

úterý 14. března 2017, 17:00 
2) Černé církve před občanskou válkou. Důsledky americké války za nezávislost pro černošskou populaci. Druhá vlna náboženského probuzení v Americe a její vliv na 1) vznik černých kongregací a denominací (baptistické, metodistické) a 2) misii mezi otroky. Abolicionismus.

úterý 28. března 2017, 17:00 
3) Černé církve v éře segregace. Růst černých církví, reorganizace denominací, rozvoj kulturně specifické podoby černošské bohoslužby v období po občanské válce. Kazatel Joseph W. Seymour a počátky letničního hnutí na Azusa street (1906–1909). Afroamerické letniční denominace (Church of God in Christ).

úterý 11. dubna 2017, 17:00
4) Recepce islámu Afroameričany: Národ islámu. Etiopianismus. Symbolika judaismu a islámu jako nástroj kritiky křesťanství (jeho podílu na rasovém útlaku Afroameričanů) a rekonstrukce afroamerické identity. Esoterické vlivy. Drew Ali a Moorish Science Temple, Wallace D. Fard, Eliah Muhammad a Nation of Islam.

úterý 2. května 2017, 17:00
5) Martin Luther King Jr. a hnutí za občanská a volební práva. Mýtus o občanském aktivismu černých církví. Martin Luther King Jr., filosofie nenásilného protestu a strategie občanské neposlušnosti vs. Malcolm X a osvobození „všemi nutnými prostředky“. Deziluze konce 1960s, radikalizace a hnutí černé síly.

úterý 16. května 2017 17:00
6) Černé církve a náboženství současné Ameriky. Černé církve dnes: problémy a výzvy. Národ islámu pod vedením Louise Farrakhana. Afrocentrické a esoterické tradice (např. Five-Percent Nation, kemetismus). Vztah černých církví a náboženství k současnému společenskému a politickému vývoj.

"The Miniskirt / Minisukně" Richard NtiruVizualizovat co je očím skryto:
je paradoxní rozkoší rozumu.

Na nemocničním lůžku spatřeného:
umírá imaginace.

Lelkovat na pokraji reality:
je být v pelíšku životní iluze.

Po pokoření vrcholu:
přichází paradoxní zklamání.

Z legendárního neznáma:
se stalo klišé jednotlivin.

Či může syntetický silon
pykat za krásu Venušiných čar?


"Fight the Power (Rap, Race, and Reality)" Chuck D, 1997Rap je v současnosti jedním z fenoménů a byla by ztráta času vyprávět jeho historii, kdo vše začal… Jestli ale chcete znát pozadí a detaily jedné konkrétní kapely a jejího frontmana, měli byste otevřít knihu "Fight the Power" od Chucka D.
Je jedno jestli řeknete jeho jméno nebo název jeho kapely, většině (nejen rapovým fanouškům) se vybaví konec 80. let, deska „It takes a million...“, vydavatelství Def Jam a skladby „Fight the power" nebo "Welcome to the terrordome“. Zmíněná kniha je svým způsobem cestou zpět, kdy se původní členové P.E. a producentský tým The Bomb Squad pomalu dávali dohromady a postupně vznikala idea Public Enemy. 

Fobie?


„Dnes se výbuch konat nebude. Je příliš brzy... nebo příliš pozdě. Nepřicházím vyzbrojen odhodlanými pravdami. V mé mysli nehřímají fatální myšlenky. Přesto si zcela nezaujatě myslím, že by bylo dobré říci jisté věci. Ty věci vyslovím, nebudu je křičet. Protože křik už dávno odešel z mého života.“

Frantz Fanon "Černá kůže, bílé masky" (přeložila Irena Kozelská)


S tématem islámu se v mediích nejčastěji objevuje slovo „fobie“, avšak soudě podle chování českých politiků a určitých skupin v ČR si jsem jistý, že oni strach nemají. Naopak, jejich esencí je nenávist, a jestliže dříve tito lidé investovali svou energii do zahrádkaření nebo víkendů na chatě, nyní vyměnili  svůj koníček za nový, který rovněž symbolizuje i určitý životní styl. Pár obličejů těchto nenávistníků jsem při demonstracích viděl a popravdě ve mně vzbuzují dojem, že snad i práci vyměnili za „hlídkování“ v internetových diskusích, a jakmile tam někdo ukáže sebemenší náznak empatie s muslimy, vyrážejí do boje. Není novinkou názor, že křikloun hnaný pouze emotivní nenávistí něco změní. Kdyby mi teď někdo chtěl namítnout, že Hitler křikloun byl a „hodně“ (bohužel) dokázal, řekl bych mu na to, že on nebyl pouhý emočně vyhrocený roztleskávač nenávisti. Spolu s těmito vlastnostmi měl hlavně organizační schopnosti a znal dobře psychologii člověka, a proto uměl ovládnout jak politiky, tak i davy. Nenávist, a to mnohem sofistikovanější než ta z internetu, je přítomna také v médiích a politice. Skoro bych řekl, že divákům jsou informace a zprávy o událostech dávkovány a podsouvány tak promyšleně, že bych dokonce snad i já sám uvěřil tomu, že je třeba zakázat muslimské plavky, aby nám nepřipomínaly muslimy.

Muslim mezi Východem a Západemfoto: mapa světa z 16. století
autor KÂTIP ÇELEBI (1609–1657) turecký historik a zeměpisec (
Wikipedia)


Muslimové uznávají jenom vlastní pravidla


K zodpovězení této otázky se musíme nejprve ptát, jak islám chápeme, a jakým prizmatem nahlížíme na jeho dění. Jestliže budeme islám posuzovat podle chování muslimů, a hlavně těch, o kterých píší média, nebo budeme vycházet z náboženských zdrojů (Korán, tradice proroka Muhammada), dojdeme k velmi odlišným výsledkům. Chybou je, že se oba pohledy slévají do jednoho a nerozlišují se. Nezasvěcený pozorovatel z Evropy pak nemá možnost je sám rozklíčovat. Toto je dle mého názoru zcela zásadní východisko a typ metodologie, jak se dostat „dovnitř“ jakékoliv filosofie, „ismu“ nebo „hlav“ členů určitého společenství. V současnosti si také všímám, že na kritiku svých vlastních řad ze strany umírněných muslimů nazíráno s nedůvěrou; buď je této kritiky málo a není (údajně) příliš slyšet, nebo se těmto hlasům nevěří a označují se za slova nereálně a utopisticky smýšlejících výjimek okrajové menšiny.


"Hip hop není mrtvý…“


Picture: Dondi´s train 1980 (NYC) 
the photo was taken by Martha Cooper, published in the book "Subway Art" (Holt, Rinehart and Winston, 1984)


Představa, že hip hop je idylická rodinka čtyř různorodých vyjádření, je představa velmi utopická. Propojení a určitá spojitost graffiti, rapu, djingu a breakdance je dána spíše tím, co je spojovalo na svém počátku, tj. město a sociální podmínky, ze kterých vzešly, co se ale dělo dál není až tak společný úděl, jako spíš individuální vývoj a samostatné myšlení jednotlivých elementů. 

Konec pozemského věku? Debata s orientalisty Ondřejem Beránkem a Bronislavem Ostřanským a religionistou Zdeňkem Vojtíškem na téma tzv. Islámský stát. (ČR Vltava 4.2.2017)foto: Bojovníci takzvaného Islámského státu - Foto: Day Donaldson, flickr.com , CC BY 2.0
Zajímavá debata s orientalisty Bronislavem Ostřanským a Ondřejem Beránkem, kteří jsou rovněž editory knihy "Islámský stát: Blízký východ na konci časů", a religionistou Zdeňkem Vojtíškem proběhla na Českém rozhlase Vltava 4. 2. 2017. Během necelé hodiny se tato trojice snažila poukázat na skutečnosti, které media opomíjejí a rovněž zmínit důležité historické souvislosti, které jsou nutné k pochopení IS. Ondřej Beránek označuje způsob, jakým IS vykládá teologické texty termínem "klipovistost" (viz s. 28 v knize "Islámský stát..."), jež je postavena na selektivním čtením Koránu a Sunny. Takto "vytažené" pasáže náboženských textů pak IS zasazuje libovolně do "svého" kontextu a prezentuje svůj světonázor, kterým chce přesvědčit muslimy z celého světa, aby se přidali na jeho stranu.

Další stěžejní taktikou IS je zpochybnit komplexnost světa a vyrušit tzv. šedou, tj. nejednoznačnost, opak polarizovaného světa rozděleného na černou a bílou. Myslí se tím ale hlavně muslimové, kteří takzvaně stojí mezi Západem a Východem, a právě oni jsou cílovou skupinou IS k níž hovoří a kritizuje zároveň. Cílem je přesvědčit tyto nerozhodnuté muslimy, že Západ není na jejich straně a zviklat jejich, dle IS naivní, představy. Výsledkem je pak svět dvou stran; my vs. oni, resp. IS vs. zbytek světa. Důležitým tématem v rétorice IS je apokalyptika a jak se s ní pracuje např. ve svém internetovém občasníku Dábiq, na toto téma hovořil B. Ostřanský. V knize "Islámský stát..." věnoval tomuto tématu celou kapitolu.


Na velmi zajímavou analogii mezi IS a "odborníky" na islám poukázal Zdeněk Vojtíšek, když zmínil IS a jeho výklad teologie a eklektický přístup k několikasetleté tradice islámské teologie* a obdobný přístup v Evropě, kde se šmahem zavrhne dlouholetá tradice orientalistů a pozornost dostane instantní vykladač politického islámu. 


------------------
poznámka:

* Věrouka (ar. ‘aqída), čtyři teologické školy (ar. medhab, pl. madáhib) Hanafi, Maliki, Shafi'i a Hanbali.

"Black History Month 2017"
„Who taught you to hate the color of your skin? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips?
Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet?
Who taught you to hate your own kind?

Who taught you to hate the race that you belong to, so much so that you don't want to be around each other? You know. Before you come asking Mr. Muhammad does he teach hate, you should ask yourself who taught you to hate being what God made you.“


Malcolm X “Who taught you to hate the color of your skin?” 
(May 5, 1962, Los Angeles)

................................

"Some of the children reacted with such intense emotion to the "doll test" or the "coloring test" that they were unable to continue. One little girl who had shown a clear prefernce for the white doll and who described the brown doll as "ugly" and "dirty" broke into a torrent of tears when she was asked to identify herself with one of the dolls."

Kenneth B. Clark 
speaking about his "Doll test",
the text was taken from the Clark´s book "Prejudice and Your Child"................................
"We all know that philological research will show that the word "Negro" was originally an adjactive meaning black. This is especially true of the latin languages; for example in Spanish, un hombre negro means a black man, and un caballo negro means a black horse. But logical grammar and just a little plain, common sense tells us that
when word "Negro" is used not to qualify,
but no denomination a race of people it is no longer an adjactive,
it is 
a proper name and should be written with a capital letter."

James Weldon Johnson 
"Negro" With a Big "N" August 17, 1918
Published in the book „Writings James Weldon Johnson"................................
"Moreover if association and contact with Negroes is distasteful to you, what is it to white people? Remember that the white people of America will cetainly never want us until we want ourselves. We excuse ourselves in this case and say we do not hate Negroes but we do hate their condition, and  immediately the answer is thrown back on us in the very words. Whose is it to change that condition? The job of the white people or the job of the black people themselves, and especially of their uplifted classes?

W.E.B Du Bois 
The Essay "Integration", April 1934)
published in the book "W.E.B. Du Bois Writings"................................
"One of the difficulties about being a Negro writer (and this is not special pleading, since I don't mean to suggest that he has it worse than anybody else) is that the Negro problem is written about so widely. The bookshelves groan under the weight of information, and everyone therefore considers himself informed. And this information, furthermore, operates usually (generally, popularly) to reinforce traditional attitudes. Of traditional attitudes there are only two--For or Against--and I, personally, find it difficult to say which attitude has caused me the most pain. I am speaking as a writer; from a social point of view I am perfectly aware that the change from ill-will to good-will, however motivated, however imperfect, however expressed, is better than no change at all."

James Baldwin 
"Autobiographical Notes", the 1st chapter of "Notes of a native Son"................................
"Can you imagine being rejected by a blind, white woman in the middle of the street while I was helping her across? When she heard that I was black, she told me to take my filthy hands off her."

John Hope Franklin

„Mirror to America: The Autobiography of John Hope Franklin“