Literární historik a kritik Jaroslav Med (audio + e-books)


Jaroslav  Med
* 19. 4. 1932, Havlíčkův Brod 
Literární historik a kritik

Jeho osudy od havlíčkobrodského dětství za války až po dnešek. 

více na na blogu FXŠ

František Bidlo – Homo Politicus (4. 9. – 4. 10. 2015)
Politické a sociálně-kritické kresby představí výstava František Bidlo – Homo politicusPamátník národního písemnictví (Malá výstavní síň) 

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 – Hradčany

otevřeno: 
4. 9. – 4. 10. 2015 denně 10.00–12.00 a 13.00–18.00
dopravní spojení: tram 22, zastávka Pohořelec 

vstupné: 
plné 40 Kč / snížené 30 Kč / rodinné 100 Kč
"Ferguson Cover-Up", nový dokument o smrti Michaela Browna


Jason Pollock o svých důvodech, proč natočil dokument o Michael Brownovi, který byl v srpnu 2014 zastřelen policistou Darren Wilsonem ve městě Ferguson (stát Missouri).


"From the very moment that Michael’s body hit the pavement that day a carefully crafted campaign of misinformation, manipulation, and outright lying has taken place by the Ferguson Police Department, the St Louis Police Department, and the St Louis Prosecutor’s office. 

The 24/7 right wing media have constantly perpetuated these lies, and they were so well crafted that they tricked CNN and many other outlets into falsely reporting the issue over and over again. 

Sadly, because of all this distortion, the average American thinks that justice was served to Michael Brown and his family, and that Darren Wilson should be a free man. These views could not be further from the truth."

"Stíny vzpomínek / Shadows of memories" Petra Ptáčková, Özlem Akin


Krátké cvičení natáčené na 35mm film na kameru TK4 po Karlu Zemanovi / a one-minit long (short) film shot on 35 mm using TK4 camera of Karel Zeman

Režie: Petra Ptáčková, Özlem Akin
Produkce: Petra Ptáčková
Asistent produkce: Josef Válek
Kamera: Drahoslav Lysák
Asistent kamery: Markéta Pustinová
Skript: Markéta Pustinová
Titulky, retuše, zvuk: Martin Klekner
Střih: Tomáš Kraus
Fotograf: Jakub Michoněk

Animace, výtvarné zpracování : Žofie Zajíčková, Peter Shaw
Animace a výroba loutek : Özlem Akin

William Saroyan "Čas tvého života (The Time of Your Life)""V čase svého života snaž se žít - žít tak, aby se do této radostné doby vyměřené jak tobě, tak ostatním, kterých se ty sám svým životem dotýkáš, nevloudil děs ani smrt. Hledej dobro všude kolem sebe, a když je nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. Vdechni duši a tělu alespoň nějaký smysl, neboť tak lze vzdorovat smrti. Odkrývej ve všem jen to zářivé a nezkažené. Posiluj odvahu v každém srdci - třeba ji jen hanebnost našeho krutého světa zavalila bolestí a samotou. Nevšímej si věcí příliš nápadných, jelikož nejsou hodny bystrého oka a laskavého srdce. Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Pamatuj, že každý člověk je obdobou tebe samotného. Neber na sebe cizí vinu, nepyšni se cizí nevinou. Chovej v opovržení zlobu a hrubost, ale ne hrubého či zlého člověka. V tom by ses měl vyznat. Nestyď se za něhu a vlídnost, nastane-li však v čase tvého života chvíle, kdy je třeba zabít, učiň tak bez slitování. V čase svého života snaž se žít - žít tak, abys v onom čase zázraků nepřisypával na horu bídy a zármutku tohoto světa další valouny, žít tak, aby ses mohl usmívat nad nekonečnou blažeností a tajemností života."

William Saroyan "Čas tvého života (The Time of Your Life)"
 


Přeložila Věra Pourová
EMINENT Knižní klub, 1999

Rozhovor s arabistou Milošem Mendelem o českém strachu z islámu (A2larm, 16. 9. 2015)Jak oponujete oblíbenému tvrzení, že islám je neslučitelný s „našimi“ nebo „západními“ hodnotami?


Proboha, které hodnoty máte na mysli? Ty české, nebo švédské, ruské či portugalské? Chceme mluvit o hodnotách „křesťanských“, nebo těch obecně etických, které s křesťanstvím nemusí mít příliš společného, zato je ale vyznává mnoho muslimů? Kdybychom se snažili přesvědčit Skandinávce, že jejich kultura vyrůstá z „křesťanských kořenů“ – ti by nás vyškolili. Kde začíná a kde končí ten náš „Západ“ s těmi „sdílenými hodnotami“, jichž si my, Češi, tolik ceníme, že si sem nesmíme pustit kdejakého potenciálního „muslimského teroristu“? Ten se prý může narodit třeba až v třetí generaci „integrovaných uprchlíků“ – to říkají naši volení zástupci. Nikdy jsem neslyšel konkrétní určení toho, co jsou ty „naše hodnoty“, ale slyšíme to denně z úst politiků, intelektuálů i novinářů. Prosím, ať je někdo konečně pojmenuje a řekne, v čem se liší od těch islámských – údajně barbarských. Zrovna 11. září jsem slyšel z úst lidovce Cyrila Svobody, jak vyřešit uprchlickou krizi. Je prý třeba zorganizovat „sběrné tábory“, v nichž dojde k dalšímu „selektování lidí“. Bravo, křesťanští demokraté, to je přece rázný postoj a konkrétní příklad uplatňování „našich hodnot“.

Více v rozhovoru s arabistou Milošem Mendelem o českém strachu z islámu.
Autor: Jaroslav Fiala (publikováno 16. 9. 2015 na webu A2larm.cz)

"Moje cesta k šátku a Koránu" Katka RichterováKatka Richterová vypráví o tom, jak ve 21 letech dobrovolně přijala islám. Na konferenci vysvětluje proč a možná nabourá/nalomí naše představy o zahalování. Je absolventkou oboru Blízkovýchodní studia na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvovala také roční stipendijní pobyt na Kuvajtské univerzitě, kde se věnovala studiu arabštiny. V 21 letech dobrovolně přijala islám. V současnosti spolupracuje na výzkumném a vzdělávacím projektu „Muslimové očima českých školáků“. 


zdroj: Muslimka Katka: Nezabřednout do negativních nálad

"Mladí migranti v slovenskej spoločnosti" Radoslav Štefančík, Jozef Lenč (Tribun EU, 2012)Predložená vedecká publikácia1 má ambíciu predstaviť výsledky výskumu v oblasti vzťahu medzi medzinárodnou migráciou a mládežou. Mladí ľudia na Slovensku sú na jednej strane bez akejkoľvek skúsenosti s imigrantmi, na strane druhej, otvorené hranice, bohaté príležitosti na štúdium ale aj letné brigády v zahraniční tvoria základný predpoklad, aby sa aj dnešná mládež stretla s týmto staronovým fenoménom. Zároveň sú však pod vplyvom masmédií,
v ktorých dominujú predovšetkým negatívne ladené informácie o medzinárodnej migrácii. V tomto kontexte tak vyvstáva otázka, ktorý z postojov – pozitívny alebo negatívny – dominuje pri hodnotení medzinárodnej migrácie medzi slovenskou mládežou.


MÁ vlast – pocta české krajinomalbě4. září - 1. listopadu 2015

Místo konání: 
Jízdárna Pražského hradu

Datum a čas:
Od: 4. 9. 2015
Do: 1. 11. 2015
10 - 18

Vstupné:
Plné: 150 Kč
Snížené: 80 Kč
Rodinné: 300 Kč
Studenti ZŠ/SŠ/VŠ - nad 10 žáků/studentů - 20,- Kč osoba

Ivan Olbracht o F. X. ŠaldoviNeumím o F.X.Šaldovi napsat nic podstatného; a nestydím se za to. Nedovede to napsat nikdo, nebo alespoň ještě nikdo nenapsal nic významného o tomto největším žijícím kritikovi současné společnosti, o vášnivém zbožňovateli tvoření, o básníkovi, o úporném hledači Pána Boha, o milovníkovi Dona Quijota, o Lencelotovi, s nímž se každý bojí utkati, o muži, kterého tak mnozí nenávidí jen proto, poněvadž mají strach milovati ho.

"Slavík a růže" Josef Kábrt (1967)

Josef Kábrt "Slavík a růže" (1967)

Filmová adaptace známé povídky Oscara Wildea (The Nightingale and the Roseo slavíku, který obětoval život pro jedinou růži, jež má zamilovanému studentovi získat přízeň vytoužené dívky.

Režie: Josef Kábrt
Předloha: Oscar Wilde (povídka)
Scénář: Josef Kábrt
Hudba: Wiliam Bukový
Vypráví: Eduard Cupák

Délka: 11 minut

Radim PaloušRadim Palouš 

(6. listopadu 1924 Praha – 10. září 2015) 
český filosof, pedagog a komeniolog


První polistopadový rektor UK Radim Palouš tvrdí, že člověk má přijmout běh světa a jeho výzvy. Dokázal to nejednou jak po listopadu 1989, tak před ním. Příběh chemika, filosofa a také topiče Radima Palouše vám přiblíží Pavel Hlavatý a David Hertl.
@Česká pozice (5.11.2014)


"DANE, ČAS KREV NESMYJE!"Úvodní text k projektu "DANE, ČAS KREV NESMYJE!" 


Daniel Landa připravuje na 12. září Velekoncert, který má být kompletním průřezem jeho tvorbou, což sebou přináší i avizované oprášení hitů rasistické skinheadské kapely Orlík. Ponechme stranou Danovu rozsáhlou patetickou sólovou tvorbu, netýrejme Karla Kryla připomenutím jeho coververzí, ani neztrácejme čas kejklemi kouzelníka Žita i s jeho dvojznačnými runami a číslovkami, avšak nepouštějme ho ze zřetele…

Skupina Orlík sice ukončila svoji činnost v roce 1991, ale alba této kapely byla nadále díky své popularitě součástí základní „ideové“ výbavy nejen rasistických skinheads, ale i obecně sdíleného latentního rasismu české společnosti; co hůře, jsou také  stále v oficiální distribuci s nádechem dobře prodejné “kontroverze” tohoto Landova období.

Držme se naší paměti a připomeňme si jména a příběhy mrtvých, které přinesly první polistopadové roky, kdy nenávist šířená Landovou „Bílou ligou“ ovlivňovala značnou část mladých lidí. Kromě tragických případů si připomeňme i stovky napadení, ke kterým docházelo začátkem devadesátých let v našich městech den co den a mnohdy s popěvkem kapely Orlík na rtech…

Dnes prochází českými městy různá nenávistná shromáždění, kdy je anticiganismus střídán xenofobií vůči uprchlíkům, objevují se domobrany s nacionalistickým, xenofobním a rasistickým zabarvením. Akceptovatelné ve veřejné diskusi se posouvá povážlivým směrem. V tomto kontextu je třeba vnímat symbolickou rovinu návratu písní Orlíku na pódia, navíc s masivní podporou sponzorů a celebrit.

Od rasistických písní, šibenic a výzev ke zplynování, které se rozléhají našimi ulicemi,  není ke skutečným útokům, vraždám a pogromům nikdy příliš daleko.
Buďme aktivní a kreativní. Ať je náš hlas slyšet!

NEZAPOMÍNAT ZNAMENÁ BOJOVAT!


související: Tomáš Hák "Dane, čas krev nesmyje…" @A2larm

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)While the civil rights movement in America is officially recognized as the period between 1954 and 1968 ('beginning' on May 17, 1954 when the Supreme Court outlawed segregation in public schools, through to the assassination of Martin Luther King, Jr. on April 4, 1968), the struggle actually began long before that. Slavery in the American colonies was protested against as far back as the seventeenth century, though it was not until the mid-nineteenth century that the resistance built momentum.