"Dobrá práce / Good job" (Whiplash, 2015)
Terence Fletcher: Nevím, jestli jsi to slyšel, na Shafferovce už nejsem. 

Andrew: To jsem slyšel. Odešel jste? 

Terence Fletcher: Ani ne.Nejspíš to byl někdo z ročníku Seana Caseyho, 
koho rodiče přinutili, aby o mně něco napovídal.
To, že o mně vůbec někdo chce mluvit jinak než v superlativech, je pro mi záhadou. Jo. Legrace, viď?
Andrew: Omlouvám se.

Terence Fletcher: Ne. Poslyš. Vím, že jsem si nadělal nepřátele.
Trochu taky diriguju. Letos obnovili JVC Festival. Za pár týdnů ho budu
zahajovat s profi kapelou. 

Andrew: To je skvělý.
Terence Fletcher: Jo. Ujde to. Myslím, že lidi vůbec nepochopili, o co jsem se na Shafferovce snažil. Nedirigoval jsem tam. Máchat rukama a udržet lidi v tempu dokáže každej blbec. Chtěl jsem z lidí dostat víc, než co se od nich očekává. Považuju to... za naprostou nutnost. Jinak svět připravíme o nového Louise Armstronga, nového Charlieho Parkera. Říkal jsem ti, jak se Charlie Parker stal Charliem Parkerem, viď? 

Andrew: Jo Jones mu hodil činel na hlavu. 

Terence Fletcher: Přesně tak. Parker byl mladej, saxofon mu šel. Hrál na souboji kapel a podělal to. Jones mu za to málem usekl hlavu. Vysmáli se mu. Tu noc probrečel. Ale co udělal ráno? Cvičil. A cvičil a cvičil s jediným cílem: Aby se mu už nikdy nevysmáli. Za rok se do Rena vrátil. Postavil se na pódium a předvedl zatraceně nejlepší sólo všech dob. Představ si, kdyby Jones řekl: "To ušlo, Charlie. Bylo to slušný. Dobrá práce." Pak by si Charlie říkal: "No co, zahrál jsem to slušně." Konec příběhu. Žádný Bird. To by byla naprostá tragédie. Jenže tohle si svět žádá. Lidi se diví, proč jazz vymírá. Něco ti povím. Každé "jazzové" album od Starbucks je toho důkazem.
V jazyce neexistují dvě zhoubnější slova než "dobrá práce".

Andrew: Je někde hranice? Třeba to přeženete a odradíte nového Charlieho Parkera, aby se stal Charliem Parkerem?

Terence Fletcher: To ne. Protože nový Charlie Parker by se nenechal nikdy odradit. Jo. Pravdou je, Andrew, že jsem Charlieho Parkera nikdy neučil. Ale snažil jsem se. Kurevsky jsem se snažil. A to většina lidí nedokáže. A za svoje snažení se nebudu nikdy omlouvat.

* * * 

Terence Fletcher: I don't know if you heard. I'm not at Shaffer anymore. 

Andrew: Yeah, I did hear that. Did you quit? 

Terence Fletcher: Not exactly. Some parents got a kid from Sean Casey's year, I think...to say some things about me. Although why anybody would have anything...other than peaches and cream to say about me is a mystery. Yeah. - That's a good laugh, right?

Andrew: I'm sorry

Terence Fletcher: No, listen... I get it. I know I made enemies. I'm conducting a little, though. They brought back the JVC Fest this year. They got me opening in a couple of weeks with a pro band. 

Andrew: That's great.

Terence Fletcher:  Yeah. It's all right. Truth is, I don't think people understood what it was I was doing at Shaffer. I wasn't there to conduct. Any fucking moron can wave his arms and keep people in tempo. I was there to push people beyond what's expected of them. I believe that is... an absolute necessity. Otherwise, we're depriving the world of the next Louis Armstrong. The next Charlie Parker. I told you about how Charlie Parker became Charlie Parker, right?

Andrew: Jo Jones threw a cymbal at his head.

Terence Fletcher: Exactly. Parker's a young kid, pretty good on the sax. Gets up to play at a cutting session, and he fucks it up. And Jones nearly decapitates him for it. And he's laughed off-stage. Cries himself to sleep that night, but the next morning, what does he do? He practices. And he practices and he practices with one goal in mind, never to be laughed at again. And a year later, he goes back to the Reno and he steps up on that stage, and plays the best motherfucking solo the world has ever heard. So imagine if Jones had just said: "Well, that's okay, Charlie. That was all right. Good job."And then Charlie thinks to himself, "Well, shit, I did do a pretty good job." End of story. No Bird. That, to me, is an absolute tragedy. But that's just what the world wants now. People wonder why jazz is dying. I'll tell you man. And every Starbucks "jazz" album just proves my point, really. There are no two words in the English language more harmful... Than "good job."

Andrew: But is there a line? You know, maybe you go too far and you discourage the next Charlie Parker
...from ever becoming Charlie Parker.

Terence Fletcher: No, man, no. 
Because the next Charlie Parker would never be discouraged. 
The truth is, Andrew...I never really had a Charlie Parker. 
But I tried. I actually fucking tried. And that's more than most people
ever do. And I will never apologize for how I tried.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"

"Místa kultury. Postkoloniální myšlení III." Homi K. Bhabha (Tranzit, 2013)

"Současná africká sociální a politická filosofie" Albert Kasanda (Filosofia, 2018)