"Scum" Black Milk w/ Sean Price, Guilty Simpson
"Never surf the internet, never own computers
You know the name, don’t know the face, then he the mover
Whoever’s quietest in the room, then he the shooter
The old heads don’t understand, askin’ how come?
We don’t think like Martin, Malcolm was the outcome
"Any means nece-ssary", yeah, where I’m from
While I had pops, most grew up without one
All they had was drugs, where the street wars met
Walkin’ out everyday, with the Devil on yo doorstep"

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)