"DANE, ČAS KREV NESMYJE!"Úvodní text k projektu "DANE, ČAS KREV NESMYJE!" 


Daniel Landa připravuje na 12. září Velekoncert, který má být kompletním průřezem jeho tvorbou, což sebou přináší i avizované oprášení hitů rasistické skinheadské kapely Orlík. Ponechme stranou Danovu rozsáhlou patetickou sólovou tvorbu, netýrejme Karla Kryla připomenutím jeho coververzí, ani neztrácejme čas kejklemi kouzelníka Žita i s jeho dvojznačnými runami a číslovkami, avšak nepouštějme ho ze zřetele…

Skupina Orlík sice ukončila svoji činnost v roce 1991, ale alba této kapely byla nadále díky své popularitě součástí základní „ideové“ výbavy nejen rasistických skinheads, ale i obecně sdíleného latentního rasismu české společnosti; co hůře, jsou také  stále v oficiální distribuci s nádechem dobře prodejné “kontroverze” tohoto Landova období.

Držme se naší paměti a připomeňme si jména a příběhy mrtvých, které přinesly první polistopadové roky, kdy nenávist šířená Landovou „Bílou ligou“ ovlivňovala značnou část mladých lidí. Kromě tragických případů si připomeňme i stovky napadení, ke kterým docházelo začátkem devadesátých let v našich městech den co den a mnohdy s popěvkem kapely Orlík na rtech…

Dnes prochází českými městy různá nenávistná shromáždění, kdy je anticiganismus střídán xenofobií vůči uprchlíkům, objevují se domobrany s nacionalistickým, xenofobním a rasistickým zabarvením. Akceptovatelné ve veřejné diskusi se posouvá povážlivým směrem. V tomto kontextu je třeba vnímat symbolickou rovinu návratu písní Orlíku na pódia, navíc s masivní podporou sponzorů a celebrit.

Od rasistických písní, šibenic a výzev ke zplynování, které se rozléhají našimi ulicemi,  není ke skutečným útokům, vraždám a pogromům nikdy příliš daleko.
Buďme aktivní a kreativní. Ať je náš hlas slyšet!

NEZAPOMÍNAT ZNAMENÁ BOJOVAT!


související: Tomáš Hák "Dane, čas krev nesmyje…" @A2larm

Populární příspěvky z tohoto blogu

"HODNOTA RODINY V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI" fórum Židů, křesťanů a muslimů (6.11.2013, Husitská teologická fakulta v Praze)

"Nejmodřejší oči" Toni Morrisonová (Odeon, 1983)

"Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti" Alasdair MacIntyre (OIKOYMENH, 2004)