Yasiin Bey “Basquiat Ghostwriter”

    (Photo by Ralston Smith for Okayplayer)


"Žádný rapový cirkus. Planeta země jako vlast. Osvobodit zemi. Lásku a respekt pro Basquiatovu rodinu a pana W. F. Flama. Připomeňme si Sandru Bland, Ferguson, Baltimor a všechny křivdy světa; stejně tak ale i jeho krásu. Respekt pro rodinu Seana Price a pro Brooklyn, ze kterého pocházím já i Jean-Michael. Věčná láska pro mé město. Bože požehnej naší duši a životu, ačkoli zemřeme, nezůstaneme mrtvi.
Text: Yasiin Bey; hudba: Gray, kapela Jean-Micheal Basquiata z jejich album "Shades of", původně nahráno mezi roky 1979-1981. Text byl převzat z Jean-Michaelových maleb, graffiti a skečového bloku. Šiřte mír a buďte vděční. LTPFJ *"

Yasiin Bey


Skladbu Yasiin Bey nahrál v Paříži (13.8.2015), den po 27. výročí Basquiatově smrti.


* "Love, Truth, Peace, Freedom and Justice": slogan náboženské skupiny Moorish Science Temple of America založené v roce 1913 Tomothy Drewim (rovněž zvaným Noble Drew Ali). Jedná se o skupinu vycházející z podobných základů, jako Nation of Islam. Kombinuje prvky islámu a černošského nacionalismu. Více viz "ISLÁM VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH" Simona Hlaváčová

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)