Rozhovor s Janem Kondrysem na téma „islámský reformismus“ (10.10.2014, část II.)

Termín „islámský reformismus“ bylo téma první části rozhovoru s Janem Kondrysem, orientalistou a odborníkem na Blízký východ. Tento, někdy poněkud vágní a příliš široký názorový rámec, zahrnuje osobnosti, jejichž jména a názory žijí i v současnosti, ačkoli některá svůj vrchol zažila před více jak sto lety. Modernisté byli v konfrontaci s technicky vyspělým Západem nuceni zhodnotit význam islámu vůči sekulární Evropě a rovněž jak jej praktikovat. Závěrečná část rozhovoru se zabývá konkrétními osobnostmi, jejich náboženským a politickým myšlením, a do jaké míry byli schopni nově reinterpretovat své náboženství, aby bylo schopno čelit novému světu.

Peter Tosh o své tvorbě / Peter Tosh on his music

"Žiju ve světě ignorance, kde vše poctivé je zavrženo. Když jsem na pódiu, není to o zábavě a úsměvech, protože mé písně nejsou usměvavé písně. Mé písně jsou revoluce. Jak bys mohl zpívat revoluci, o které víš, že ohrožuje společnost, a když děláš tyhle věci, tak se stáváš hrozbou pro společnost. Takže když děláš tohle všechno, o čem víš, že je hrozba, proč by ses měl smát?"


"I'm living in a world of ignorance, where everything that is righteous is condemned. When I come on stage, it's not to entertain and just smile, because my songs are not smiling songs. My songs are a revolution. How can you sing a revolution, which you know is a threat to society and when you do these things, you become a threat to society So when you´re doing these things which are a threat which you know. Why should you smile?"

Peter Tosh (1944 – 1987*)

*On September 11, 1987, three gunmen entered Peter Tosh's house, apparently to rob the place.
By the end of the night, Tosh lay dead in a pool of blood. Two of Tosh's friends, Winston Brown and Jeff "Free I" Dixon were also killed.
Theme Music:

Juggaknots "smile" (feat. castro) (prod. by breeze brewin) by Mecca Audio

Breakin´ (Bronx, 1984)"Breakdance je pro mě důkaz světu, že ghetto není pouze ztráta času, ale že my máme taky něco svého."

„Breakin´ to me, is a proof to the world that…,the ghetto ain´t just waisting time, that we´ve got something there too“

B-Boy (Bronx, 1984)

„Graffiti Rock“ DVD, bonus material

Zakázat šátky ve školách a nemocnicích? A proč vůbec řešíme muslimy, místo abychom řešili radnice? (7.10.2014, ČRo Dvojka)pořad: Jak to vidí (ČRo Dvojka)
Host: politoložka Vladimíra Dvořáková. Zakázat šátky ve školách a nemocnicích? A proč vůbec řešíme muslimy, místo abychom řešili radnice? Moderuje Zita Senková.


 

zemřel pianista Joe Sample


Joe Sample 

(February 1, 1939 – September 12, 2014)

more info: Joe Sample, Crusaders Pianist Who Went Electric, Dies at 75


"Kultura individualismu" Małgorzata Jacyno (ukázka)


Individualismus je znám do velké míry z navzájem se vylučujících diagnóz. Jedna, spojená s pravicí, předpokládá, že současná kultura individualismu přináší chaos, a v důsledku ideologie egoistické „radosti ze života“ a individuálních životních strategií, za nimiž se skrývá narcismus a instrumentální přístup k jiným, následně vede k erozi společenství a sociálních pout a je příčinou „rozpadu světa“. Interpretace bližší levici nás zase ujišťují, že současný individualismus je více než kdy dříve represivní a vnáší do světa až příliš mnoho řádu. Za strategiemi, jež jednotlivci volí, se totiž dají vysledovat usilovné snahy o racionalizaci života, jež mají za cíl z něho vymačkat co nejvíce zdraví, štěstí, mládí, peněž a vysokého sebevědomí. Zaplněné posilovny, popularita pracovních soustředění, na nichž se má „trénovat mysl“, a kurzů „programování na úspěch“, workoholismus nebo sklon podřizovat se drakonickým dietám ztělesňují druhou stranu vize současných individualistů – nebo na druhou stranu jejich života -, kteří se smiřují s režimem, jež by pokládali za nelidský, nebýt toho, že si jej sami vybrali.

PLAMEN (Měsíčník pro literaturu, umění a život)Grafická úprava: Oldřich Hlavsa
Fotografie: Bohumil Straka, Milan Špůrek,

Otakar Nehera, Milan Borovička, Oldřich Karásek
Zdroj: Plamen, 7/1965, 1, 2, 6, 10/1966

Info:
PLAMEN (Měsíčník pro literaturu, umění a život)


zemřel Milan KozelkaCo podle vás charakterizuje dnešní mladou uměleckou generaci?
Zkurvenost a nesebekritická ambicióznost.

Můžete to rozvést?

Použiju slova jedné své básně: předstíraná levicovost, vypointovaná pravicovým životním stylem. Pro současnou mladou generaci je uměřená levicovost lákavým módním trendem, který však selhává v základní životní praxi, jíž je odklon od galerijních móresů a kurátorských stupidit. Jedno naráží na druhé, jednomu ani druhému nelze věřit. Člověk si pak připadá jako idiot. Současná mladá generace je v mnohém ovládaná hudbou a hédonistickým životním stylem, obojí lze bez nadsázky přiřadit ke konzumnímu životnímu stylu, který si nechala bez reptání vnutit a ještě ho považuje za alternativní.


zdroj: "Zemřel Milan Kozelka. Nejspíš bude zase nuda"
Jan Bělíček | Lukáš Rychetský (A2larm)

Milan Kozelka (3. listopadu 1948 Kyselka – 5. října 2014)


foto: autorské čtení

Vzkaz Janě Černochové z ODS (7.10.2014)

Dobrý den, paní Černochová, shlédl jsem na čt24 krátkou reportáž o šátku v Motolské nemocnici, velice mě překvapilo Vaše vyjádření a hlavně Vaše argumentace v této kauze. Váš kolega M. Benda mě již ujistil jak to je u vás názorem na muslimy a islám, ale stále jsem žil v naději, že by vše nemuselo být tak černé. Je, a ne málo. Ve Vaší tváři jste měla výraz, že se blíží konec světa. Xenofobové, haters, všeho druhu je jev (bohužel) normální, není ale normální, když veřejně činný člověk jako Vy, argumentuje a straší, že do Čech se blíží šátek.

Chování politiků před volbami je naprosto trapné a usvědčují sami sebe z hlouposti, takže není vůbec třeba malovat tykadla apod.

Nejen, že neumíte myslet a vymyslet řešení pro současnou situaci, svým chováním dáváte všem dobrovolně vědět, jak jste hloupí, povrchní, neprozíraví, prvoplánoví a hlavně otevření rasisté.

Nerozumím, proč má vaše strana v názvu to Déčko, protože s demokracií, kterou máváte na všechny strany, to nemá nic společného!

Vzkaz Pavlíně Dankové do FN Motol (7.10.2014)

Dobrý den, paní Danková, shlédl jsem na čt24 krátkou reportáž o šátku v Motolské nemocnici, velice mě překvapilo Vaše vyjádření a hlavně Vaše argumentace. Žiji, stejně jako i Vy, v demokratické společnosti a ta se řídí svou ústavou, kde se píše o svobodě náboženského vyznání (viz č. 15). Kde jste, prosím, přišla na to, že nemocniční řád je nadřazen ústavě? Jak souvisí nošení šátku s hygienickými pravidly? Myslíte si, že by ženy, které hidžáb nosí, měly stejný šátek v práci a civilu? Jestli se nemýlím, tak chirurgové jsou při své práci zahaleni více než některé muslimské ženy.

Váš názor a jistota, jak je interpretujete, mě velice zneklidňuje, Vaše xenofobní rétorika v sofistikovaném hávu, který se chovává za pseudoargument, je jen krůček k tomu, aby jednoho dne  vyrazila lůza ven s bílou barvou a malovala bílé půlměsíce na obchody s muslimským halal masem… Připomíná Vám to něco? Dál to snad znáte (?)

U člověka ve Vaší funkci, bych očekával rozum a hlavně jeho praktikování, Vy jste se ale přiklonila na stranu smečky rasistických hovad, co nyní nedočkavě čekají na povel k lynči žen s šátkem.

PS: Naše životy, jestli jsou nudné, se nezmění a nestanou zábavnějšími, jestliže nařídíme ženám sundat šátek!

Jiří Wolker „Noc“, kresby: Karel Vysušil (1961)

 
 
 Zdroj: Plamen, 4/1961 (samostatná příloha časopisu, formát A4)

Info: PLAMEN (Měsíčník pro literaturu, umění a život)

"Muslim Hate" Social Experiment

"This Social Experiment is proof that hate against Muslims is not welcome in Australia. Almost every person interfered to stop the hate filled attacks. Truly inspirational."

Source: Talk Islam

Pharoah Sanders "Harvest Time" (1977)
From The Album "Pharoah" 


Rozhovor s Janem Kondrysem na téma „islámský reformismus“ (9.9.2014, část I.)

Od vzniku tohoto blogu (2009) bylo publikováno několik rozhovorů s českými orientalisty a arabisty (L. Kropáček, O. Beránek, B. Ostřanský, Z. Ostřanská), ale jen částečně se v nich objevilo téma politický islám a muslimský reformismus. V první části rozhovoru s Janem Kondrysem, odborníkem na islámský modernismus, jej budeme rozebírat jak v historických souvislostech, tak i v jeho specifikách. První část otázek je zaměřena na modernismus a náboženské reformátory spíše z té formální stránky a snaží se poukázat na jejich myšlenkový rámec. Aktuálnost tématu je zřejmá a proto by rozhovor mohl obohatit náš pohled na muslimský svět a jeho myšlení v současnosti.

"Islám a politika" Miloš Mendel (přednášky 2. 10. 2014 - 11. 12. 2014, Katedra religionistiky HTF)

 
 
Islám a politika - doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

2. 10. 2014, 17:00, 1. Systém islámského náboženství – jeho struktura a jednotlivé roviny jeho sledování; „islámský svět“ – realita, či zkratka intelektuálního diskurzu?; sociální a kulturní specifika jednotlivých komponentů „islámského světa“ a jejich vliv na formování klasického a moderního islámského myšlení a duchovní praxe. Islám jako ideologický rámec státoprávního uspořádání a politiky.

16. 10. 2014, 17:00, 2. Politika jako integrální součást islámského náboženství a na něm budované civilizace; politické a ideologické zdroje klasického islámu, „občanská válka“ v samém jeho zrodu, rozkol na sunnu a ší’u, periodizace islámských dějin s ohledem na proměny vzájemného průniku mezi náboženstvím, politikou a islámem jako ideologií; konkrétní příklady z dějin klasického islámu.

30. 10. 2014, 17:00, 3. Islámské právo jako základ státoprávního i náboženského uspořádání islámského impéria: vznik a struktura šarí’y v historickém kontextu, projekty právního myšlení do politického vývoje, proměny práva v období osmanské říše, ší’itského Íránu, indických muslimských států; nová role náboženského práva o období kolonialismu.


13. 11. 2014, 17:00, 4. Islámský reformismus 18. – 20. století: jeho typologie a různé projevy politického aktivismu v kontextu historického vývoje, proměny islámského myšlení v éře politického úpadku osmanské říše a dalších islámských říší, západního sekularismu a rozvoje nových politicko-právních konceptů jakožto reakce na tlak západních (koloniálních) ideologií a obrany proti nim; podrobnější výklad o koncepci wahhábismu, saharských reformistických konceptech, mahdistické myšlence apod.

27. 11. 2014, 17:00, 5. Klíčové projevy politického chování v moderní době na základě klasických náboženských a právních paradigmat: (panislamismus, umma, džihád, hidžra, chalífát), typologizace těchto projevů podle jednotlivých oblastí a sociálních komponentů „islámského světa“; analýza jednotlivých vytypovaných paradigmat a příklady jejich propojení s politickými událostmi v 19. a první polovině 20. století.

11. 12. 2014, 17:00, 6. Reformistický (politický) islám ve 20. století: Politická geneze a ideový vývoj Asociace muslimských bratří, její politické peripetie, osobnost a dílo dvou otců-zakladatelů moderního islámského fundamentalismu – Hasana al-Banná a Sajjida Qutba; charakteristické rysy a odlišnosti fundamentalistických koncepcí, ší’itská varianta moderního politického islámu (Chomejní a íránská revoluce); reakce reformistického sunnitského kléru na fundamentalismus; přechod od „národních“ forem politického islámu k „internacionálním“ v éře kolapsu klasických monarchií a republikánských režimů. Pointa a základní teze celého kurzu: „Islámský svět“ si musí prožít svou „islámskou epochu“, když ty předešlé historicky selhaly.

Celý program přednášek Večerní akademie religionistiky - zimní semestr 2014