vzkaz pro časopis Reflex!

...nepatřím mezi Vaše čtenáře a ani se jím nestanu, nicméně po zhlédnutí obálky Vašeho nového čísla jsem si říkal, jaký typ člověka představujete a hlavně jaký typ myšlení. Půjdu hned k věci, protože nechci trávit víc času než je třeba s lidmi, jako jste Vy. Vzhledem k rasistické a xenofobní náladě v dnešní společnosti zažívám já i má manželka denně podezřelé pohledy a narážky ohledně šátku atd. Doufal jsem (a stále doufám), že media by měla mít funkci hlavně kultivující a přinášet informace nezaujaté, které by přinesly nový úhel pohledu do záležitostí, jež nejsou v Čechách tolik známé.

Vaše nazírání na islám a muslimy je ale silně tendenční, schématické a vytváří ve čtenáři již předem vytvořené konstrukce a pro některé již daná východiska.

Svým komentářem jsem chtěl kritizovat latentní rasismus a podprahové podsouvání předem daných stereotypů, protože tyto nástroje v mediích vytváří mnohem více nenávisti vůči komukoli, než hlasitý rasista, který je díky svému projevu čitelný (doufám) pro všechny. Jenomže my rádi kritizujeme ty hlasité, ačkoli ve své podstatě se nejedná o kritiku, ale hlavně o „ego trip“ nás samých a hysterické dokazování veřejnosti jak jsme uvědomělí, humanističtí, bla bla bla…

Velmi mě překvapuje, že nechápete svou úlohu, jako významného media a jaký Váš časopis mám vliv na společenské mínění.
Po přečtení vašeho dalšího nenávistného článku mám pocit, že do konce roku bude v Evropě zakázáno pití alkoholu a ženy budou muset nosit burqu nebo niqáb. Vaše povrchnost a lacinost s jakou prezentujete islám a muslimy mě uráží a hlavně znepokojuje, protože neprospívá společnosti, která je již dost rasistická.
Jestliže budete argumentovat něco o svobodě slova apod., řekl bych, že vidíte svobodu přinejmenším v tom nejliberálnějším významu. Mnozí ji chápou jako bezmezné pole působnosti. Omylem je chápat ji, jako pravidlo určující vztah dvou jedinců, to je jen výsledek, který z ní vyplývá. Svoboda v prvé řadě hovoří k nám samým a umožňuje nám přemýšlet nad naším postavením k druhým. Svoboda v prvé řadě zavazuje a něco od nás vyžaduje!


Představa svobody slova je, jak vidím, dost širokým pojmem. Vzhledem ke stylu, jakým se vyjadřujete, nechci zmiňovat otřepanou frázi, že tam, kde začíná moje (jiných) svoboda, končí ta Vaše. Svoboda slova není ve skutečnosti využití možnosti kritizovat a vyjadřovat se k tématům, ale pouze „povolení“ pro prezentování nenávisti v legitimním hávu.

Ještě jedná poznámka: nezapomeňte, že mezi muslimy je spousta, kteří nesouhlasí s tím, co se děje nyní v Nigérii a dělají džihádistické skupiny jako je Boko Haram aj. Vaše články a názory v nich mohou přimět ke změně myšlení právě ty muslimy, co chtějí žít např. v Evropě a nepřiklonit se k náboženským fundamentalistům. Nyní mám pocit, že jsem názorově osamocen a pro někoho příliš „vlažný věřící“ a pro někoho zase příliš „radikální“, a to jen proto, že věřím v jednoho Boha.

Richard Hlaváček
23.5.2014

Vlasta Kálalová - Di Lotti, česká lékařka v BagdáduOsobnost Vlasty Kálalové-Di Lotti, lékařky, která v devětadvaceti letech otevřela československou nemocnici v Bagdádu, je známa hlavně díky knize "Doktorka z domu Trubačů" (1), ale také ve spojitosti s politickým procesem s Miladou Horákovou a spol., kde jako jedna z mála československých osobností napsala dopis (2) prezidentu Gottwaldovi a požádala o zrušení trestu smrti pro obžalované. Ačkoli je kniha autobiografický román, můžeme v ní narazit na zajímavé informace o islámu a hlavně o tehdejších poměrech v muslimské společnosti. Na knize je zajímavý způsob vyprávění a jakýsi nadhled v situacích, kdy se jako Evropanka setkala s Orientem. Z jejích poznámek (Přes Bospor k Tigridu), které bohužel nikdy nevyšly knižně, ale mnohé citace z nich byly použity ve zmíněné autobiografii, vyzařuje inteligence a silná empatie vůči novému světu, který se stal jejím domovem až do roku 1932.

"Malcolm X, černošský islámský fanatik"

Tohle jsem se dočetl na webu Neviditelný pes:

"...školu přejmenovali na "Malcolm X. University", k poctě černošského islámského fanatika, bělochy nenávidějícího (leč nepodařilo se mu jim příliš ublížit, poněvadž vlastní soukmenovci si ho zatím zavraždili)."


celý článekSouvisející:

Malcolm X at the Oxford (1964) pt. I.

Malcolm X at the Oxford (1964) pt. II.


"Výročí úmrtí Gil Scott-Herona"V květnu si připomínáme výročí úmrtí afroamerického umělce, který sehrál důležitou roli jak v době své vrcholné kariéry, tak i na konci 80. let, kdy se stal významným zdrojem inspirace pro rapové kapely (P.E., BDP, Ice T, Mos Def aj.). V této spojitosti byl často označován za "kmotra rapu", on sám ale tento titul nikdy nepoužíval a dokonce v básni "Poselství poslům" demonstroval svůj názor na rap a jeho přínos. Hudební, umělecký a i lidský přínos GSH nespočívá v tom, co říká, ale jak.

Blog věnovaný F. X. ŠaldoviUž téměř půl roku je na internetu k dispozici blog věnovanými velké osobnosti české literatury Františku Xaver Šaldovi. Najít zde můžete nejen odkazy na e-knihy FXŠ, ale i raritní eseje a stati jiných autorů věnovaných jeho práci, názorům a významu pro vývoj českého myšlení (jak v umění, tak i ve společnosti).

Neméně důležitou součástí blogu je kategorie * Česká literatura * nabízející jména, která s FXŠ souvisí přímo (Bedřich Fučík, Václav Černý aj.) nebo nepřímo (Jan Čep, Jan Zahradníček aj) a svým způsobem tak navazují na Šaldův odkaz nebo se v něm inspirují.

Podporovat ověřené jméno z minulosti může vyznít, jako přihřívání polívčičky a pokus o zalíbení, chtěl bych proto zdůraznit, že FXŠ není pro mě primárně literární kritik, ale především člověk, který hájil svůj názor i v případě, že byl (velmi často) osamocen a rovněž se snažil myslet sám za sebe; tedy vlastnost, kterou dnes vidím velmi zřídka.
 

FXŠ
* Soubor díla F. X. Šaldy *