"mlčení našich přátel / the silence of our friends" Martin Luther King Jr.

"Na konci si nebudeme pamatovat slova našich nepřátel, 
ale mlčení našich přátel."

"In the end, we will remember not the words of our enemies, 
but the silence of our friends."

Martin Luther King Jr."Stvoření a evoluce" Alija Izetbegovič
"Lidská bytost není souhrnem různých biologických funkcí, stejně jako obraz nemůže být redukován na množství použité barvy nebo báseň na svou větnou skladbu. Je možné napsat přesný gramatický a lingvistický rozbor některé Goethovy básně, aniž bychom se jakkoliv přiblížili její podstatě. Slovník je přesný, nemá však žádný obsah, báseň má význam a nedosažitelnou podstatu. Zkameněliny, morfologie a psychologie popisují jen vnějšek člověka, mechanickou a bezvýznamnou stránku. Člověk je jako malba, jako mešita nebo báseň daleko více než kvantita a kvalita materiálu, z něhož je vyroben. Člověk je více, než kolik o něm mohou říci všechny vědy dohromady„

zdroj: "Islám mezi Východem a Západem" Alija Izetbegovič s. 23

"Umění a věda"* Alija Izetbegovič
„V básni, melodii nebo obrazu stojíme proti tajemství: kvalita je metafyzickým smyslem světa. Jak se dá kvantitativními prostředky vysvětlit rozdíl mezi originální malbou a její kopií? Originál má kvalitu krásy a každá kopie je ohavná. Tento rozdíl nevychází z toho, že by kopii bylo něco přidáno nebo ubráno v kvantitativním slova smyslu, spočívá v osobním dotyku umělce s jeho dílem. Kvalita může být jedině v dotyku s osobností.

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)Jméno Ignáce Veselého bylo již zmíněno v úvodu k překladu Koránu od A.R.Nykla a byla mu i připsána zásluha za první překlad v českých zemích. Korán je relativně raritní záležitostí (oficiálně byly publikovány jen tři překlady Veselý-Nykl-Hrbek), a proto se v úvodu napsaným pořadatelem edice "Orientální bibliotéky" Karlem Cvrkem, zmíní krátká bibliografická historie, ve které je uveden i autor "Antialkoránu", Václav Budovec (1) (vydán v r. 1614, sepsán v r. 1593). "...Antialkorán jako spis obranný neposkytuje správného poučení o islámu, neboť pohnutkou k jeho sepsání, vedle důvodů politických (obavy před velkým rozmachem moci turecké) byl především odpor věřícího křesťana proti věrouce a celému světovému názoru mohamedánskému."

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934Nebudeme-li počítat skutečně první překlad Koránu do češtiny od Dr.Ignáce Veselého z roku 1912*, mezi první arabisty patřil Alois Richard Nykl se svým překladem z roku 1934. Nyklovo dílo byla práce téměř dvou desetiletí (1910 – 1926) a je orientalisty velmi uznáváno pro Nyklovy výborné znalosti islámských reálií a arabského jazyka, kritika je nejčastěji vznesena na způsob vyjadřování a časté používání zastaralé češtiny.

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)Překlad Koránu od Ivana Hrbka je již třetí v pořadí a patří k těm nejlépe hodnoceným, neboť překladatel si byl vědom chyb a nedostatků v předešlých překladech (Čeština A.R.Nykl, stručný komentáře I.Veselého) a vyvaroval se jich. Jeho text je používán jak orientalisty a odborníky na islám, tak i česky mluvícími muslimy.

Tři pořady o islámu a životě muslimů v ČR na Českém rozhlase

"Jak to vidíte" na ČRo Dvojka 2.7.2013
Jací lidé se u nás k islámu hlásí? Jak muslimská komunita v České republice žije?
Hosté: Miloš Mendel (orientalista) 
Vladimír Sáňka (Islámské centrum v Praze)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2920488


"Pro a proti" na ČRo Plus 1.7.2013
Miloš Zeman se během návštěvy Německa dotknul muslimů …
Hosté:Luboš Kropáček (orientalista)
Vladimír Sáňka (Islámské centrum v Praze)
Roman Joch (Občanský institut)
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2919899

"Se šátkem do práce" (Zaostřeno na cizince) na Radiu Plus 29.6.2013 
Moderuje Goranka Oljača
http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=&query=&from=&to=&porad=101072x_Zaostřeno+na+cizince