"Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie" Ibn Rušd (Academia, 2012)Filosof Abú ´l-Walíd ibn Rušd (Averroes, 1126–1198) je dodnes považován za jednoho z největších islámských filosofů a nejčistšího aristotelika. Přejal a rozvinul racionalismus řecké filosofické tradice a přeměnil ho v mocný intelektuální nástroj sloužící k odhalování pravdy, aniž by k tomu bylo zapotřebí náboženství. Jeho význam pro Evropu byl tak zcela určující – svými myšlenkami Ibn Rušd přispěl k růstu scholastiky a renesance a ovlivnil další významné myslitele, jako byli např. sv. Tomáš Akvinský či Maimonides.

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)
Přední myslitel islámského klasického věku Abú Hámid al-Ghazálí (1058–1111) ve svém díle originálním způsobem spojil téměř všechny duševní disciplíny své doby. Studoval islámské právo, byl profesorem islámské teologie a soukromě bádal v řecké filosofii. Po své konverzi, jež se stala historickou, nakonec zakotvil v súfismu. 

"Zachránce bloudícího" Abú Hámid al-Ghazzálí (Vyšehrad 2005)Filosof, teolog a mystik Abú Hámid al-Ghazzálí (1058-1111, v lat. podobě Algazel) se narodil v íránském Chorásánu, oblasti, která ve středověku dala světu celou řadu velkých náboženských osobností. Ve své slavné autobiografii Zachránce bloudícího, srovnávané kupříkladu s Augustinovými Vyznáními, líčí své velkolepé hledání nepochybné
jistoty a pravdy.

"Iran: between power and civil society" Ondřej Beránek and Collective (Metropolitan University Prague, 2011)

This book deals with the issues of power, civil society, and human rights in Iran. It includes contributions from Charles Robinson (Metropolitan University Prague), Arshin Adib-Moghaddam (SOAS, University of London), Farid Mirbagheri (University of Nicosia, Cyprus), Naghmeh Sohrabi (Brandeis University, US), Věra Vojtíšková a Zuzana Kříhová (both Charles University, Czech Republic).

"Turecké jaro? Příčiny a důsledky současné krize v Turecku" přednáška Petra Kučery 27.6.2013 od 18:00

Orientální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

si vás dovoluje srdečně pozvat na mimořádnou přednášku

PhDr. Petra Kučery, Ph.D.

turkologa z Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty UK v Praze

nazvanou


Turecké jaro?

Příčiny a důsledky současné krize v TureckuJiž tři týdny demonstrují tisíce lidí po celém Turecku proti vládě „islámských demokratů“ a bezpečnostní složky proti nim tvrdě zasahují. Schyluje se k „tureckému jaru“, nebo jde jen o dočasnou krizi turecké demokracie? Přednáška se pokusí představit současnou krizi v celé její dynamice.Vstup volný!

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 27. června 2013 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i (Na Florenci 3/1420, Praha 1- přímo naproti Masarykovu nádraží, metro B Náměstí republiky).

Bližší informace: Bronislav Ostřanský, e-mail: ostransky@orient.cas.cz, tel. 266 052 210


                                                                 
                                                                                                                                                      

zemřel Filip TopolFilip Topol
(12. června 1965 – 19. června 2013)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Topol


"Prázdnota / Emptiness" Yusuf O.Kassam

Lidi chodí,
ale kde je zvuk jejich kroků?
Lidi řeční,
ale kde je půvab a humor jejich slov?
Je teplo a jasno,
ale já nevidím slunce!
Je studeně a romanticky,
ale já nevidím lunu!

"Islámská Praha" Václav Cílek (Česká televize)

 


"ISLÁMSKÁ PRAHA" Václav Cílek (Česká televize)
z cyklu "Mizející místa domova" - Islám, islámská architektura a islámská kultura v Praze.

Informace o pořadu