Předání štafety (život a odkaz Malcolma X) / Passing The Baton (The Life and Legacy of Malcolm X)

Předání štafety (život a odkaz Malcolma X)

V tomto krátkém dokumentárním filmu od Ta'leef Collective se Dr. Umar Faruq Abdullah a Imam Zaid Shakir snaží ve velmi emotivní zpovědi rozmlouvat o životě a smrti Malcolma X (al-Hadž Malik al-Šabazz). Snaží se zdůraznit, že muslimové by měli pochopit Malcolmův život a potřebu vzdát mu čest a pokračovat dála v jeho odkazu.

Imam Zaid Shakir ve své přednášce zmiňuje setkání s Betty Šabazz (vdovou po Malcolmu X), kdy řekla: „Nacionalisté se už k Malcolmovi přihlásili. Socialisté se k Malcolmovi přihlásili. Nyní je čas, aby totéž udělali i muslimové …, protože on byl věřící… on byl věřící. Naši předkové nám předali tuto štafetu“, vysvětluje Imam Zaid, „20. Století bylo těžká část tohoto závodu... Bylo obtížné hlásit se k islámu. Ale nehledě na tyto těžkosti, štafetový kolík nám byl předán… Ztratíme ho, nebo jej předáme dál?“    

Další přednášky na téma „Život a odkaz Malcolma X“ budou publikovány v nasledujích týdnech na webu Ta'leef Collective. Link: https://vimeo.com/taleefcollective
Passing The Baton (The Life and Legacy of Malcolm X)

In this short Ta'leef Collective documentary vignette, Dr Umar Faruq Abdullah and Imam Zaid Shakir intimately discuss the life and death of Malcolm X (El-Hajj Malik El-Shabazz). They discuss how Muslims should understand Malcolm's life and the need for us to honor him and continue his legacy.

Imam Zaid intimately explains how he was sitting with Betty Shabazz (Allah have mercy on her) and she said to him, "The Nationalists have claimed Malcolm. The Socialists have claimed Malcolm. Now, it's time for you Muslims to claim Malcolm... because he was a believer... he was a believer. People before us passed us this Baton (Islam)," explains Imam Zaid, "and in the 20th century it was a hard leg of the race.... it was difficult to be a Muslim. But despite all the hardship, that baton was put in our hand... are we going to drop it or are we going to pass it on?"

Stay tuned for the full Ta'leef Collective lecture "The Life And Legacy Of Malcolm X" which will be released in the coming weeks. https://vimeo.com/taleefcollective

(text by Mustafa Davis)

taleefcollective.org

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)