"Cestovateľky v tele, mysli a fantázii : dve štúdie o afroamerickej ženskej literatúre" Katarína Feťková (Ostravská univerzita v Ostravě, 2009)

Monografia pozostáva z dvoch častí. Úvodná štúdia sa zaoberá prehľadom súčasných trendov v tvorbe afroamerických ženských autoriek (inšpiračné zdroje, dominantné tematické a motivické východiská, jazykové prostriedky).
 

Hlavnou témou druhej časti monografie je kritické zhodnotenie signifikantnej časti básnickej tvorby Rity Frances Doveovej (1952), poprednej predstaviteľky americkej/afroamerickej ženskej literatúry a nositeľky Pulitzerovej ceny za poéziu (1987). Ide o autorkine tri básnické knihy z obdobia rokov 1989 – 2004: Džezové ornamenty (Grace Notes, 1989), Materinská láska (Mother Love, 1995) a Americké tance (American Smooth, 2004).
 
Z pohľadu feministickej literárnej kritiky, metódou interpretačnej explikácie autorka monografie poukazuje na to, akým spôsobom formujú obsah Doveovej básnických textov tematické okruhy: afroamerická historická skúsenosť a realita; kultúrno-spoločenské aktivity; ženské subjekty identifikované väzbami v interpersonálnych vzťahoch v rámci rodiny a komunity; tvorivý proces a postavenie píšuceho subjektu.
E-Book ke stažení v PDF formatu%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Cestovateľky v tele, mysli a fantázii : dve štúdie o afroamerickej ženskej literatúre
Autor: Katarína Feťková
Vydavatelství: Ostravská univerzita v Ostravě
Rok: 2009
Jazyk: slovensky
Počet stran: 85
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


OBSAH

 
Abstrakt 7
 

Zoznam použitých skratiek 8
 

Úvod 9
 

1 Niekoľko úvah o trendoch v súčasnej afroamerickej
ženskej literatúre 12
 

2 Rita Doveová – Poetka medzi nami 22
 

2.1 Tóny a melódie v zákutiach verša – Džezové ornamenty
(Grace Notes, 1989) 27
 

2.2 Matka a dcéra na križovatkách lásky – Materinská láska
(Mother Love, 1995) 44
 

2.3 Poetické vizualizácie (nielen) tanečných kreácií –
Americké tance (American Smooth, 2004) 58
 

2.4 Pohladenie básňou – záver 74
 

Príloha 78
 

Zoznam bibliografických odkazov 79
 

O autorke 85

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí