"Muž z lidu" Chinua Achebe (Práce, 1979)

 Nigerijský spisovatel Chinua Achebe (nar. 1930) je u nás znám celkem třemi romány včetně tohoto "Už nikdy klid" (Odeon, 1964) a "Svět se rozpadá" (BB Art, 2003). Mezi africkými prozaiky se vyznačuje neobyčejnou cílevědomostí a úspěšnou snahou zachytit skryté příčiny krizových jevů ve společenském životě. Dosud uveřejněné romány tvoří vlastně sérii obrazů z nových dějin Nigérie od konce 19. století, kdy byl dovršen britský koloniální zábor, až do druhé poloviny 60. let 20. století.

"Pravicový extremismus a radikalismus v ČR" Miroslav Mareš (Barrister & Principal, 2003)

Kniha důkladně rozebírá závažnou společenskou a politickou problematiku. Autor v publikaci nejprve vymezuje pojem pravicový extremismus a zasazuje jej do kontextu soudobého politologického výzkumu. Následně charakterizuje vývoj české ultrapravice do roku 1989. Hlavní část je věnována popisu a analýze pravicového extremismu a radikalismu v ČR v polistopadovém období. Čtenář se seznámí s vývojem a požadavky ultrapravicových politických stran (např. SPR-RSČ a Republikánů Miroslava Sládka či se složitou genezí od Radikální republikánské strany až po post-skinheadskou Pravou alternativu), zájmových skupin (Vlastenecké fronty, Národního frontu castistů, Národní aliance apod.), médií (Týdeníku Politika, vydavatelství Nové obzory apod.), subkultur (skinheadů, fotbalových chuligánů, nazi-punkerů či nacionálně socialistických black metalistů) i militantních a teroristických skupin (Bohemia Hammerskins, Blood & Honour, Národního odporu apod.). Vysvětleny budou soudobé diskuse o protiextremistické politice v ČR a představeny její nejdůležitější výstupy nejenom v domácí, ale i v evropské a globální politice. V závěru je obsažena krátká úvaha o perspektivách ultrapravice v ČR. Jedná se o doposud nejrozsáhlejší zpracování tématu. Autor shromáždil značné množství původních pramenů a významných titulů soudobé odborné literatury. Kniha je vhodná pro širší i odbornou veřejnost, lze ji využít rovněž k pedagogickým účelům.

"The Poetry of John Henrik Clarke, Pt. III."Then and Now

When I was  a little boy,
About half past three,
All the world was a garden to me.
Rain and other things from the sky
Was the grace of God passing by...
But now, I bow my head and sigh,
As bombs fall and babies cry.
In a world wreathed in wild confusion,
I have lost every trace of my beautiful illusion.

D-Nice "A New York minute""Výběr z korespondence" Maimonides (Academia, 2010)
Z židovské arabštiny a hebrejštiny přeložili, k vydání připravili a úvodní studie napsali Daniel Boušek a Dita Rukriglová. Publikace je reprezentativním výběrem jedenácti dopisů židovského rabína, lékaře a filozofa Mošeho ben Majmuna – Maimonida (1138 Córdoba – 1204 Fustat). 

"Maimonides – život a dílo" Joel L. Kraemer (Bergman, 2010)

Maimonides – život a dílo je první publikací, která českému čtenáři přináší ucelený pohled na život, dobu, prostředí a dílo Mošeho ben Majmona, zvaného Maimonides, jedné z největších postav středověké filozofie. 


"Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu" Jiřina Šedinová a kol. (Academia, 2011)

Kolektivní studie se zabývá dějinami a myšlením Židů ve středověku a raném novověku. Zdánlivě protichůdné pojmy uvedené v podtitulu – „izolace“ a zároveň „integrace“ – vystihují v kostce základní situaci Židů rozptýlených v diaspoře. Autoři přitom vycházejí z přesvědčení, že „dějiny Židů v diaspoře vyžadují studium ne izolované, nýbrž nedílně související s obecnou historií“ (jak píše Jiřina Šedinová v úvodu). 

"Odkaz naděje : vybrané články a projevy" Martin Luther King, Jr. (SLON, 2012)

Kniha je prvním výborem z díla Martina Luthera Kinga jr. v češtině. Svým rozsahem a záběrem je to zároveň výbor reprezentativní. Obsahuje celkem dvacet textů různého rozsahu a formy – články, projevy, kázání, rozhovor. Nejstarší je článek Náš zápas z roku 1956, následují slavné i méně slavné texty z 50. a 60. let, jako Americký sen, Dopis z birminghamského vězení, Mám sen, rozsáhlé Interview pro časopis Playboy, projev Je čas prolomit ticho a další. Knihu po předmluvě Erazima Koháka uvozuje slavný Odkaz naděje – esej publikovaný až po Kingově smrti. Zakončuje ji Kingovo poslední kázání Vidím zaslíbenou zemi – pronesené 3. dubna 1968, tedy den předtím, než byl zavražděn. Výbor připravil Robin Ujfaluši, přeložili Vít Bezdíček, Pavel Černovský a Robin Ujfaluši. 


(text vydavatel "SLON")%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: "Odkaz naděje : vybrané články a projevy"
Název originálu: "Testament of hope"
by Coretta Scott King (Beacon Press, 1986)
Autor: Martin Luther King, Jr. (1929-1968)
Překlad: Vít Bezdíček, Pavel Černovský a Robin Ujfaluši
Úvod napsal: Erazim Kohák
Vydavatelství: SLON
Rok: 2012
Počet stran: 327
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

"Among The People" František Kop (2003)FRANTISEK KOP - Among The People (2003) by Mecca Audiosamply:

"to live among the people and find out just how they lived and..."

Art Blakey "Comments On Ritual"
album "Ritual", Pacific Jazz (1957)

and your comin´ to the house of the jazz" + "underline, the jazz" A Tribe Called Quest


FRANTISEK KOP - sopransaxofon, tenorsaxofon 
(Frantisek Kop Quartet, J.A.R.)

Adam Bezdek - Produkce

Dj Richard - word cuts, scratching

"Neviditelný (Invisible Man)" Ralph Ellison (Odeon, 1981)Když v roce 1965 dvě stě vybraných amerických spisovatelů, kritiků a vydavatelů hodnotilo současnou literární produkci, označili za nejvýznamnější román vydaný v USA od konce druhé světové války Neviditelného z pera černošského autora Ralpha Ellisona. Vedle nesporných uměleckých hodnot je Ellisonův modelový příběh hledání identity a životního smyslu pozoruhodný i tím, jak s nečekanou jasnozřivostí předznamenal bouřlivý a složitý vývoj rasové otázky v USA posledních tří desetiletí.