"Svět se rozpadá" Chinua Achebe (BB art, 2003)

Vyprávění o životě domorodých kmenů na dolním toku Nigeru před více než sto lety od současného nigerijského prozaika. Osou tohoto zajímavého vyprávění je život proslulého válečníka jednoho z klanů igboského kmene a jeho široké rodiny. Autor nás jeho prostřednictvím seznamuje s celou hierarchií a životními hodnotami jednotlivých kmenů žijících na jihovýchodě dnešní Nigérie a živících se zemědělstvím. Zlom nastává ve chvíli, kdy se do těchto končin dostanou bílí misionáři - starý svět se rozpadá ... Sugestivní román věhlasného afrického spisovatele. Čtení svým námětem poněkud výlučné, zajímavé však právě svou ojedinělostí.

"C.G. Jung a křesťanská spiritualita" Robert L. Moore + kolektiv (Portál, 1998)

Sborník reflexí teologů, psychologů a religionistů z Evropy i USA se snaží objasnit styčné body mezi hlubinnou psychologií C. G. Junga a křesťanskou spiritualitou. Nabízí to nejlepší, co bylo na toto téma publikováno v 70. a 80. letech. Rostoucí zájem o spiritualitu není okrajovou akademickou záležitostí, ale týká se celé řady lidí uvědomujících si duchovní krizi, která se projevuje např. v ekologii, ve vzrůstajícím nukleárním nebezpečí nebo v omezení vlivu tradičních morálních a náboženských hodnot. Editor R. L. Moore soudí, že dnes již není myslitelný přístup ke spiritualitě, který by nedbal na prameny současné hlubinné psychologie. To se týká jak individuální, tak politické oblasti. Zúžené chápání kultury, politiky a náboženství (tribalismus, nacionalismus, xenofobie...) musí být transcendováno a lidé musejí najít společné duchovní kořeny. Jedním ze zdrojů může být také dílo C. G. Junga.

"Fanatismus" Günter Holle (Portál, 1998)

V druhé polovině tohoto století můžeme být na celém světě svědky děsivého nárůstu fanatických postojů a jednání v nejrůznější podobě: u extremistických politických hnutí, u autoritářských sekt, ale také u některých skupin hlásících se ke světovým náboženstvím.
Günter Hole se ve své studii ptá po psychologických kořenech tohoto jevu a dospívá k šokujícímu poznání takzvané destruktivní síly ideálu. Ukazuje, kdo má k fanatismu sklony a za jakých vnitřních podmínek se může fanatismus rozvinout.

Čtenář v knize najde fundovanou analýzu opírající se o učení Le Bona, Freuda, Kretschmera, Fromma, Canettiho i řady moderních autorů. Tato analýza je poutavě čtivá díky mnoha příkladům náboženského a politického fanatismu z historie i současnosti.

"Baldwin: Collected Essays" (1998, Library of America)

This volume of essays by James Baldwin presents the texts of Notes of a Native Son (1955), Nobody Knows My Name: More Notes of a Native Son (1961), The Fire Next Time (1963), No Name in the Street (1972), and The Devil Finds Work (1976), followed by a selection of 36 essays published between 1948 and 1985.

Most of Baldwin's earliest published writings were reviews and essays that appeared in publications such as Commentary, The Nation, The New Leader, and the Paris-based journal Zero. In 1954, Sol Stein, an editor at Beacon Press, proposed that Baldwin collect these reviews and articles in book form. In preparing the collection Baldwin revised and retitled some of the essays, and arranged the contents along thematic lines.

Muhammad Iqbál "tři etapy náboženského života"


"Náboženský život lze zhruba rozdělit na tři období. Ta lze označit jako „víru“, „myšlení“ a „objevování“.V prvním období se náboženský život jeví jako určité učení, jež musí jednotlivec či celý národ přijmout jako bezpodmínečný příkaz, aniž by jakkoliv rozumově chápal jeho základní smysl a účel. Tento postoj může mít veliký dosah pro společenské a politické dějiny národa, ale nepřinese vážné následky pro vnitřní růst a rozvíjení se jedince.

Naprosté podřízení se je následováno rozumovým pochopením tohoto učení a jeho základního zdroje autority. V tomto období hledá náboženský život své opodstatnění v metafyzice – logicky soudržném nahlížení světa, jehož součástí je Bůh.

Ve třetím období je metafyzika nahrazena psychologií a náboženský život začíná usilovat o přímý styk s nejzazší realitou. Právě zde se náboženství stává záležitostí osobního osvojení si života a moci; jedinec získává svobodnou osobnost – nikoliv osvobozením se od okovů zákona, ale objevením prapůvodního zdroje zákona v hlubinách vlastního vědomí.

Slovy muslimského súfího – „porozumění svaté Knize není možné, aniž by se věřícímu zjevila přesně tak, jak se zjevila Prorokovi.“ A právě ve významu tohoto, posledního období vývoje náboženského života používám slovo „náboženství“ v otázce, již nyní hodlám položit. V tomto smyslu je náboženství označováno nešťastným pojmem „mystika“, jež je považována za postoj mysli, popírající život, vyhýbající se faktům a stojící v přímém protikladu k zásadně empirickému postoji naší doby. A přece vyšší náboženství, jež je jen hledáním širšího života, je v podstatě zkušeností; a nezbytnost zkušenosti jako základu uznalo náboženství dávno před tím, než si totéž uvědomila věda. Náboženství je ryzím úsilím o vysvětlení lidského vědomí a jako takové je stejně tak kritické vůči své úrovni zkušenosti, jako je ke své úrovni kritický naturalismus."


zdroj:
Muhammad Iqbál "Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu" (1934)
kapitola "Je náboženství možné?"


QRN KRM: 24:35, suratu´n-Nūr "ayatu´n-Nur" / آية النور
al-Qur´an: 24:35, suratu´n-Nūr "ayatu´n-Nur"  by MECCA AUDIO_Qur´an


بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ


24:35

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ


24:35
Allah is the Light of the heavens and the earth. The example of His light is like a niche within which is a lamp, the lamp is within glass, the glass as if it were a pearly [white] star lit from [the oil of] a blessed olive tree, neither of the east nor of the west, whose oil would almost glow even if untouched by fire. Light upon light. Allah guides to His light whom He wills. And Allah presents examples for the people, and Allah is Knowing of all things.


24:35
A Bůh je světlem nebes i země. Světlo Jeho podobá se výklenku, v němž hoří lampa, a lampa je v nádobě skleněné. A nádoba skleněná se podobá hvězdě zářící; a je zapalována ze stromu požehnaného, stromu olivového, jenž není ani východní, ani západní, a olej jeho lehko vzplane, i když se ho nedotkne oheň žádný. A je to světlo na světle! A Bůh vede k světlu Svému, koho chce, a Bůh uvádí lidem podobenství různá. Bůh vševědoucí je o věci každé.Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi 

QRN KRM: 33:35, suratu´l-'Aĥzāb / سورة الأحزاب
al-Qur´an: 33:35, suratu´l-'Aĥzāb / سورة الأحزاب by MECCA AUDIO_Qur´an


بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ


33:35
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا


33:35
Indeed, the Muslim men and Muslim women, the believing men and believing women, the obedient men and obedient women, the truthful men and truthful women, the patient men and patient women, the humble men and humble women, the charitable men and charitable women, the fasting men and fasting women, the men who guard their private parts and the women who do so, and the men who remember Allah often and the women who do so - for them Allah has prepared forgiveness and a great reward.


33:35
Muslimové a muslimky, věřící muži a věřící ženy, poslušní a poslušné, pravdomluvní a pravdomluvné, trpěliví a trpělivé, pokorní a pokorné, dárci a dárkyně almužny, postící se muži a postící se ženy, cudní a cudné, muži a ženy hojně Boha vzpomínající - těm všem Bůh věru připravil odpuštění i odměnu nesmírnou.


Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi 

* calligraphy by Koichi Honda

QRN KRM: 30:54, suratu´r-Rūm / سورة الروم
al-Qur´an: 30:54, suratu´r-Rūm / سورة الروم by MECCA AUDIO_Qur´an


بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ


30:54
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ30:54
Allah is the one who created you from weakness, then made after weakness strength, then made after strength weakness and white hair. He creates what He wills, and He is the Knowing, the Competent.30:54
Bůh je ten, jenž stvořil vás slabými, po slabosti pak sílu dal a posléze opět ze síly slabost a sivost učinil.On tvoří, co chce, a On vševědoucí je i všemohoucí.Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi 

* Calligraphy by Mouneer El Sharaani

QRN KRM: 33:23, suratu´l-'Aĥzāb / سورة الأحزاب


al-Qur´an: 33:23, suratu´l-'Aĥzāb / سورة الأحزاب by MECCA AUDIO_Qur´an


بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ


33:23
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا33:23
Among the believers are men true to what they promised Allah . Among them is he who has fulfilled his vow [to the death], and among them is he who awaits [his chance]. And they did not alter [the terms of their commitment] by any alteration.33:23
A mezi věřícími jsou muži, kteří věrně dodržují úmluvu, již s Bohem uzavřeli; a jsou mezi nimi někteří, jichž osud již se naplnil, a jiní, kteří ještě čekají a nezměnili se změnou žádnou.


Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi 

* Calligraphy by Mouneer El Sharaani
QRN KRM: 50:16, suratu Qaf / سورة ق
al-Qur´an: 50:16, suratu Qaf / سورة ق by MECCA AUDIO_Qur´an


بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ

50:16
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

50:16
My stvořili jsme člověka a dobře víme, co duše jeho mu našeptává. Vždyť blíže jsme mu než jeho tepna krční,

50:16
And We have already created man and know what his soul whispers to him, and We are closer to him than [his] jugular vein


Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi
* Calligraphy by Mouneer El Sharaani

QRN KRM: 33:72, suratu´l-'Aĥzāb / سورة الأحزاب


al-Qur´an: 33:72, suratu´l-'Aĥzāb / سورة الأحزاب by MECCA AUDIO_Qur´an


بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ

33:72
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

33:72
Indeed, we offered the Trust to the heavens and the earth and the mountains, and they declined to bear it and feared it; but man [undertook to] bear it. Indeed, he was unjust and ignorant.

33:72.
Nabídli jsme břemeno víry nebesům, zemi i horám, ale ony odmítly je nésti a zalekly se ho; a vzal je na sebe člověk, ačkoli je nespravedlivý a nevědomý.Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi
* Calligraphy by Mouneer El Sharaani

QRN KRM: 15:97 - 99, suratu´l-Hijr / سورة الحجرal-Qur´an: 15:97-99, suratu´l-Hijr / سورة الحجر بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ

15:97 - 99
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ


15:97. And We already know that your breast is constrained by what they say.
15:98. So exalt [ Allah ] with praise of your Lord and be of those who prostrate [to Him].
15:99. And worship your Lord until there comes to you the certainty (death).


15:97.A víme již, že hruď tvá je stísněna tím, co říkají, 
15:98.ty však chválu Pána svého oslavuj a buď mezi těmi, kdož na tvář padají, 
15:99.a Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybně přijde! 


Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi
* Calligraphy by Mouneer El Sharaani


QRN KRM: 30:21, suratu´r-Rūm / سورة الروم
al-Qur´an: 30:21, suratu´r-Rūm / سورة الروم by MECCA AUDIO_Qur´an


بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ

30:21
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

30:21
A patří k Jeho znamením, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a dobro - a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé. 

30:21
And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquillity in them; and He placed between you affection and mercy. Indeed in that are signs for a people who give thought.Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi 
* Calligraphy by Mouneer El Sharaani 

QRN KRM: 23:78, suratu´l-Mu'minūn / سورة المؤمنونal-Qur´an: 23:78, suratu´l-Mu'minūn / سورة المؤمنون by MECCA AUDIO_Qur´an


بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ


23:78
وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ23:78
A On je ten, jenž stvořil vám sluch, zrak i srdce - a jak málo jste mu vděčni!23:78
And it is He who produced for you hearing and vision and hearts; little are you grateful.Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi
* Calligraphy by Mouneer El Sharaani

QRN KRM: 23:62, suratu´l-Mu'minūn / سورة المؤمنونal-Qur´an: 23:62, suratu´l-Mu'minūn / سورة المؤمنون by MECCA AUDIO_Qur´an


بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ


23:62
وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

23:62
Každé duši My ukládáme jedině podle její schopnosti. A v Našem vlastnictví je Kniha, jež pravdu hovoří, takže ublíženo nebude nikomu. 

23:62
And We charge no soul except [with that within] its capacity, and with Us is a record which speaks with truth; and they will not be wronged.


Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi
* Calligraphy by Mouneer El Sharaani

QRN KRM: 30:22, suratu´r-Rūm / سورة الروم
al-Qur´an: 30:22, suratu´r-Rūm / سورة الروم by MECCA AUDIO_Qur´anبِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ

30:22
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ

30:22
And of His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your languages and your colors. Indeed in that are signs for those of knowledge.

30:22
A patří k Jeho znamením stvoření nebes a země i rozličnost jazyků vašich i barev - a v tom je věru znamení pro lidstvo veškeré.


Recitace Sh. Ali Al hudayfi / recitation Sh. Ali Al hudayfi
* Calligraphy by Mouneer El Sharaani

QRN KRM: surat 'Āli `Imrān 3:190 / سورة آل عمران


al-Qur´an: surat 'Āli `Imrān 3:190 / سورة آل عمران by MECCA AUDIO_Qur´an
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ3:190
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ3:190
"Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané,..."3:190
"Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding, ..."Calligraphy by Mouneer El Sharaani