"Dějiny Afriky", díl. I. a II. Ivan Hrbek (Praha. 1966)

Dějiny Afriky jsou populárně vědeckou publikací, snaží se shrnout výsledky vědeckého výzkumu dějin afrického kontinentu od nejstarších dob do roku 1960. Je pochopitelné, že v díle takového rozsahu se autorský kolektiv opíral ve značné míře o výsledky bádání jiných vědců a o faktografický a pramenný materiál nashromážděný již předcházejícími generacemi. 


"Yes Yes Y'all" by Jim Fricke and Charlie Ahearn (2002)

O rapu a jeho historii bylo už napsáno tolik knih, že se může zdát toto téma zcela vyčerpané a nic nás už nemůže překvapit. Stejným způsobem zřejmě viděli hip hop i autoři knihy Yes Yes Y´all, a proto zvolili jiný koncept, který byl doposud realizován. Nebudeme-li počítat úvod a různé poznámky, je celá kniha sestavena z přímých výpovědí DJ´s, MC´s nebo tanečníků breakdance, a k vidění jsou raritní fotografie a letáky ze 70. a 80. let, kdy hip hop začal žít svým životem v newyorském okrsku Bronx a postupně zaplavoval zbytek města.

"Tvář moderního jazzu" Lubomír Dorůžka (Praha, 1970)Kultura amerických černochů patří dnes už k velmi dobře zmapovaným oblastem a celá řada hudebních publicistů podrobně a v širších souvislostech zpracovává téma R´n´B, SOUL nebo RAP. Pro JAZZ a celou kulturní avantgardu 60. a 70. let patří určitě mezi zásadní autory Amiri Baraka (dříve LeRoi Jones), který ve své knize „Blues People: Negro Music in White America“ (1963) popisuje svět afroamerických hudebníků ve všech svých etapách a proměnách. 


"Tvář jazzu" Lubomír Dorůžka (Praha, 1964)Historie jazzu od svého vzniku do přelomových 50. a 60.let, na které navazuje další monografie L.Dorůžky „Tváře moderního jazzu“. Koncept knihy je postaven na překladech z více jak dvou desítek knih amerických autorů (Eddie Condon „We Called it music“, Robert G. Reisner „Bird: The Legend of Charlie Parker“, atd.).

Jan Souček (1941 - 2008)Návrat příběhu je jedním z markantních rysů současného umění. Z tohoto hlediska můžeme pokládat obsahově naléhavé podobenství Jana Součka (1941-2008) přímo za inkarnaci aktuálních tendencí. Monografie Jan M.Tomeše přesvědčivě zmapovala Součkovy vztahy k jeho generačním vrstevníkům a doložil je konkrétními díly, zařazenými do publikace.

"Zpěvy stínu" Léopold Sédar Senghor (Symposion, 1947)"Zpěvy stínu" Léopold Sédar Senghor
přel. J. Francl a A. Kroupa
obálku navrhl Ivan Martin
Praha, Symposion, 1947

Na titulním listě a obálce jsou reprodukovány černošské plastiky z Francouzského Súdánu
(Ženská hlava a maska)
Léopold Sédar Senghor


"Africké léto" Mohammed Dib (SNKLU, 1962)


Jednotlivé kapitoly románu o zdánlivě všedním životě obyvatel alžírského města a blízkého venkova jsou spojeny obecnou situací. V zemi je válka, denně se množí zprávy o zatčených, vládní vojáci provádějí čistky, přátelé mizí. Osudy několika postav z různých prostředí se odehrávají na pozadí rozvíjející se revoluce, která dává lidským cílům a hodnotám jiný smysl.

"Černé dítě" Camara Laye (Odeon, 1967)


"Černé dítě" Camara Laye
z franc. orig. "L’Enfant noir"
přel. Václav Kajdoš
Praha, Odeon, 1967

"Světla Lagosu" Cyprian Ekwensi (Odeon, 1976)


"Světla Lagosu" Cyprian Ekwensi
z angl. orig. "Jagua Nana"
přel. Vladimír Klíma
Praha, Odeon, 1976

"Černošská ulička" Joseph Zobel (Praha, 1951)


"Černošská ulička" Joseph Zobel
z franc. orig. "La rue cases negres"
překl. Miroslav Vlček
graficky upravil Václav Bláha
kresba na obálce: Zdeněk Mlčoch
Nakladatelství Svoboda - Praha 1951

"Epizoda v Transvaalu" Harry Bloom (Praha. 1960)


"Epizoda v Transvaalu" Harry Bloom
z angl. orig. "Transvaal episode"
přel. Miroslava Gregorová
Praha, SNPL, 1960

"Chudák Kristuspán z Bomby" Mongo Beti (Praha, 1964)


"Chudák Kristuspán z Bomby" Mongo Beti
z franc. orig. "Le pauvre Christ de Bomba"
přel. a doslov naps. Luděk Kárl
Praha, SNKLU, 1964