Afroameričané v české literatuřeHistorie amerických černochů a česká literatura mohou být pro někoho neslučitelné pojmy, přesto je ale do určité míry reálné a níže uvedený seznam knih je toho důkazem. Jedná se o publikace zaměřené na jeden z nejpalčivějších problémů v historii Spojených států a které sledují osudy amerických černochů od dob otroctví až po 80.léta 20. století. Na druhou stranu není důvod k nějaké euforii a radosti, že se i u nás objevují publikace s touto tématikou.

"Zde je mé místo" Paul Robeson (Praha,1958)


Známý černošský zpěvák a herec píše o boji černošského lidu v USA za rovnoprávnost. Připojuje vzpomínky na své dětství a na svou účast v boji za svobodu amerických i afrických černochů

(text nkp.cz)

"Zde je mé místo" Paul Robeson

Z angl. orig. "Here I stand"

přel. Miroslav Zůna

Vydavatelství: Praha, SNPL, 1958

"Martin Luther King proti nespravedlnosti" Marek Hrubec + kol. (Filosofia, 2010)


Kniha přibližuje důležité myšlenky a aktivity Martina Luthera Kinga: významné osobnosti hnutí za občanská práva, bojovníka proti rasismu a nositele Nobelovy ceny míru. Přináší také nedávno zveřejněné unikátní fotografie; je určena odborné i širší veřejnosti. 

(text vydavatel)

"Martin Luther King proti nespravedlnosti"
Marek Hrubec + kol.
Vydavatelství: Filosofia, 2010I.Úvod
Marek Hrubec (Centrum globálních studií AVČR a UK)
Michal Broža (Informační centrum OSN v Praze)
Lamis Khalilová (Amnesty International)

II. Prosazování spravedlnosti Martinem Lutherem Kingem

Martin Luther King: teorie a praxe občanské ne-poslušnosti
Erazim Kohák

Boj proti rasismu a chudobě
Kingovo prosazování občanské a sociální spravedlnosti
Marek Hrubec

Martin Luther King: nenaplněný sen o sdíleném světě
Tomáš Tožička

Politické působení M. L Kinga
Robin Ujfaluši

Martin Luther King vs. Malcolm X
Dvě protichůdné vize boje za občanská práva
ve Spojených státech amerických
Eva Spilková

Dědictví Martina Luthera Kinga
lan Randall

III. Dodatek
Mám sen
Martin Luther King


 

"Lynčování : zpráva o kruté minulosti USA" Joël Michelz (Práh, 2009 )


V Čechách vychází kniha věnovaná tomuto tématu poprvé. Rasismus ve Spojených státech není výsadou černošských ghett ve velkých městech. Hluboko na Jihu se čas od času projeví v takové síle, jaká byla považována za dávno zapomenutou. Ještě před několika málo lety, 7. června 1998, byly ve městě Jasper v Texasu nalezeny ostatky lidského těla se zohavenými genitáliemi a roztříštěnými koleny. Krvavá stopa dovedla policii o kilometr dál k jámě, kde spolu s umělým chrupem a klíči ležela i hlava a pravá ruka oběti. Jednalo se o Jamese Byrda, další oběť tradičního lynče. Nechutná historie lynčování zahrnuje pseudovědecké srovnávání černochů se zvířaty, lynče inzerované v novinách nebo vraždy bojovníků za rasovou rovnoprávnost. Francouz Joël Michel se ve své pronikavé analýze opíral o nejnovější studie amerických historiků. Mezi přednosti knihy patří přesnost v odkazech, síla popisů a zdravý odstup autora.


(text vydavatel)


"Lynčování : zpráva o kruté minulosti USA"


Joël Michel


z franc. originálu přeložily" Eva Nováková, Ludmila Rosová a Michaela Mbaye Vydavatel: Práh, 2009

"Já také jsem Amerika" Markéta Vojtovičová (Pressfoto, 1976)

 Boj amerických černochů se rozrůstá a podněcuje i ostatní diskriminované etnické skupiny, aby se hlásily o svá práva. Problémům a zápasům černošské menšiny v USA věnuje autorka hlavní pozornost. Čtenář se seznámí s dějinami amerického černého lidu od jeho nuceného přesídlení, přes krátké období tzv. rekonstrukce po válce Severu proti Jihu až po dnešní dny. Pozná blíže osobnost M.L.Kinga, jehož pojetí nenásilného boje poznamenalo celou epochu, i bouřliváka Malcolma X. Úsilí celých generací si vynutilo uzákonění občanských práv. Nicméně mezi zákony a skutečností zeje ještě stále hluboká propast. 

(text je převzat z obalu knihy)


Pozn. Přes silně tendenční výklad událostí, který byl poplatný tehdejší době, je tato publikace významná tím, že obsahuje mnoho citací a ukázek z původní literatury, jedná se o více jak 40% textu."Já také jsem Amerika"

Markéta Vojtovičová

Vydavatel: Pressfoto, 1976

"Cesta svobody : Černí a bílí" Howard Fast (Mladá fronta, 1950)
Po kapitulaci gen. Leea r. 1865 v USA se vraceli osvobození černoši (na dvěstě tisíc jich bojovalo v republ. armádě) domů. Také ti z Carwellovy plantáže (Carwell je vymyšlené jméno. Obyvatelé Carwellu, vystupující v této knize,jsou vybráni z lidí, kteří skutečně žili - pozn. H.F.) a s nimi i Gideon Jackson (hl. hrdina knihy je kombinací několika černoš. státníků té doby. Všechny vlastnosti jemu připisované patřily velkou měrou jednomu nebo několika znich-H.F.). Obyvatelé Carwellu si pomalu zvykají na život svobodných lidí. Dospělí se učí pracovat pro sebe, - a s dětmi psát a počítat. Nejlepší z nich, Gideon Jackson je delegován aby zastával jejich práva na sněmu. V městě zprvu trpí komplexem méněcennosti, avšak brzy střásá ostych a nabývá lidské důstojnosti. Jeho projevy jsou sledovány se stále větší pozorností, Jackson dokazuje, že jsou černí bílým rovnocennými partnery, Toto "nebezpečí" si uvědomují plantážníci. Vědí, že neudrží své posice legálním způsobem a zakládají Ku Klux Klan. Od té chvíle si nejsou černoši jisti životem. Nakonec je Carwel vypálen a jeho obyvatelé, hrdinně se bránící, přesilou pobiti.Běloši,kteří sympatisovali s "negry", umučeni. Svoboda trvala pouhých osm let.


(text nkp.cz)"Cesta svobody : Černí a bílí" Howard Fast
Z amer. orig. "Freedom Road" přel. Staša Jílovská
Vydavatel: Mladá fronta, 1950

Obálka vydání z roku 1954"Černá Amerika" G.S. Vojtovičová (Orbis, 1950)


Reportáž o postavení černošské menšiny v USA líčí osudy amer. černochů od r. 1619, kdy holandská loď dovezla Angličanům do Virginie 20 statných Afričanů, až po naše dny, kdy černoši mají tak významné postavenívbojipokrokovéAmeriky proti imperialismu a kdy pod vlivem Stalinovy národnostní politiky nabývají většího a většího politic. uvědomění.

(text nkp.cz)

"Černá Amerika"


G.S. Vojtovičová


Vydavatel: Orbis, 1950

"Neworleánské blues 1960" Ivan Vávra (Mladá fronta, 1961)


"Neworleánské blues 1960"

Ivan Vávra

Vydavatel: Mladá fronta, 1961


"Scottsboro" Haywood Patterson a Earl Conrad (Práce, 1952)
"Scottsboro" Haywood Patterson a Earl Conrad

podtitul:

"Dokument amer. způsobu života : Příběh, na nějž chtěla Amerika zapomenout"

Vydavatel: Práce, 1952

„Dráha na svobodu“ Hildegarde Hoyt Swiftová (SNDK, 1964)

„Dráha na svobodu“

Hildegarde Hoyt Swiftová

Z angl. orig. „The Railroad to Freedom

přel. A.J. Šťastný

Ilustrace: Jitka Válová

Vydavatel: SNDK, 1964

"Objevení staré Afriky" Basil Davidson (Mladá fronta, 1962)


Tato kniha je o Africe a Afričanech žijících na jih od Sahary v době asi patnácti set lety či více let před začátkem kolonialismu.
Kniha chce v obrysech ukázat některé hlavní rysy afrického života a úspěchy africké civilizace v té době, a to na podkladě našich dnešních znalostí a odůvodněných domněnek, a přispět tak k pochopení dnešní Afriky a vlivů, které ji utvářely.

Kniha je založena na výsledcích práce vědeckých odborníků z rozsáhlého časového údobí, hlavně však z posledních deseti let či dvaceti let, která byla pro africkou historii a archeologii obzvlášť plodná.

Kniha Basila Davidsona shrnuje výsledky historických, etnografických a archeologických bádání Angličanů, Francouzů, Němců, belgických, italských, amerických a afrických institucí. Davidsonova snaha o syntézu nových objevů různých badatelů a pokus o nový výklad nejstarších dějin Afriky. (…)
Objevení staré Afriky bylo přijato příznivě nejen kritikou literární, ale bylo oceněno i ve vědeckých kruzích, její překlady vycházejí už v jedenácti zemích Evropy i Asie. Tato kniha má pokračování nazvané „Černá matka“ (Black Mother, London, 1961); zachycuje období otrokářství a kolonialismu v Africe. Obě knihy se čtou jako napínavé romány, ale ve skutečnosti jimi vlastně nejsou a mají zcela jiné ražení a funkci. Jde spíše o živě zpracované historické studie a vědecké dokumenty, které jsou nejen srozumitelné a často ohromující pro laika, ale které zároveň přinášejí mnohé podněty a nové údaje zasvěcenému čtenáři i odborníkovi historie.
Obě knihy vzešly z dlouholetého studia historické literatury Afriky a přinášejí i výsledky autorových novinářských poznatků a cestovatelských zkušeností. Davidson totiž měl jako žurnalista možnost navštívit většinu afrických zemí a řadu archeologicky a historicky významných míst, o kterých v obou knihách píše. Za jeho delšího pobytu v Angole a Kongu pak vznikla další publikace, nazvaná „Afrika se probouzí“ (Africa Awakening, London, 1955), která je pohledem do historie a současného života v obou afrických zemích.

(Anotace je převzata z úvodu a doslovu, autoři Josef Polišenský a Josef Wolf, strana 343 – 344)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Objevení staré Afriky
Originální název: Old Africa Rediscovered (Victor Gollancz LTD, 1959)
Autor: Basil Davidson (1914-2010)
Překlad: František Jungwirth
Doslov a poznámky: Josef Polišenský a Josef Wolf
Obálka a graficky úpravy: Oldřich Hlavsa
Vydavatelství: Praha, Mladá fronta
Edice: Kolumbus, svazek 12
Rok vydání: 1962
Počet stran: 363 s.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%"Černá paní" Basil Davidson (Mladá fronta, 1964)

Africká nezávislost je jedním z významných faktů moderního světa. Afrika však byla nezávislá také v minulosti. Několik set let před počátkem kolonialistické éry poutaly četné a rozmanité svazky a obchodní spoje africké státy a národy k Evropě. 
Černá paní zachycuje vývoj a důsledky těchto dlouhodobých africko-evropských vztahů, trvajících od 15. do 19. století. Kniha odpovídá na tři důležité otázky.

"Africká minulost" Basil Davidson (Orbis, 1972)

Tato kniha se zabývá dějinami Afriky od pravěku po moderní dobu, jak je vyprávějí dobové kroniky a zápisy náčelníků a králů, cestovatelů a obchodníků-dobrodruhů, básníků a pirátů a kněží, vojáků a vědců.
Sestavena v podobně plynulého vyprávění, které spočívá na písemnostech a myšlenkách lidí minulých dob, chce Africká minulost zobrazit dramatičnost dějů a rozmanitost jevů, podněty a úspěchy, které hrají tak velkou roli v dlouhých dějinách Afriky.
Jako oba její předchůdci má být i Africká minulost příspěvkem k plnějšímu pochopení dnešní Afriky a zároveň průvodcem po Africe včerejška a dávnověku.

"Už nikdy klid" Chinua Achebe (Praha, 1964)

Děj tohoto románu se odehrává v Nigérii a Nigérie není tu jenom malebnou exotickou kulisou. Nikde jinde by se nemohl odehrát takto, což neznamená, že nikde jinde by se „to nemohlo stát“. Naopak. Přitažlovost knihy tím jen roste: příběh Obiho Okonwa stává se tak trochu i naším příběhem. Je to příběh o oceli, která se nezakalila.

Obi vystudoval v Anglii a vrací se domů pln svatého nadšení. Dostane výborné místo, vysoký plat, poukaz na auto, krásný byt v rezidenční čtvrti. Doma v rodiné vsi se celý kmen raduje z jeho úspěhu a pyšní se prvním „pánem“.
Ale toto štěstí má své háčky: je třeba splácet stipendium, na které se mu složili krajané, je třeba podporovat rodiče a sourozence, je třeba žít přiměřeně svému postavení. A plat, jehož výše se zdála zprvu oslnivá, brzy nestačí.


"Soul On Ice" Eldridge Cleaver (A Delta Book, 1968)Eldridge Cleaver, Black Panther Minister of information and former candidate for the presidency of the United States on the Peace and Freedom party ticket, here writes about the forces that shaped his life and that are currently molding our national destiny.

علي حسن الجابر Ali Hassan al-Jaber (1955 – 12 March 2011)


Ali Hassan al-Jaber


علي حسن الجابر

(1955 – 12 March 2011)

He worked as a cameraman for the TV channel Al Jazeera. He was shot while returning to the eastern city of Benghazi (Libya) after filing a report, Al-Jaber was sent to a hospital but did not survive.

"Nobody Knows My Name" James Baldwin (1961)
Nobody Knows My Name: More Notes of a Native Son, is a collection of essays by the american author James Baldwin. The collection was published by Dial Press in July 1961, and like Notes of a Native Son, Baldwin's first collection published 1955, it includes revised versions of several of his previously published essays, as well as new material.


"Blues for Mister Charlie" James Baldwin (1964)In a small Southern town, a white man murders a black man, then throws his body in the weeds. With this act of violence--which is loosely based on the notorious 1955 killing of Emmett Till--James Baldwin launches an unsparing and at times agonizing probe of the wounds of race.
For where once a white storekeeper could have shot a "boy" like Richard Henry with impunity, times have changed. And centuries of brutality and fear, patronage and contempt, are about to erupt in a moment of truth as devastating as a shotgun blast.

In his award-winning play, Baldwin turns a murder and its aftermath into an inquest in which even the most well-intentioned whites are implicated--and in which even a killer receives his share of compassion.


The Plot summary was taken from Random house, Inc.


"Růžová zahrada" Mušarrifuddín ibn Muslihuddín Sa’dí (Praha 1954)Perský básník Šejch Mušarrifuddín ibn Muslihuddín Sa’dí ze Širázu prožil téměř celé třinácté století. Jak o něm praví perský literární historik, dožil se bezmála sta let, z nichž přibližně třicet let se učil, třicet let cestoval a třicet let psal. Za svého pestrého života poznal nejrůznější země, vládce dobré i špatné, lidskou moudrost i ušlechtilost stejně tak jako malichernost a nenávist, radost i smutek. Jedním slovem, poznal lidi. A nejen to, naučil se dívat na svět jejich očima.
Jeho vzdělání současníci od něho očekávali tradiční hrdinné eposy – Sa´dí místo toho napsal dvě sbírky rad do života, plných hluboké moudrosti, těžce nabytých zkušeností, ale také plných zdravého lidového humoru a optimismu. A tyto rady, určené prostým, drobným lidem a psané břitkým, jiskřivě vtipným slohem, neztratily ani dnes, po sedmi stoletích, svou užitečnost. Navíc ještě potěší a pobaví svou překrásnou, vysoce uměleckou formou.“Mo' Better Blues” A Spike Lee Joint (1990)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
source: "Five for Five: The Films of Spike Lee" (1991)

“Do The Right Thing” A Spike Lee Joint (1989)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
source:"Five for Five: The Films of Spike Lee" (1991)