Josef Čapek "Psáno do mraků"Posmrtně vydané dílo Josefa Čapka PSÁNO DO MRAKŮ, zveřejňující jeho filosofický zápisník z těžkého čtyřletí kolem katastrofální krize evropského podzimu 1938, je knihou u nás zcela výjimečnou, jednou z těch, které se stávají věčnou hodnotou v duchovních dějinách národa. „Chtěl bych knihu plnou hvězd,“ řekl o ní autor,

*Stop The War* New York City, May 2003
Brooklyn bridge (NYC), May 2003
*Stop The War* this picture was taken during the time of the
begginning of the Iraq war

"Psychologický výklad pohádek" M. L. von Franz

V pohádkových příbězích a v osudech jejich hrdinů je člověk po staletí v symbolické podobě konfrontován s obtížemi a nebezpečími, kterým je sám v životě vystaven. M. L. von Franz ve svém, dnes již klasickém díle, interpretuje pohádková vyprávění na základě jednotlivých archetypů hlubinné psychologie (anima, animus, stín) a odkrývá tak v příbězích jejich uzdravující a stabilizační roli pro životní cestu člověka.

Jednotlivé pojmy psychologie C. G. Junga, jež jsou pro pochopení pohádek důležité, jsou názorně vysvětleny na řadě pohádkových příběhů. Kniha vznikla z přednášek, které měla autorka v sedmdesátých letech na Institutu C. G. Junga v Curychu.


Marie-Louise von Franz (1915 - 1998) vystudovala klasickou filologii a dvacet osm let spolupracovala jako žačka s C. G. Jungem. Působila v soukromé praxi v Curychu a vyučovala na Jungově institutu. Publikovala řadu knih.
V nakladatelství Portál již od ní vyšla díla:
Psychologický výklad pohádek (1998)
Mýtus a psychologie (1999)
Sen a smrt (2000)


:: OBSAH ::
Předmluva k českému vydání
Předmluva k německému vydání
1. Význam archetypu
2. Praktický postup
3. Klasická proměna krále
4. Mužský stín
5. Mužský anima
6. Ženský stín
7. Ženský animus
8. Motiv vztahu
9. Dodatek: Teorie pohádek, literatura a pomůcky

"Sabra a Šatíla" 28. výročí masakru
Dnes si svět připomíná 28. výročí masakru palestinských Arabů v uprchlických táborech Sabra a Šatíla během občanské války v Libanonu, 16. – 18. září 1982.
Během útoku křesťanských falangistů byla zmasakrováno 474 mužů, žen a dětí.


Časová osa událostí v Libanonu 1982 !Eid Mubarak 2010 / 1431 عيد مبارك‎Eid-al-Fitr 2010

عيد مبارك ‎

عيد الفطر 2010

Interview: PROislám, o.s. (16. srpna 2010)

Muslimská komunita v České republice je dosti nekonkrétní pojem a naše společnost si až na pár výjimek velmi těžko může o ní udělat představu. Slabá informovanost je z větší části dána počtem muslimů, kteří jí tvoří (cca 400 českých konvertitů), v takovýchto podmínkách není lehké proniknout dál za hranice své komunity. Pro opačný stav v povědomí a přiblížení obou světů se tu a tam v mediích objeví článek o životě českých muslimů nebo stále překvapu jící zpráva pro mnoho Čechů, že v Praze a Brně je mešita. Díky těmto zprávám se informovanost o islámu v ČR zlepšuje, ale je to ve většině případech sonda do života konkrétního jedince nebo rodiny a stále jaksi uniká pohled na celkovou komunitu a její strukturu. 


Abdulmunim Muhammad Chálif "Rozměry islámského materialismu"


V rovině filosofie se však vedle paušálních odmítnutí ateistického materialismu objevuje nejčastěji teze, že islám překonává rozpor mezi duchem a hmotou, mezi idealismem a materialismem, jako zdravý střed mezi oběma extrémy. Zajímavou kuriozitou na tomto poli přinesl pokus muslimského autora Abdulmunima Muhammada Chálifa vypracovat jakýsi islámský teistický materialismus jako typ přirozené teologie. Jde o to vidět v materiálním stavbě světa jasné konečné důkazy o Stvořiteli a Jeho vlastnostech. Hmotu Chiláf charakterizuje jako lešení, umožňující vzestup k tomu, ce je nad ní. Tato vzdálená skutečnost připomíná magnetický pól, přitahující lidskou přirozenost, aby stoupala „mirádžem“ studia a snahy.
„Materialismus v kladném smyslu je oslavou Stvořitelova díla, ztělesněného v materiální stavbě univerza. Odkrývá tajemství, zákony a síly této stavby, snaží se o její využití a vidí v ní Stvořitelovu ruku. Ví, že hmotné předměty jsou abecedou rozumových skutečností, raženou pro pochopení skutečností duchovních a nejvyšších hodnot za hmotou. Materialismus v kladném smyslu činí statky, které ovládne, nikoli cílem, ale prostředkem, nástrojem k uskutečnění ušlechtilých morálních cílů; člověk si pak je vědom, že je pánem majetkem a ne jeho sluhou, chová majetek ve svých rukou a nikoliv v srdci a nezanedbává pro něj čest, mužnost, morálku a právo a nespotřebovává všechnu pozornost, chápavost a pracovní energii jen na hmotu a přemýšlení o ní, ale povznáší duši i k vyšším vzorům a k oslavě toho, co je nad přírodou.“


Abdulmunim Muhammad Chálif

"Al-Maddíja Al-Islamíja wa Abadúhá" (Rozměry islámského materialismu), Káhira, 1968Zdroj: Duchovní cesty islámu - prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc (Vyšehrad, 1998), str.269

al-Qur´an (sura 2, Kráva سورة البقرة, verš 286)Ve jménu Boha milosrdného, slitovného

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ

286: Bůh ukládá duši jen to, co je pro ni možné


لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ
-----------------------------------------------------------
Surah 2 - Al Baqarah
In the name of God, Most Gracious, Most Merciful.

286: On no soul doth God place a burden greater than it can bear.