al-Qur´an: (sura 4, Ženy سورة – النساء, verš 171)
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného

171: Vlastníci Písma! Nepřehánějte v náboženství svém a mluvte o Bohu jedině pravdu!
Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, které vložil do Marie, a duchem z Něho vycházejícím. A věřte v Boha a posly Jeho a neříkejte: „Trojice!“ Přestaňte, a bude to tak pro vás lepší.
Bůh vskutku je jediným Bohem, On povznesen je nad to, aby měl dítě,
vždyť náleží Mu vše, co na nebesích je i na zemi;
a Bůh dostatečným je ochráncem.

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ


يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

Surah 4 - Al-Nisa' THE WOMEN
In the name of God, Most Gracious, Most Merciful.

171: O People of the Book! Commit no excesses in your religion: Nor say of God aught but the truth. Christ Jesus the son of Mary was (no more than) a Messenger of God, and His Word, which He bestowed on Mary, and a Spirit proceeding from Him: so believe in God and His Messengers. Say not "Trinity" : desist: it will be better for you: for God is One God: Glory be to Him: (far exalted is He) above having a son. To Him belong all things in the heavens and on earth. And enough is God as a Disposer of affairs.

"Rodina" Mahmúd Šaltút

„Rozvážnost je pánem mravnosti a víra je souborem nejlepších vlastností; obě dvě jsou zbraní, jimiž se člověk brání před unáhleným jednáním, které by ho uvrhlo do pozdní lítosti a přivodilo mu nemilost a hněv Boží.


al-Qur´an: (sura 3, Rod `Imránův سورة آل عمران , verš 140, 175, 195 - 196)بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného

140: Jestliže jste utrpěli poranění, tedy podobné poranění utrpěli i ti druzí. Takové dny šťastné i nešťastné necháváme střídat mezi lidmi, aby Bůh rozeznal ty, kdož uvěřili, a vybral si mezi vámi mučedníky - a Bůh věru nemiluje nespravedlivéإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ175: Hle, toto je satan, který často vám nahání strach svými přáteli, však nebojte se jich, nýbrž bojte se Mne, jste-li věřící.
إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ


195: A Pán jejich je vyslyšel: „Nedopustím věru, aby se ztratil skutek jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden k druhému patříte. A těm, kdož se vystěhovali a byli z domovů svých vyhnáni a na cestě mé strádali a bojovali a byli přitom zabiti, těm věru vymažu špatné činy jejich a uvedu je do zahrad, pod nimiž řeky tekou.“ To bude odměnou od Boha - a Bůh zajisté má u Sebe odměnu nejkrásnější.
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ


196: Nechť tě neoklame to, že ti, kdož jsou nevěřící, se volně po zemi procházejí;
لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ


Surah 3 - THE FAMILY OF 'IMRAN

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful.

140 If a wound hath touched you, be sure a similar wound hath touched the others. Such days (of varying fortunes) We give to men and men by turns: that God may know those that believe, and that He may take to Himself from your ranks Martyr-witnesses (to Truth). And God loveth not those that do wrong.

175 It is only the Evil One that suggests to you the fear of his votaries: Be ye not afraid of them, but fear Me, if ye have Faith.

195 And their Lord hath accepted of them, and answered them: "Never will I suffer to be lost the work of any of you, be he male or female: Ye are members, one of another: Those who have left their homes, or been driven out therefrom, or suffered harm in My Cause, or fought or been slain,- verily, I will blot out from them their iniquities, and admit them into Gardens with rivers flowing beneath;- A reward from the presence of God, and from His presence is the best of rewards."

196 Let not the strutting about of the Unbelievers through the land deceive thee:

Hadíth od Ibn Mádža
Ibn Abbas, nechť je k němu Bůh milosrdný, řekl: 
Posel Boží, mír a boží požehnání s ním, řekl:

"Bůh nebude trestat můj národ za tři věci: Omyl, zapomenutí a věci učiněné z donucení."


Vyprávěl Ibn Mádža, Bajhaki a další.

al-Qur´an: (sura 20, Ta Ha سورة طه, verš 1 - 8)

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného

1: Tá há

2: Neseslali jsme ti Korán, abys byl zoufalý,
3: nýbrž pouze jako připomenutí těm, kdož Boha se bojí,
4: a jako seslání, jež od toho, kdo zemi a nebesa vysoká stvořil, přichází.
5: Milosrdný - On na trůnu svém vznešeně sedí
6: a vše, co na nebesích je a na zemi, mezi nimi i pod povrchem země, Jemu náleží.
7: A jestliže slova svá hlasitě pronášíš, (je to zbytečné),


vždyť On zajisté zná tajemství, byť sebelépe bylo skryté;
8: Bůh - a není božstva kromě Něho a Jemu jména překrásná přísluší!
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ

Surah 20 - TA HA
In the name of God, Most Gracious, Most Merciful.


1: Ta-Ha.
2: We have not sent down the Qur'an to thee to be (an occasion) for thy distress,
3: But only as an admonition to those who fear (God),-
4: A revelation from Him Who created the earth and the heavens on high.
5: (God) Most Gracious is firmly established on the throne (of authority).
6: To Him belongs what is in the heavens and on earth, and all between them, and all beneath the soil.
7: If thou pronounce the word aloud, (it is no matter):

for verily He knoweth what is secret and what is yet more hidden.
8: God! there is no god but He! To Him belong the most Beautiful Names.

Mahmúd Šaltút "Tafsír al-Quar´an al-Karím" 1966

Tendence ukazovat na soulad Koránu s moderní vědou se v kruzích salafíje silně rozšířila. Výklady o shodách koránského a moderního vědeckého učení o kosmu, se staly zvláště v Egyptě velmi oblíbeným námětem lidového čtení. Patrně nejdál došel v extrémním ztotožňování Koránu s vědou Egypťan Tantáwí al-Džawharí (z.1940), jehož tafsír přímo oplýval násilnými aktualizacemi koránských výroků.(…)Přestože se Džawharí dnes obecně pokládá za extrém, jeho přístup svědčí o růstu silné tendence odvozovat moderní vědu plně z domácí půdy a prokazovat její plnou harmonii s islámem.
Z umírněnějších, spíše tradičních pozic reagoval na takovýto scientismus azharský velký imám Mahmúd Šaltút ve svém exegetickém díle Tafsír al-Quar´an al-Karím.

Muhammad Iqbal: Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu (1930)Z opravdu nových filosofických interpretací měl od třicátých let velký kladný ohlas optimistický, současně racionální a vitalistický pokus Muhammada Iqbála o sladění filosofie a náboženství. Filosofie smí pronášet soud o hodnotách náboženství, ale musí uznat jeho ústřední postavení, poněvadž náboženství není jen afektivní cit, čistá myšlenka nebo pouhá činnost, ale je výrazem celého člověka. Iqbál patřil také k předním iniciátorům dnes již zcela, alespoň verbálně běžného pojímání islámu jako dynamického, nikoli statického přístupu ke světu.


„Konečný základ všeho života, jak jej pojímá islám, je věčný a projevuje se v rozmanitosti a změně. Společnost založená na takovémto přístupu ke skutečnosti musí ve svém životě smířit kategorie trvalosti a změny.“

Muhammad Iqbal: Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu (1930)


Zdroj: "Duchovní cesty islámu" Luboš Kropáček
(Vyšehrad, 1998), s. 268

Roger Garaudy "Živý islám (L´Islam Vivant)"Známý francouzský filosof Roger Garaudy (muslimské jméno Radža), který dospěl k islámu po desetiletích marxistické angažovanosti, zdůrazňuje, že zdravé zásady správného pochopení koránu jsou obsaženy v něm samém. Bůh tu mluví sám v podobenstvích (13:17, 14:25, 30:27 aj.), nedává abstraktní příkazy, ale historicky konkrétní pokyny a příklady, a očišťuje a doplňuje dřívější zjevení, tak aby se obracel ke všem národům a udával směr ve všech oblastech života. Nelze se tedy slepě držet litery, ale vyhledávat a promýšlet Boží obecný věčný záměr.

Hadíth podle Miškát
...uctívat Boha, jako bys Ho viděl, a mít na paměti, že Bůh tě vidí.

al-Qur´an (sura 2, Kráva سورة البقرة, verš 183 - 186)Ve jménu Boha milosrdného, slitovného

183: Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm,
kdož před vámi byli - snad budete bohabojní!

184: Postěte se jen po určený počet dní! Ten z vás, kdo je nemocen anebo na cestách,
nechť postí se stejný počet dní později. Ti, kdož mohou se postit, však nečiní tak,
ti nechť se vykoupí nakrmením jednoho chudého. Kdo však dobrovolně učiní více dobrého, bude to přičteno k jeho dobru. A půst je pro vás lepší - jste-li rozumní.

185: Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Bůh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Boha za to, že správně vás vede - snad budete vděční!
186: Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří - snad půjdou cestou správnou!


بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

سورة 2 – البقرة

Surah 2 - Al Baqarah
In the name of God, Most Gracious, Most Merciful.
183: O ye who believe! Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that ye may (learn) self-restraint
184: (Fasting) for a fixed number of days; but if any of you is ill, or on a journey, the prescribed number (should be made up) from days later. For those who can do it (with hardship), is a ransom, the feeding of one that is indigent. But he that will give more, of his own free will,- it is better for him. And it is better for you that ye fast, if ye only knew.
185: Ramadan is the (month) in which was sent down the Qur'an, as a guide to mankind, also clear (Signs) for guidance and judgment (between right and wrong). So every one of you who is present (at his home) during that month should spend it in fasting, but if any one is ill, or on a journey, the prescribed period (should be made up) by days later. God intends every facility for you; He does not want to put to difficulties. (He wants you) to complete the prescribed period, and to glorify Him in that He has guided you; and perchance ye shall be grateful.

Ramadan mubarak / رمضان مبروك

Bismi´llah ar-rahman ar-rahim
بسم الله الرحمن الرحيم

Požehnaný Ramadan / Ramadan mubarak / رمضان مبروك


Nechť Bůh přijme naše modlitby a půst
May God accept our prayers and fasting

تقبل الله صلواتنا و صيامنا
pic was taken from blog Ibn Bint Jbeil

Kevin Carter "Děvčátko a sup (Súdán, 1993)"

Fotografie dítěte a supa stojícího opodál, pořízená během hladomoru v Súdánu v roce 1993 obletěla svět a velmi tvrdým způsobem se nás pokusila přimět k zamyšlení nad světem a jeho problémy. Autorem tohoto snímku je jihoafrický fotograf Kevin Carter a obdržel za něj Pulitzerovu cenu. Řekl bych, že většina, co sleduje dění se s touto fotografií setkala, ale už méně je známý příběh jejího autora.


Gil Scott-Heron "The Revolution will be live..."Skladba „The Revolution will not be televised“ patří mezi jeho nejpopulárnější. 
Díky své nové desce „I´m new here“ je GSH opět zpátky na podiích a jeho slova mají opět co vzkázat „poslům“.

Rule # 1 "do not mess with drugs"


Excerpt from The 90's. "Crack Clouds Over Hell's Kitchen" by The Educational Video Center. Interview with crack addicts in New York City who actually demonstrate how to smoke crack on-screen and describe its effects as they feel them

Smoking Crack in Hell's Kitchen

Alex Haley Tells the Story of His Search for Roots

Nahrávka Alexe Haleyho pochází z 2-alba „Alex Haley Tells the Story of His Search for Roots”, vydané v roce 1977 na Warner bros. records. Na těchto dvou deskách je téměř dvouhodinový záznam haleyho vyprávění příběhu, který předcházel napsání knihy “Kořeny”. Nahrávka byla pořízena na Pensylvanské univerzitě. Již zmíněná kniha “Kořeny” byla vydána v roce 1976 a o rok později byl příběh haleyho předků zfilmován. Haley se ale hlavně proslavil svou první knihou vydanou již v roce 1965, popisující život Malcolma X.

"Byl jednou jeden otrok: hrdinský život Frederika Douglasse" Shirley Graham Du Bois (Naše vojsko, 1957)
Americká černošská autorka (manželka W. E. B. Du Boise) líčí v historickém románu životní dráhu velkého bojovníka za svobodu amerických černochů, státníka a spisovatele Frederika Douglasse. Vypráví o jeho osudech od dětství, kdy se tajně naučil číst a psát, o odvaze chlapce, který se úspěšně postavil na odpor brutálnímu plantážníkovi, o tom, jak prchá z otroctví, vzdělává se, organizuje černochy, propaguje zrušení otroctví, stává se poradcem prezidenta Lincolna, uznávanou politickou osobností, vysokým státním hodnostářem a vyslancem Spojených států. Jeho neúnavný boj za práva černošského lidu, který ho dodnes ctí jako svého národního hrdinu, je poutavě vylíčen v rámci historických událostí, rasových štvanic, politických bojů a intrik.

Text NKP.cz

....................................
Název: Byl jednou jeden otrok: hrdinský život Frederika Douglasse
Název angl.origi. "There Was Once a Slave.."
Autor: Shirley Graham Du Bois (1896 – 1977)
přel. a vysvět.:  Jarmila Fastrová
Doslov: Lubomír Dorůžka a Josef Škvorecký 
Vydavatelství: Naše vojsko
Rok: 1957
Počet stran: 364 
....................................


:: OBSAH ::

Prolog

Část prvá: Cesta

I.    Frederick vykročí na cestu
II.   Cesta se vine kolem zálivu Chesapeake
III.  Stařec žene mezka
IV.  Frederick se octne v úzkých
V.   Ještě přes jednu řeku

Část druhá: Blýskavice

VI.   Je to zboží, či je to snad člověk?
VII.  Zaměstnání ve Washingtonu a volby v Rhode Islandu
VIII. Po obou stranách Atlantického oceánu
IX.  "že je od nynějška propuštěn z otroctví na svobodu a provždy zbaven veškerých povinností a služebnosti vůči mně"
X.   Na cestě probleskuje světlo

Část třetí: Bouře

XI.   Na západě propukla bouře a ptáci odlétli k severu
XII.  Anděl pomsty přináší prudkou bouři
XIII."Dejte jim zbraně, pane Lincolne!"
XIV. Nadešel 1.leden 1863

Část čtvrtá: K ránu

XV.  "Když poslední šeříky v zahrádce kvetly"
XVI.  Kupředu!
XVII. Ve Washingtonu před osmdesáti lety
XVIII."Když nás nemohlo zdrtit otroctví, svoboda nás nezdrtí"
XIX.  Babí léto a dobré žně
XX.   Mole St.Nicolas

Epilog
Doslov
Vysvětlivky
Prameny